Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Rodina
29. október 2019

Odkedy dávať deťom vreckové

Od akého veku by rodičia mali deťom pravidelne dávať vreckové a v akej výške?
Odkedy dávať deťom vreckové

Foto - Profimedia.sk

Mali by deti usmerňovať, čo si za peniaze kúpiť? Malo by ísť o peniaze na vlastné „potešenie“ alebo by minimálne časť z vreckového mali používať na reálne výdavky (desiata, školské potreby), aby sa učili hospodáriť?

Alena Matúšková

Projektová manažérka z Nadácie pre deti Slovenska, ktorá realizuje program Škola rodinných financií

Keď dávame dieťaťu vreckové, prejavujeme mu dôveru, dávame mu slobodu a zodpovednosť. V spoločne vytvorených a veku primeraných pravidlách jasne vymedzíme hranice, na čo vreckové môže a nemôže použiť. Pomenujeme, kedy sa mu vreckové môže krátiť. Učíme dieťa pravidelne sporiť na niečo vysnívané. Uvedomme si, že s vreckovým bude narábať podľa vzoru, aký mu dáva rodič.

Prvé vreckové môže dieťa dostať vtedy, keď pozná číslice, vie sčitovať a odčitovať, keď vie, čo si môže kúpiť za 50 centov alebo 10 eur. Menším deťom dávame vreckové týždenne.

Dieťa počas základnej školy dostáva vreckové, ktoré mu slúži najprv na nákup drobností pre seba alebo druhých, neskôr na školskú desiatu (s presne určenými pravidlami), cestovné a podobné výdavky.

Stredoškolákovi sa primerane zvýši vreckové aj na nákup školských pomôcok, cestovné či na lístok do kina... Spoločne s rodičom vyberú študentský účet a učí sa používať platobnú kartu.

Vysokoškolák dostáva na účet vreckové v takej výške, aby pokrylo základné mesačné výdavky: stravu, ubytovanie, oblečenie, cestovné, sporenie. Na nadštandardné výdavky si sám hľadá zdroje. Pripravuje sa tak na osamostatnenie a riadenie rodinného rozpočtu.

Gabriela Herényiová

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra psychológie, zameranie na školskú psychológiu

Peniaze sú v živote človeka veľmi dôležité. Dávajú nám slobodu a voľnosť, ale môžu aj pokaziť charakter človeka. Preto je veľmi dôležité naučiť deti samostatne hospodáriť s peniazmi. Vreckové pomáha deťom pochopiť hodnotu peňazí. Naučí ich správne hospodáriť, posilňuje sebavedomie, a tým môže pozitívne rozvíjať osobnosť dieťaťa. Dáva mu pocit slobody a samostatnosti.

Vreckové nie je niečo, čím si dieťa kupujeme, malo by slúžiť pre potreby dieťaťa a na jeho osobné, nie mimoriadne výdavky.

Odpoveď na otázku, kedy začať s vreckovým, závisí od finančnej situácie rodičov. Ideálne je začať vo veku 8-9 rokov, keď je dieťa schopné posúdiť hodnotu peňazí. Lepšie je týždenne jedno až dve eurá alebo mesačne 5 eur. Stredoškolákom sa odporúča desať až pätnásť eur mesačne. Ale tieto peniaze by mali byť výlučne pre potreby samotného dieťaťa, nie na stravné lístky, MHD a pod.

Stanovte si presné pravidlá a najmä dôverujte, ale preverujte. Ak dieťa minie dohodnutú sumu, nedávajte mu peniaze navyše alebo ich stiahnite z nasledujúceho vreckového. Nikdy nezadržiavajte vreckové dieťaťu, strácate jeho dôveru. Buďte mu vzorom, rozprávajte sa o peniazoch doma, ale nemotivujte peniazmi, aby sa dieťa lepšie učilo. Učí sa pre seba! Neodmeňujte dieťa za domáce práce, neprikazujte deťom, čo si majú kúpiť. Poraďte im, ale rozhodnutie nechajte na nich. Dieťa pri narábaní s peniazmi získava pocit zodpovednosti za samého seba. Je veľmi nevhodné a nevýchovné, ak za jednotku dostane peniaze, učíme ho marketingu, ale nie narábaniu s peniazmi.

Inzercia

Ideálne je, ak stredoškolákom založíme bankový účet, učíme ich finančnej samostatnosti. Ak má dieťa veľa peňazí, je to zlé, ale ak ho držíme veľmi nakrátko a berieme mu peniaze, berieme mu vlastný priestor.

Dieťa sa vreckovým učí narábať s peniazmi, uvedomiť si ich hodnotu, preberá zodpovednosť za seba a svoje peniaze. Toto je dôležitý tréning do dospelosti, lebo sa naučí „gazdovať“ s vlastnými peniazmi.

Päť pravidiel na záver:

- Nepreháňajte to s vreckovým.

- Stanovte si presné pravidlá spolu s dieťaťom.

- Výdavky kontrolujte.

- Rozprávajte sa doma o peniazoch.

- Tínedžeri môžu mať svoj účet.

 

Sylvia Ďatelinková

Slovenská banková asociácia, ktorá realizuje projekty v oblasti finančného vzdelávania

Na to, aby si dieťa vybudovalo prirodzený vzťah k peniazom a naučilo sa základným princípom finančnej gramotnosti (zásadám správneho hospodárenia, ako zostaviť finančný rozpočet, plánovať finančné výdavky a vyhodnotiť ich čerpanie, čo znamená sporenie), je nevyhnutné, aby bolo k tomu rodičmi vedené už odmalička. Popri rozhovoroch rodičov s deťmi o hodnote peňazí a ako s nimi narábať, je efektívnym nástrojom, ako naučiť deti hospodáriť s peniazmi, práve vreckové.

Pri jeho poskytovaní je nevyhnutné dodržiavať základné pravidlá, to znamená, v akej výške a intervale bude vreckové poskytované a na čo môže dieťa vreckové minúť. Je veľmi dôležité deťom vysvetliť rozdiel medzi tým, čo je nevyhnutné a čo nie. V rámci pravidiel si tiež treba dohodnúť možnosť vopred prediskutovať vhodnosť kúpy, potrebu aj cenu, to sa týka najmä vecí finančne náročnejších. Zároveň je vhodné stanoviť aj prípadný postih v prípade, ak dieťa nedodrží dohodnutý režim, napríklad znížením vreckového o desať percent z celkovej sumy obvykle poskytovaného vreckového. Najčastejšou chybou, ktorú rodičia robia, je, že dávajú deťom peniaze, kedykoľvek si o ne zažiadajú.

Odporúčame