EÚ volá po potratoch aj kvótach pre ženy

Európsky parlament volá po legalizácii potratov v členských krajinách. V gender správe Noichl tiež žiada rodové stimuly či rodovo vyvážené volebné zoznamy.

Europoslanci dnes schválili Správu o stratégii EÚ pre rovnosť medzi ženami a mužmi na obdobie po roku 2015. Podala ju spravodajkyňa Marie Noichl, nemecká europoslankyňa za stranu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov. Za správu hlasovalo 341 europoslancov, 281 proti a 81 sa zdržalo.

„Prijatím správy Noichl si Európsky parlament prisvojuje právomoci členských štátov v oblastiach zdravotníctva či vzdelávania,“ uviedla po dnešnom hlasovaní europoslankyňa Anna Záborská.

Ako upozornila Záborská, väčšina europoslancov odmietla uznať právo detí na to, aby poznali svojich rodičov. „Na návrh európskych socialistov sa hlasovalo oddelene o tom, či má v §59 zostať zmienka o práve každého dieťaťa poznať svojich rodičov. Je za tým jasná snaha liberálov a ľavice zjednodušiť náhradné materstvo, teda to, aby dieťa nikdy nepoznalo matku, ktorá ho vynosí a porodí," povedala Záborská.

Gender vraj napreduje pomaly

Podľa správy Noichl napreduje skutočná rodová rovnosť pomaly. „Len v prípade, že sa už v rámci vzdelávania dievčat a chlapcov zavedie kritický prístup k tradičným rodovým úlohám a štruktúram, budú mať obe pohlavia rovnaké možnosti na nezávislý a naplnený život,“ uvádza dôvodová správa.

„Dokument potiera výlučné právo rodičov na výchovu svojich detí a taktiež neprijateľne zasahuje do privátnej sféry rodín, keď im chce diktovať, ako si majú rozdeliť rodinné kompetencie,” hovorí europoslanec Branislav Škripek.

Ambiciózna správa chce podľa Škripeka presadiť, aby si ženy a muži rozdeľovali domáce práce rovnomerne. „Žiaden zákon nemôže nariaďovať rozdelenie domácich prác či počty žien vo firmách,“ vyjadril sa Škripek.

Správa tiež podľa Škripeka presadzuje potrat ako ľudské právo. „Vynecháva úplne prvotné ľudské právo, právo na život a jeho ochranu od počatia. Nerešpektuje ani ďalšie základné ľudské práva ako napríklad právo na výhradu svedomia, a to predovšetkým u lekárov,“ dodal.

Čo rieši europarlament v správe Noichl

  • vyzýva Európsku komisiu, aby podporovala členské štáty pri zabezpečovaní služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, bezpečných a legálnych interrupcií a antikoncepcie,

  • navrhuje stimuly, ktoré povedú k vyváženejšiemu zastúpeniu žien a mužov v orgánoch miestnej samosprávy, regionálnych a národných parlamentoch a v Európskom parlamente,

  • zdôrazňuje dôležitosť rodovo vyvážených volebných zoznamov, na čele ktorých bude striedavo muž alebo žena,

  • opakuje svoju výzvu Komisii a Svetovej zdravotníckej organizácii, aby poruchy rodovej identity odstránili zo zoznamu duševných porúch a porúch správania,

  • vyzýva Komisiu a členské štáty, aby robili programy sexuálnej výchovy na školách a zabezpečili poradenstvo a prístup k antikoncepcii pre mladých ľudí,

  • zdôrazňuje potrebu informačných kampaní v záujme rovnakého rozdelenia domácich prác a starostlivosti a opatery.

    (Správa priamo členské krajiny nezaväzuje. Vytvára však podmienky na prípravu legislatívy v duchu správy.)

Pavol Rábara
Foto: Flickr.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo