Slovensku ubudnú obyvatelia, zostarne prudšie ako Česko

Slovensko čaká prudšie startnutie ako susedné Česko. Okrem toho, počet obyvateľov Slovenska má poklesnúť do roku 2060 o 900-tisíc, menej ľudí má žiť aj v Maďarsku a Poľsku, či Nemecku. Česko by malo mať v tom čase naopak o 600-tisíc obyvateľov viac ako teraz, viac ich má žiť aj v Rakúsku, Švédsku alebo Taliansku. Vyplýva to z prognózy Európskej komisie.

Pracujúce generácie Slovákov (vek 15 – 64) budú v roku 2060 tvoriť o 18 percent menší podiel z celkovej populácie. Starších ľudí (nad 65 rokov) pribudne, ich podiel stúpne o 22 percent. Oveľa viac má byť obyvateľov nad 80 rokov, ktorí sú už zvyčajne odkázaní na starostlivosť a pomoc iných. Rast ich počtu bude jeden z najrýchlejších v Európe.

Pre Česko Eurostat a Európska komisia predpokladajú pri starnutí obyvateľstva priaznivejšie čísla. Ľudí v produktívnom veku bude menej o 11,6 percenta. Podiel starších ľudí nad 65 sa zvýši o 11,1 percenta. Dôvodom lepších vyhliadok je vyššia plodnosť žien aj viac prisťahovalcov.

Zvláštne čísla ponúka prognóza pri úhrnnej plodnosti, teda počte detí na jednu ženu (fertility rate). Tento ukazovateľ má byť v Česku o 45 rokov na úrovni 1,8, u nás 1,53. Zvýšenie plodnosti predpokladá prognóza aj v Nemecku, Taliansku či Rakúsku (zhodne o 0,2), v Poľsku o 0,3. Plodnosť za celú Úniu sa má zvýšiť zo súčasných 1,6 na 1,76 dieťaťa na ženu. Nie je však jasné, prečo by sa mala oproti súčasnosti pomerne zreteľne zvyšovať.

Migráciu vidí Európska komisia o niečo výraznejšiu v Česku, na Slovensku alebo v Poľsku budú prisťahovalci vlastne iba nahrádzať ľudí odsťahovaných do bohatších krajín západnej Európy a zámoria. Prekvapivo veľmi nízke prisťahovalectvo, hoci vyššie ako v súčasnosti, sa predpokladá aj v celej Európskej únii.

Európsku úniu ako celok tiež čaká startnutie. Kým v roku 2013 pracovali na jedného dôchodcu v Únii priemerne štyria ľudia, v roku 2060 to budú len dvaja.

Počet obyvateľov v EÚ stúpne len mierne – o tri percentá. V roku 2060 by tak malo žiť v Únii 523 miliónov ľudí. Prognostici rátajú s tým, že sa tiež zvýši dĺžka života. U mužov o šesť rokov, u žien o sedem. 

Pavol Rábara, Peter Kremský
Foto: Flickr.com

Grafy: údaje Eurostat, grafy Postoy.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo