Ad: „Audit biskupov na Katolíckej univerzite našiel zlyhania”

Súčasné vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) reaguje na článok „Audit biskupov na Katolíckej univerzite našiel zlyhania” vydaný na internetovom portáli postoy.sk zverejnenom dňa 17. júna 2015.

Vedenie KU s poľutovaním konštatuje, že autori článku vôbec nespomenuli Vyjadrenie rektora KU k výsledkom previerky KU, ktoré bolo zverejnené na webstránke KU ako aj cez Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Obmedzili sa len na neúplnú odpoveď rektora KU na jednu z novinárskych otázok počas tlačovej konferencie po skončení zasadnutia KBS.

Rektor KU vyjadruje poďakovanie za podporu, ktorú KBS vyjadrila súčasnému vedeniu KU „rozhodným spôsobom riešiť pochybenia a zistené nedostatky, čo najskôr realizovať nápravu a vyvodiť zodpovednosť konkrétnych osôb.“

Výsledky auditu ukázali, že v sledovanom období rokov 2010-2013, žiaľ, pochybili niektorí zamestnanci vo vrcholových pozíciách vedenia KU alebo niektorých fakúlt KU. Rektor KU je presvedčený, že univerzita s prívlastkom „katolícka“ má svoje dôležité miesto medzi slovenskými vysokými školami, lebo nezlyhala inštitúcia, ale niektorí jednotlivci.

Pokiaľ ide o vyvodenie osobnej zodpovednosti, rektor KU prof. Jozef Jarab chce zachovať postupnosť a počkať, kým sa zodpovedné osoby oboznámia s výsledkami auditu. Bude ho zaujímať, akým spôsobom sami vyvodia dôsledky voči svojej osobe. Podľa toho bude ďalej postupovať. Audit vykonala nezávislá firma s profesionálnou skúsenosťou v tejto oblasti, takže je tu záruka objektívnosti a nestrannosti, voči ktorej sa nedá namietať alebo ju spochybňovať. Rektor KU je pripravený v prípade, že takáto sebareflexia nenastane, postupovať v zmysle platnej legislatívy, predovšetkým Zákona o vysokých školách, ktorý dáva isté právomoci rektorovi konať.

V stanovisku vydanom KBS sa konštatuje zlyhanie vedenia KU, Pedagogickej a Filozofickej fakulty. Rektor KU súhlasí s vyjadrením predsedu KBS Mons. Zvolenského, že terajšie vedenie KU preberá na seba úlohu akéhosi krízového manažmentu, ktorý má napraviť pochybenia, ktoré terajšie vedenie nespôsobilo. Audit nastavil zrkadlo nielen tým, ktorí pochybili, ale, žiaľ alebo našťastie, aj tým, ktorí doteraz ukazovali prstom na iných. Z toho dôvodu KU už ukončila spoluprácu so súkromným Fondom T. Zasepu a nemieni v nej ďalej pokračovať. Rektor KU v najbližších dňoch bude iniciovať kroky, ktoré povedú k ukončeniu spolupráce Pedagogickej fakulty KU so súkromným neinvestičným fondom Ladislava Pyrkera.

Rektor KU s poľutovaním berie na vedomie, že v rokoch 2010-2013 došlo k závažným pochybeniam zo strany niektorých členov vedenia KU. Hoci niektorí z nich už nie sú zamestnancami KU, univerzita očakáva od nich sebareflexiu a vyvodenie osobnej zodpovednosti.

Súčasné vedenie KU je pripravené v súčinnosti so svojím zriaďovateľom, ktorým je KBS, podniknúť konkrétne opatrenia, ktoré zabránia tomu, aby sa zistené pochybenia opakovali.

Rektor a vedenie KU v Ružomberku

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo