Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
28. novembec 2019

Šanca, že vás nahradí robot alebo softvér, je na Slovensku veľká

Ďalší signál, že náš rozvojový model sa vyčerpáva.
Šanca, že vás nahradí robot alebo softvér, je na Slovensku veľká

Denis Blaho a Miroslav Šiandor z Handlovej prezentovali model priemyselnej automatickej linky na súťaži Robotický battle na Alejovej v Košiciach 3. júna 2019. Ilustračné FOTO TASR – Milan Kapusta

Slovenská pracovná sila patrí medzi vyspelými krajinami k najohrozenejším trendmi robotizácie a automatizácie. Na toto riziko upozorňuje tohtoročná Správa o prosperite strednej a východnej Európy (CEE Prosperity Report). Vypracoval ju britský think-tank Legatum Institute v spolupráci s rakúskou finančnou skupinou Die Erste, ktorej patrí aj Slovenská sporiteľňa. V angličtine si ju môžete stiahnuť TU.

Podľa správy, ktorá sa v tomto bode odvoláva na štúdiu spoločnosti PWC, má na Slovensku mediánový pracovník z pohľadu vzdelania a zručností až 62-percentnú šancu, že jeho pracovné miesto zanikne v dôsledku automatizácie. Je to najviac spomedzi vybraných vyspelých krajín:

Krajina/oblasť

Riziko ohrozenia automatizáciou v %

Nový Zéland

39

Nórsko

40

Fínsko

41

USA

41

Severné Írsko

42

Anglicko

42

Švédsko

43

Holandsko

44

Dánsko

44

Kanada

45

Írsko

45

Singapur

45

Belgicko

46

Izrael

46

Estónsko

47

Južná Kórea

47

Rakúsko

49

Rusko

49

Inzercia

Česká republika

49

Francúzsko

51

Taliansko

52

Cyprus

52

Poľsko

52

Japonsko

53

Slovinsko

53

Španielsko

54

Nemecko

54

Čile

55

Turecko

55

Grécko

57

Litva

57

Slovensko

62

Zdroj: Central and Eastern Europe Prosperity Report 2019 – The Lived Experience / „Will Robots Really Steal Our Jobs? An International Analysis of the Potential Long Term Impact of Automation“ (PWC).

Pri príležitosti 30. výročia pádu železnej opony sa tohtoročný CEE Prosperity Report zameral zvlášť na „žitú skúsenosť“ obyvateľov strednej a východnej Európy. Všíma si, že životná úroveň v týchto krajinách sa síce zvyšuje, no nerovnomerne; zdravotnícke i školské systémy čelia zásadným výzvam; navyše, správa tiež konštatuje existenčné zneistenie stredných vrstiev, ktoré je poháňané zvyšujúcimi sa nákladmi na bývanie i rizikom sociálneho zosuvu v dôsledku automatizácie. Práve ekonomické zneistenie stredných vrstiev je často udávané aj ako jedna z príčin ich politického radikalizovania.

Keď sa objavia modernejšie výrobné postupy, prvou intuitívnou reakciou politikov je vztýčiť bariéry, ktoré by konzervovali doterajšie technologické postupy a zaistili by existujúce zisky ako renty aj do budúcnosti. No takýto prístup z dlhodobého hľadiska brzdí hospodársky rast a môže spôsobiť, že niektoré krajiny proste zostanú „rozvojové“ – ako si všimol aj nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Edward Prescott, ktorý so spoluautorom Stephenom Parentem pred niekoľkými rokmi na túto tému napísal knihu Bariéry bohatstvu.

Lepším spôsobom je uľahčiť jednotlivcom i firmám, aby sa zmenám výrobných postupov prispôsobili. Aj keď zaznievajú varovania, že prebiehajúca technologická revolúcia s umelou inteligenciou či autami, ktoré šoférujú samy, urobí väčšinu ľudí nezamestnanými, mnohí namietajú: Hoci niektoré zamestnania (hlavne tie monotónne, fyzicky namáhavé a nebezpečné) kvôli technológii zaniknú, iné zase vzniknú. A nová technológia skôr tiež rozšíri možnosti mnohých zamestnancov, než aby ich úplne nahradila. Spôsob, akým sa to môže udiať, opisuje napríklad teraz vychádzajúca kniha The AI Economy (Ekonomika v ére umelej inteligencie) britského ekonóma Rogera Bootla...

Aj keď je pravdepodobné, že ľudstvo sa napokon zžije s novými revolučnými technológiami, samotné obdobie prispôsobovania môže byť bolestivé. V niektorých krajinách tieto zmeny prebehnú hladšie, v iných ťažšie. Aké vyhliadky má Slovensko?   

Legatum Institute zverejňuje pravidelne celosvetový Index prosperity, ktorý zohľadňuje celý rad parametrov životnej úrovne. V tomto globálnom porovnaní sa Slovensko naposledy umiestnilo na 32. mieste. No z postkomunistických krajín nás predbehli Slovinsko (18.), Estónsko (26.) i Česko (27.). Veľmi podobne je na tom Poľsko (33.), kým Litva (36.), Lotyšsko (40.), Chorvátsko (41.) a Maďarsko (42.) sa umiestnili za nami.

Vlaňajší CEE Prosperity Report sa na pozíciu našej krajiny pozrel širšie. Spolu s Českom a čiastočne i Slovinskom a Poľskom tvorí slovenská ekonomika „priemyselné zázemie“ nemeckého hospodárstva. V tomto zmysle sme dobre integrovaní do nemeckých dodávateľských reťazcov, čo umožnilo v uplynulých desaťročiach rýchle dobiehanie.

Odvrátenou stránkou našej ekonomiky je skorumpovaná a nevýkonná štátna správa (ešte aj v porovnaní s Pobaltím), reštriktívny trh práce a nevľúdne podnikateľské prostredie – najmä pre začínajúcich podnikateľov. Rastúce platy sú pozitívom, no treba dať pozor, aby spolu s nimi naďalej rástla aj produktivita práce. Automobilová veľmoc Slovensko by sa mala usilovať o diverzifikáciu svojej ekonomiky i exportov – elektromobilita je totiž jednou zo spomenutých technologických výziev, ktorá môže tlačiť na našu konkurencieschopnosť.

A kým veľkí zahraniční investori dokážu zatlačiť na vládu, pokiaľ ide o ich odvetvové podnikateľské prostredie, domáci malí a strední podnikatelia sú obeťou nezáujmu. Práve na ich podporu (či skôr odstraňovanie prekážok) by sa mala vláda sústrediť, lebo na raste domáceho podnikania by mala stáť jedna noha nášho zajtrajšieho rozvoja.    

Reforma existujúceho vzdelávacieho systému a programy celoživotného vzdelávania (či umožnenie súkromných alternatív) sú spôsobom, ako urobiť slovenských zamestnancov imúnnejšími voči technologickým zmenám. V prebiehajúcej volebnej kampani politici o ekonomike radšej mlčia. Nechcú vystrašiť obyvateľstvo, ktoré si stále pamätá bolestivé postkomunistické transformačné reformy. No zmeny zajtrajška by mali byť menej o reštrikcii a uťahovaní opaskov a skôr o pozitívnom vytváraní predpokladov pre ekonomický úspech Slovenska v ekonomike 21. storočia.  

Odporúčame