Genocída? Dokedy bude viesť Islamský štát náboženské čistky?

Rád by som začal citáciou z Dabiq – online publikácie Islamského štátu (ISIS) - adresovanej kresťanskému svetu, ktorá hovorí: „Dobyjeme váš Rím, zlomíme vaše kríže a zotročíme vaše ženy, s Alahovým oprávnením...“

Abu Bakr Naji, jeden z intelektuálnych lídrov ISIS, publikoval online knihu, v ktorej zdôraznil stratégiu a víziu. Píše: „Džihád nie je nič iné, len násilie, krutosť, terorizmus, desenie ľudí a masakrovanie.“ Toto je náčrt ISIS na vykonanie ich veľkého plánu, čo znamená náboženské a územné čistky proti kresťanom a ďalším menšinám na Blízkom východe.

Niet pochýb, že Blízky východ je v ohni. Zatiaľ čo sa medzinárodná komunita prizerá, kresťania a ďalšie náboženské menšiny trpia pri porušovaní ľudských práv a náboženskom prenasledovaní najhoršieho druhu.

Sme svedkami genocídy proti kresťanom?

Článok 2 Dohovoru OSN (o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948) definuje genocídu ako „ktorýkoľvek z činov uvedených nižšie, spáchaný v úmysle zničiť úplne alebo čiastočne niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ako takú: usmrtenie príslušníkov takej skupiny, spôsobenie ťažkých ublížení na tele alebo duševných porúch členom takej skupiny...“

Činy ISIS ukazujú jasný zámer – násilné a brutálne popravy namierené proti kresťanom a jezídom, ktorí predstavujú typické „národné, etnické, rasové alebo náboženské skupiny“ v Iraku. Zámer ISIS presahuje zničenie; jeho cieľom je vymazať minulosť, prítomnosť a budúcnosť kresťanov a jezídov.

Samozrejme, medzinárodné spoločenstvo pri vedení procesu proti ISIS vo veci genocídy čelí problému. ISIS nie je riadnym štátnym útvarom a nedodržiava žiadne medzinárodné právo. Medzinárodná komunita doteraz neprišla na to, ako sa s tým vysporiadať.

Až príde čas, mal by byť ISIS stíhaný pred Medzinárodným súdom? Otázka vytvára pre medzinárodné spoločenstvo väčší problém, pretože bude vyžadovať vyšetrovanie niektorých krajín, ktoré môžu byť považované za „spoluvinníkov genocídy“, keďže umožnili priechod pre bojovníkov a zbrane a poskytli ďalšie formy podpory pre ISIS, vrátane financovania.

Boj strachom

Je tiež dôležité mať na pamäti, že ISIS rozvinul taký druh vojny, ktorý sa zameriava na kolektívnu psychiku (predstavivosť a emócie ľudí), čo tiež zodpovedá parametrom genocídy. Takáto technika presahuje brutálne fyzické násilie. Vytvára strach, vedie k vojne založenej na strachu.

Pre kresťanov na Blízkom východe sú strach a pocit opustenia jedným z najväčších krížov, ktoré musia niesť. „Cítime sa zabudnutí a izolovaní. Niekedy si hovoríme: ak nás všetkých zabijú, ako zareagujú kresťania na Západe? Urobia potom niečo?“ Taká bola prorocká výzva chaldejského patriarchu Louisa Saka I. z Iraku, ešte predtým, ako ISIS zhltol kusy Iraku a Sýrie.

ISIS vedie nekompromisnú vojnu, ktorá predstavuje náboženské a územné čistky proti kresťanom a ďalším menšinám na Blízkom východe. Nedávne udalosti v Texase nám pripomínajú, že ISIS nie je len regionálnou hrozbou.

Svet musí reagovať. Nesmieme dopustiť zničenie kresťanstva na Blízkom východe!

Sarkis Boghjalian
Autor je výkonným riaditeľom americkej pobočky charitatívnej organizácie Pomoc Cirkvi v núdzi (Aid to the Church in Need). Text je výňatkom z jeho prezentácie zo 7. mája 2015 na konferencii v New Yorku, ktorú organizoval Hudson Institute.

Pôvodne uverejnené na www.churchinneed.org, preložil L. Obšitník. Foto: TASR/AP

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo