Podľa SaS je potrebná zásadná odluka cirkví do štátu

Podľa SaS je potrebná zásadná odluka cirkví do štátu

Ilustračný záber. FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Ak sa má meniť zákon o financovaní cirkví, podľa strany Sloboda a Solidarita nesmie ísť o kozmetické úpravy, ale o zásadnú odluku cirkví od štátu. V prípade, že sa do parlamentu dostane aktuálny návrh novely zákona z dielne ministerstva kultúry, nepodporia ju.

SaS je podľa poslankyne Národnej rady SR Renáty Kaščákovej presvedčená, že je potrebné zrealizovať koncept, v ktorom by sa úloha štátu zredukovala na spolufinancovanie cirkevných sakrálnych pamiatok a významne narástlo samofinancovanie cirkví prostredníctvom jej vlastných aktivít vrátane zbierkovej činnosti.

Legislatívny návrh ministerstva však SaS vníma ako účelový zámer, ktorého hlavným cieľom je zvýšenie štátnych dotácií pre cirkvi a náboženské spoločnosti, osobitne pre najpočetnejšiu katolícku cirkev.

„Považujeme to za účelové predvolebné gesto, ktorým sa vláda potrebuje dočasne zapáčiť slovenským biskupom a cez nich posilniť svoj vplyv na veriacich,“ uviedla Kaščáková, zdôrazňujúc zároveň, že SaS je za dôstojné a nezávislé postavenie cirkví v spoločnosti.

Nový spôsob financovania cirkví, ktorý v podobe legislatívneho návrhu predložilo Ministerstvo kultúry vo štvrtok (4. 7.) do medzirezortného pripomienkového konania, vychádza z doteraz uplatňovaného modelu, predpokladá však postupné zohľadňovanie počtu veriacich.

Štátny príspevok by mal byť po novom jedným zo zdrojov, s ktorým cirkvi samostatne hospodária, čím sa štát odbremeňuje od poskytovania osobných pôžitkov duchovným a ďalších povinností, ktoré mu vyplývali zo súčasnej právnej úpravy finančného zabezpečenia cirkví. Štát by si však mal ponechať právo vykonávať kontrolu hospodárenia s príspevkom.

Podľa návrhu by mal štát prispievať na činnosť cirkví príspevkom každoročne zvyšovaným o mieru inflácie a valorizáciu.

"Celková suma príspevku na rok 2020 sa rozdelí tak, že prostriedky vo výške tohtoročného príspevku sa medzi jednotlivé cirkvi rozdelia tak ako v roku 2019, zvyšná časť celkovej sumy od štátu bude cirkvám prerozdelená pomerne podľa počtu veriacich cirkví uvedeného v sčítaní obyvateľov,“ ozrejmilo ministerstvo.

Návrh novely ráta s tým, že ak dve po sebe nasledujúce sčítania obyvateľov uskutočnené po účinnosti zákona vykážu pokles alebo nárast veriacich o viac ako desať percent, štát môže rozhodnúť o jednorazovom znížení alebo zvýšení príspevku.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo