Lobing je najmä o presadzovaní záujmov a včasnom získaní dôležitých informácií

Začiatkom mája prebehla médiami správa, že sa renomovaná americká lobistická firma Dutko Worldwide bude usilovať, aby boli siedmim európskym krajinám zrušené víza do USA. Týka sa to aj Slovenska, Česka, Rumunska, Poľska či Maďarska.
Aj na Slovensku funguje viacero lobistických spoločností. Pre jednu z nich pracoval právnik Martin Toman. V súčasnosti pokračuje v práci lobistu na voľnej nohe.

Čo je to loby?
Zjednodušene povedané, loby je vykonávanie aktivít na presadenie určitých záujmov klienta, ktorým môže byt firma, profesijná asociácia, ale i mimovládna organizácia alebo vláda či štátny podnik.

V čom spočíva lobovanie?
Lobovanie a práca lobistu môže mať rôznu podobu. Od zbierania informácií po vybavovanie formalít v prospech záujmov klienta až po stretnutia s kľúčovými politikmi za účelom zistenia ich názoru na danú vec, prípadne predostretia argumentácie v prospech alebo neprospech navrhovanej zmeny právnej normy. Lobista predáva nie hĺbkovú znalosť určitého odvetvia, ale práve svoju znalosť politického procesu a tvorby právnych noriem vo všeobecnosti a v praxi.

Kto sa a kedy stáva lobistom – už vtedy, keď presadzuje svoje záujmy?
Lobistom je de facto každý, kto presadzuje záujmy klientov za odmenu zákonným a profesionálnym spôsobom.

Je takáto práca legálna?
Samozrejme.

Upravuje Slovenská republika legislatívne aktivitu lobistických skupín?
Bývalý minister spravodlivosti Daniel Lipšic sa snažil regulovať lobing zákonom. Nakoniec však sám návrh stiahol, keďže si uvedomil potrebu jeho dopracovania vo viacerých veciach.

Aké štandardy by mali pri lobovaní fungovať?
Presnosť, odbornosť pri získavaní informácií, transparentnosť pri zastupovaní klienta, transparentnosť v definovaní záujmov, ktoré sa presadzujú, morálnosť, princíp mlčanlivosti, snaha čo najviac zlúčiť reprezentovaný záujem so záujmom verejným.

Kde sa najčastejšie používa lobbing?
V USA, Veľkej Británii a v Bruseli, hlavnom meste Európskej únie.

Aké vlastnosti musí mať úspešný lobista? Čím musí disponovať? Musí mať napr. dostatok kontaktov?
Dobrý lobista by mal ovládať umenie argumentácie, mal by rozumieť politike, príp. mať i politickú skúsenosť, resp. pracovnú skúsenosť v politických a verejných inštitúciách.

Aké sú riziká tejto práce?
Skúsenosť s korupciou na najvyšších miestach.

Ktoré úspechy si ako lobista dosiahol?
Úspešná kampaň v prospech demokratického charakteru regionálnych volieb v Albánsku, politické audity v parlamente a exekutíve či víťazstvo v tendri na Ministerstve obrany SR.

Čo ťa vôbec k takejto práci viedlo? Ako si sa stal lobistom?
Neplánoval som to. Po návrate zo stáže v Bruseli v Európskom parlamente u slovenského europoslanca Miroslava Mikolášika som dostal informáciu, že prakticky jediná čisto lobingová kancelária v Bratislave hľadá konzultanta v oblasti vládnych vzťahov...

Lobistická skupina Dutko Worldwide sa bude snažiť presadiť v Kongrese USA, aby viacerým krajinám – vrátane Slovenska – boli zrušené víza. Ako môže Dutko dosiahnuť tento cieľ? Je štandardné, aby si Slovenská republika takýto lobing zaplatila?
Lobistov si neplatia len súkromné subjekty, ale aj verejné inštitúcie či vlády. Dutko môže prispieť ku skoršiemu zrušeniu víz napr. sériou stretnutí s vopred vytypovanými kongresmanmi, ktorí majú rozhodujúci vplyv na priechodnosť daného zákona o zrušení víz v americkom Kongrese. Teda vždy si treba vytypovat kľúčových hráčov a vlastníkov rozhodnutí a následne sa s nimi stretnúť, informovať ich, pýtať sa a argumentovať.

Slovník cudzích slov pozná význam slova „loby“ ako presadzovanie svojich záujmov, no aj ako „predsieň, kuloár“. Je loby záležitosťou kuloárov?
Áno, je pravda, že na konferenciách, kongresoch alebo workshopoch sa často najdôležitejšie informácie dajú získať práve počas kuloárnych dialógov. Čo povie človek druhému zoči-voči, nemusí povedať celému auditóriu.

Matúš Demko

Vyšlo v týždenníku Zrno.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo