Jesenné prognózy naznačujú pre EÚ aj eurozónu v rokoch 2020 – 2021 mierny rast

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Jesenné prognózy naznačujú pre EÚ aj eurozónu v rokoch 2020 – 2021 mierny rast

Ilustračné foto: wikimedia.org

HDP eurozóny by sa v roku 2019 malo zvýšiť o 1,1 % a v rokoch 2020 a 2021 o 1,2 %.

Len vďaka podpore od našich čitateľov vám prinášame aktuálne spravodajstvo. Podporte nás, prosíme.

Hospodárstvo EÚ v súčasnosti zažíva ekonomický rast a predpokladá sa, že po siedmich po sebe nasledujúcich rokoch bude tento trend pokračovať aj v rokoch 2020 a 2021. Uviedla vo štvrtok Európska komisia (EK) v rámci prezentácie svojich jesenných hospodárskych prognóz.

Predpoklady expertov EK naznačujú, že hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny sa v roku 2019 zvýši o 1,1 % a v rokoch 2020 a 2021 o 1,2 %. V porovnaní s vyhliadkami z júla sa prognóza rastu na rok 2019 znížila o 0,1 percentuálneho bodu (z 1,2 %) a na rok 2020 o 0,2 pb (z 1,4 %). Komisia predpokladá, že HDP EÚ ako celku bude v rokoch 2019, 2020 a 2021 rásť o 1,4 %. V porovnaní s letom sa znížila prognóza na rok 2020 (z 1,6 %).

Komisia predpokladá, že všetky ekonomiky EÚ budú v nasledujúcich dvoch rokoch naďalej rásť, lebo základy hospodárstva Únie sú pevné. Po šiestich rokoch rastu je nezamestnanosť v EÚ na najnižšej úrovni od začiatku storočia a celkový deficit je pod úrovňou 1 % HDP.

Podľa exekutívy EÚ trhy práce sú stabilné a nezamestnanosť klesá. Menej priaznivé, s vysokou mierou neistoty, je však vonkajšie prostredie. To môže mať vplyv na výrobné odvetvia, ktoré prechádzajú štrukturálnymi zmenami. Výsledkom je, že európske hospodárstvo zrejme čaká dlhé obdobie pomalšieho rastu a utlmenej inflácie.

Podpredseda EK pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis v správe pre médiá uviedol, že európska ekonomika dokazuje svoju odolnosť aj v menej priaznivom vonkajšom prostredí, čo naznačil pokračujúci hospodársky rast a solídna tvorba pracovných miest so silným domácim dopytom. "Je však možné, že smerujeme do rozbúrených vôd: pred nami je obdobie neistoty súvisiacej s obchodnými konfliktami, rastúcim geopolitickým napätím, pretrvávajúcimi nedostatkami vo výrobných odvetviach a brexitom," opísal situáciu a vyzval všetky krajiny EÚ, ktoré majú vysoký verejný dlh, aby ho znížili a aby presadzovali obozretné fiškálne politiky.

Správa EK upozornila, že rast bude závisieť najmä od sektorov orientovaných na domáce trhy. Obchodné napätie medzi USA a Čínou a vysoká miera neistoty v obchodnej politike spomalili investície, výrobu a medzinárodný obchod. Keďže celosvetový rast HDP zrejme zostane slabý, rast v EÚ bude závisieť od sily sektorov, ktoré sa viac orientujú na domáce trhy. Tie sa zase budú spoliehať na trh práce, ktorý podporuje rast miezd, priaznivé podmienky financovania a v niektorých členských štátoch na podporné fiškálne opatrenia. Komisia zároveň skonštatovala, že samotné domáce hnacie sily rastu zrejme nebudú stačiť na dosiahnutie silného rastu.

Dobrou správou je zistenie, že tvorba pracovných miest v celej EÚ je odolná. Situácii pomáha, že došlo k posunu v zamestnanosti smerom k sektorom služieb. EK očakáva, že miera nezamestnanosti v eurozóne klesne zo 7,6 % v tomto roku na 7,4 % v roku 2020 a na 7,3 % v roku 2021 a predpokladá, že miera nezamestnanosti v EÚ v tomto roku klesne na 6,3 % a v rokoch 2020-21 sa ustáli na úrovni 6,2 %.

EK očakáva, že inflačné tlaky zostanú v nasledujúcich dvoch rokoch utlmené. Podľa odhadov inflácia v eurozóne dosiahne v tomto a nasledujúcom roku výšku 1,2 % a v roku 2021 úroveň 1,3 % a inflácia v EÚ dosiahne v tomto a nasledujúcom roku výšku 1,5 % a v roku 2021 úroveň 1,7 %.

Napriek nižšiemu rastu HDP sa predpokladá, že súhrnný pomer verejného dlhu k HDP eurozóny bude v tomto roku klesať aj piaty rok po sebe, pričom by mal v tomto roku dosiahnuť 86,4 %, v roku 2020 úroveň 85,1 % a v roku 2021 úroveň 84,1 %. Tie isté faktory platia aj pre EÚ, kde sa predpokladá pokles pomeru verejného dlhu k HDP v tomto roku na 80,6 %, v roku 2020 na 79,4 % a v roku 2021 na 78,4 %.

Súhrnný deficit eurozóny sa podľa prognóz za predpokladu nezmenenej politiky zvýši z 0,5 % HDP v roku 2018 na 0,8 % v tomto roku, 0,9 % v roku 2020 a 1,0 % v roku 2021. Rovnako sa očakáva, že súhrnný deficit v EÚ stúpne z 0,7 % HDP v roku 2018 na 0,9 % v tomto roku, 1,1 % HDP v roku 2020 a 1,2 % HDP v roku 2021.

Viaceré riziká by mohli viesť k nižšiemu rastu, než sa očakáva. Sú nimi zvýšené obchodné a geopolitické napätie a výraznejšie hospodárske spomalenie v Číne. Na domácej scéne medzi hlavné riziká patrí neriadený brexit a možnosť, že nedostatky vo výrobných odvetviach budú mať výraznejší negatívny účinok na sektory orientované na domáce trhy.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo