Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
15. máj 2015

Ak niekto nie je verný manželke, dokáže byť verný svojej krajine?

Ďalší z top textov za rok 2015 je rozhovor s koučom Alexandrom Havardom. Hovorí v ňom o tom, akí sú ľudia, ktorí dokážu veľké veci.

Ak niekto nie je verný manželke, dokáže byť verný svojej krajine?

Tento rozhovor vyšiel pôvodne v máji, robil ho Peter Kremský, dnes výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska so svetovým koučom Alexom Havardom. Ako jeden z top textov za rok 2015 ho vybral Fero Múčka:

„Text som vybral z dvôch dôvodov. Po prvé, ide o veľmi podnetný rozhovor, ku ktorému sa oplatí vrátiť. No vybral som ho najmä kvôli samotnej téme rozhovoru. Zaoberá sa hodnotou, ktorá sa na Slovensku často za hodnotu ani nepovažuje – schopnosť viesť, urobiť niečo, čo väčšina nerobí, byť lídrom.

Často kritizujeme politikov, podnikateľov, učiteľov, lekárov či duchovných, že svoju prácu nerobia dosť dobre. No sami sa pritom často len vezieme. Ako hovorí Havard v tomto rozhovore, znakom lídra nie je to, že robí krik a každému nanucuje svoj pohľad. Dokáže však seba aj druhých nakaziť veľkou myšlienkou a nebojí sa začať ju uskutočňovať, hoci aj úplne potichu.

Keby sme mali viac takýchto lídrov vo všetkých oblastiach, v politike, v biznise, v spoločenstvách i rodinách, zostalo by menej príležitostí pre arogantných šéfov, nepoctivých politikov a neschopných funkcionárov.“

Alexandre Havard je kouč, mentor, motivátor a autor kníh. Vytvoril program Cnostné líderstvo, ktorého jadrom je manažérsky vzdelávací program zameraný na rozvíjanie klasických cností. Podľa neho sú základom vyrovnanej osobnosti a účinnej profesionality.

Je autorom kníh Cnostné líderstvo a Stvorení pre veľkosť, ktoré sú preložené do 14 jazykov a tento rok v jednej knihe vyšli aj na Slovensku. Definuje v nich šesť kľúčových cností, na ktorých by mal človek pracovať – odvaha, veľkodušnosť, pokora, múdrosť, spravodlivosť a sebaovládanie. Pôvodom je z Francúzska, v súčasnosti žije v Moskve.

Na Slovensku bol nedávno hosťom festivalu Bratislavské Hanusove dni, kde viedol seminár. Alexandre Havarda sme sa pýtali na to, ako možno jeho program využiť v každodennom živote.

Hodnoty a cnosti

V modernej spoločnosti sa hovorí o hodnotách, ale Vy hovoríte o cnostiach? Prečo?

Hodnoty sú niečo, v čo veríme, čo si ceníme. Boh, rodina, práca, vlasť. Ale cnosti sú dynamické, dávajú nám pohyb – odvaha, sebaovládanie, múdrosť, veľkodušnosť, pokora, spravodlivosť. Dávajú nám schopnosť urobiť niečo, bez nich nemôžeme nič dosiahnuť. Veľa ľudí verí v Boha, nemajú však múdrosť. Nemôžu tak byť dobrými kresťanmi, rozlišovať medzi dobrom a zlom v praktických veciach.

Je veľa ľudí, ktorí veria, že vlasť je dôležitá hodnota. Nemajú však odvahu brániť svoju krajinu, nemajú na to vytrvalosť. Je veľa ľudí, ktorí považujú za svoju hodnotu rodinu, nemajú však sebaovládanie. Nemôžu sa ani oženiť alebo vydať, lebo nedokážu ovládať svoje pocity a vášne. Inak by to neskôr mohlo dopadnúť tak, že by opustili svojho manžela alebo manželku.

K čomu môžu cnosti pomôcť?

Ak ľudia nie sú silní v cnostiach, nemôžu svoje hodnoty uskutočňovať, uviesť do života. Múdrosť nám napríklad dáva schopnosť urobiť dobré rozhodnutia. Sebaovládanie zasa schopnosť využiť svoje emócie a vášne, aby nás nezničili, ale aby sme ich využili. Spravodlivosť je dôležitá pre správanie k ľuďom, dať každému rešpekt, ktorý mu patrí. Veľkodušnosť nám poskytuje schopnosť pustiť sa do veľkých vecí, dosiahnuť splnenie svojich snov. Pokora je schopnosť slúžiť iným.

Cnosť je teda skôr zvyk, ktorý nám umožňuje robiť veci, ktoré ľudia bez neho nedokážu. Preto je dôležitejšie hovoriť o cnostiach ako o hodnotách. Hodnoty bez cností nemajú zmysel, ľuďom nepomôžu dosiahnuť to, o čom snívajú. Ich život sa nehýbe, nič sa nedeje.

Ako sa k cnostiam dostať?

Možno ich rozvinúť tým, že sa v nich cvičíme, praktizujeme ich, opakujeme. Ak nerád pracujem, budem sa cvičiť v práci každý deň a na konci mesiaca si vytvorím zvyk každodenného pracovania. To je pracovná použiteľnosť, návyk pracovať.

Začať však treba tým, že si cnosti obľúbime. Mali by sa stať našou súčasťou, aby sme ich mali v srdci. To je prvá vec. Dám do toho srdce, chcem to, je to krásne. Druhá vec je intelekt, že sa s tým stotožním a začnem to robiť. Tretia je vôľa, cvičím sa v tom. Do tohto procesu vytvorenia cnosti sa tak zapoja srdce, intelekt aj vôľa.

Tvrdosť, kontakty alebo cnosti?

V slovenskom biznise si podnikatelia skôr vážia hodnoty ako tvrdosť, drzosť, kontakty, možno povedia, že toto, čo hovoríte, v praxi nefunguje, že tu je to inak...

Mierite na to, že cnosti nevedú k úspechu. Ak sa v nich cvičíme, náš intelekt sa rozvíja, posilňuje sa vôľa, očisťuje sa srdce. Cnostní ľudia majú viac sily ako tí, čo ich nemajú. Cnosti prinášajú silu a úspech v každodennom živote v podnikaní, v práci.

Takíto ľudia bývajú úspešnejší ako iní, najmä v ťažkých okolnostiach. Úspech však nezáleží iba na cnostiach, ale aj na príležitostiach. Môže nastať vojna, môže prísť havária, nejaké nešťastie, zdravotný problém. Ľudia, ktorí majú cnosti, sú však v živote lídrami, ak sa cvičia vo veľkodušnosti, službe a ďalších veciach. Hoci nie vždy lídri dosiahnu úspech.

Nie je to teda o úspechu?

Jana z Arcu bola upálená, keď mala 19 rokov. Je to úspech, keď niekoho upália? Thomasovi Moorovi odťali hlavu – je to úspech? Mnohí boli zabití v boji s komunizmom, nebol to práve úspech... Ale teraz sú títo ľudia národnými hrdinami. Píšu sa o nich knihy. Zabili ich, nemali úspech, ale ľudia si ich pamätajú, pretože boli skutočnými vodcami. Mali charakter, chceme byť ako oni.

"Ak ľudia nie sú silní v cnostiach, nemôžu svoje hodnoty uskutočňovať, uviesť do života."

Zdieľať

Vodcovstvo nie je len o úspechu. Ak je niekto drsný, surový a bude sa v tom cvičiť, zrejme časom skončí vo väzení. Pretože si vypracuje zvyk. Ale ak niekto žije srdcom, chce byť lídrom a pracuje na tom, je to dobre.

Úspech závisí od ďalších vplyvov, ale vodcovstvo závisí od nás osobne. Závisí od charakteru a ten má každý celkom pod kontrolou. Naša úloha je pracovať na svojom charaktere. Na svojom srdci, vôli, intelekte a použiť to v akcii.

Motiváciou pre rozvinutie cností je teda to, aby sme sa stali lídrami?

Vodcovstvo je iba jedným dôsledkom cností, nie ich jedinou motiváciou. Ďalšou je dokonalosť. Cnosť je po grécky arete – čo znamená dokonalosť. Ľudia pestujú cnosti, pretože to vedie k dokonalosti.

Chcú byť takou ľudskou bytosťou, akou majú byť, nielen nejaký falzifikát. Čím viac si rozvíjame cnosti, tým viac sme ľudskými bytosťami. Tým viac sme. V tradícii dávneho Grécka bola cnosť bytím. Deti chcú mať cnosti, ak ich má ich otec, chcú ho napodobňovať, byť ako on.

Ľudia, ktorí majú dobré srdce, týmto veciam rozumejú už intuitívne. Vedia, že chcú byť skutočným človekom, preto pestujú svoj charakter. Ja nechcem byť len malým človiečikom, chcem mať dobré srdce, byť múdry, veľkodušný, spravodlivý, pokorný. Keď má niekto úprimné srdce, chce taký byť, lebo to je pôvodné určenie človeka, táto dokonalosť. Ľudia to chcú aj sami od seba.

Takže dokonalosť a líderstvo...

To nie je všetko. Keď sa v človeku rozvinie cnosť, dodáva mu to aj novú silu a energiu. Cnosť sa po latinsky nazýva virtus a znamená to aj silu. Gréci totiž vyhľadávali dokonalosť, Rimania však boli oveľa praktickejší ľudia. Cnosť dáva silu robiť kroky, dobré rozhodnutia, stáť pevne, vďaka sebaovládaniu zvládnuť svoje pocity a vášne.

Ľudia chcú byť cnostní preto, aby boli ľuďmi, nejde iba o efektivitu. Tak ako tomu rozumeli kedysi Platón a Aristoteles. Etika nie je o dodržiavaní pravidiel, ale o tom - byť ľudskou bytosťou.

V Ázii sa nemorálni ľudia nazývajú „neľudia“. Nielen ľudia, ktorí nedodržiavajú pravidlá, sú to „neľudia“. V európskej filozofii spočíva etika na princípoch a pravidlách, ale v gréckej a tiež ázijskej filozofii je to o cnostiach. Aby sa rozvíjala ľudskosť v nás.

Inzercia

Falošné hodnoty

Pre mnoho ľudí je však hodnotou len hmota – peniaze, majetok, prípadne moc. Asi nebudú túžiť po cnostiach...

Jednou dôležitou cnosťou je múdrosť. Pomáha rozlišovať dobré od zlých vecí, o čo by sa mal človek vôbec usilovať. Gréci hovoria, že múdrosť je matkou všetkého, rozhoduje, že sa ľudia usilujú o cnosti a odlišujú ich od necností.

Hitler bol napríklad tvrdý a silný, nemal však odvahu. Stalin bol prefíkaný, nemal však múdrosť. Keď ľudia nemajú čisté svedomie, nedokážu rozpoznať správne hodnoty a nemôžu túžiť po cnostiach.

Teroristi napríklad pri samovražednom atentáte zabijú veľa ľudí aj seba a ľudia hovoria, že sú odvážni, že sa neboja. Nie sú odvážni, iba tvrdí, nemilosrdní. V tom, čo robia, nie je múdrosť - zabiť 5000 nevinných ľudí v mene Alaha. Ľudia, pre ktorých sú hodnotami moc, peniaze a sex, si nedokážu rozvinúť cnosti. Tieto veci úplne pohltia ich srdce. Nie je tam už miesto pre cnosti.

Niektorí sa však predsa len zmenia...

Až keď sa ľudia blížia k smrti, vidia stále viac svetla a zľaknú sa, pretože spoznajú, že žili podľa svojich vášní a nevideli celý obraz. Na konci svojich dní vidia stále viac, vášne utíchajú a oni vidia, že všetko stratili. To je dráma ľudského života, keď vidia, že to, čomu verili, nemá žiadnu hodnotu.

Myslia si, že majú dobrý život, ale na konci vidia, že vôbec nebol dobrý a sú tým zhrození. Takýmto ľuďom nie je príjemné blížiť sa k smrti. Takí, ktorí rozoznali pravé cnosti, bývajú pokojní. Na Slovensku je tiež veľa ľudí, ktorých hodnotou sú peniaze, moc a sex. Je pre nich ťažké zmeniť sa.

"Nebudete môcť byť ďalej kresťanmi, ak nebudete žiť svoje cnosti. Ľudia sa nemôžu báť byť rebelmi, musia byť na to hrdí. Sú to pokojní ľudia, ktorí normálne žijú medzi inými, ale v srdci majú atómovú bombu."

Zdieľať

Čo by pomohlo?

Niekedy pomôže, že zažijú autohaváriu, niekto blízky im zomrie alebo sa stane nejaká zmena, zažijú ťažké veci. Musíme sa však zamerať na ľudí, ktorí majú správne hodnoty a povzbudiť ich k budovaniu cností.

Tak možno zmeniť krajinu. Nepotrebujeme milióny ľudí, stačí stovka. Sú to ľudia, ktorí majú silu priniesť revolúciu, sú to vzbúrenci. Dôležité je povzbudiť mladých ľudí, lebo sú schopní urobiť zmeny, byť rebelmi.

Potrebujeme vybudovať generáciu rebelov, ktorí dokážu pohnúť krajinou. Nebojme sa hovoriť o tom, to bude revolúcia kresťanstva. Budeme silnejší ako Hitler, Stalin, Trockij? Alebo sme odsúdení byť tými slabými v spoločnosti?

Sme v storočí, v ktorom nebude miesto pre slabých. Kto bude slabý, stratí aj svoju vieru. Nebudete môcť byť ďalej kresťanmi, ak nebudete žiť svoje cnosti. Ľudia sa nemôžu báť byť rebelmi, musia byť na to hrdí. Sú to pokojní ľudia, ktorí normálne žijú medzi inými, ale v srdci majú atómovú bombu.

Ľudia často aj majú správne hodnoty, ale nevedia to uviesť do života, ako sa možno naučiť prakticky podľa nich žiť?

Vo svojej knihe hovorím o spôsobe, ako si rozvinúť cnosti a ako sa stať vodcom v praktickom živote. Je to plán života, nielen teória. Líderstvo je v prvom rade o vytvorení prostredia, v ktorom žijeme. Je to aj o rozhodovaní, ktoré knihy čítať, ktoré filmy pozerať, ktorými vplyvmi sa nechať formovať a ktorým povedať nie.

Ak máme rodičov, ktorí zmýšľajú vo veľkom, vedú nás k tomu, aby sme aj my tak mysleli. Ak máme takých priateľov, čítame dobré knihy, myslíme vo veľkom. Ak trávime čas s malými ľuďmi, ktorých zaujímajú malé veci a chybné hodnoty, staneme sa malými, nemáme sa s kým porovnávať, povzbudzovať.

Vlastnosti vodcov

Podľa Vášho názoru sa človek vodcom rodí alebo sa ním stáva, je to skôr záležitosť talentu alebo úsilia?

Lídrom sa človek nerodí, biologický je iba temperament. Všetky druhy temperamentu sú však pre vodcovstvo dôležité. Mnohí lídri sú flegmatici alebo melancholici, ale aj ostatné typy.

Vodcovstvo je však otázkou charakteru a ten sa formuje cnosťami. Keď sa vyvíjajú, stáva sa človek vodcom. Je to tým, že sa v ňom okrem tých štyroch základných vyvíjajú dve špecifické cnosti – veľkosť a pokora. Nerodíme sa ním, je to otázka práce na samom sebe, je dôležité, aby sme to v sebe pestovali.

Čo by ste poradili niekomu, kto chce rásť v cnostiach, ale nemá veľa informácií o tom, čo pomáha?

Vo svojej knihe dávam veľa rád. Tri veci sú však podstatné. Prvá – aby mal každý deň čas sebareflexie. Ak je niekto workoholik a stále len pracuje, nemá čas rozmýšľať o sebe. Kresťania to nazývajú modlitba, rozjímanie, meditácia, rozhovor s Bohom. Ak neverí v Boha, tak je to meditácia, kde je človek sám so sebou, potrebuje odstup od seba. To je dôležité.

Druhá vec je to, čo volám skúmanie svojho svedomia. Treba skúmať samého seba, možno na to použiť otázky, ktoré uvádzam vo svojej knihe – je tam 15 otázok pre každú cnosť. Tieto otázky pomôžu nasmerovať naše myslenie – používam tieto cnosti v živote? Každý potrebuje nejaký plán.

Tretia vec je, že potrebujeme priateľa. Niekoho, kto nás má rád, dobre nás pozná a tiež sa cvičí v týchto cnostiach. Môže to byť pre nás kouč, mentor, duchovný vodca alebo akokoľvek si to nazveme. Niekto zvonka, kto nám poradí. Niekto, s kým sa pravidelne stretávame a môžeme mu povedať o svojich bojoch, cieľoch, o tom, čo robíme.

Pretože nikto sa nezlepší sám, izolovaný. Nie sme individuality, sme osoby, potrebujeme prijímať aj dávať. Potrebujeme iných, aby sme sa pohli dopredu. Nezlepšíme svoj život iba z kníh, to je nemožné, potrebujeme niekoho. 

Dôležité je aj dobré podnetné prostredie, ktoré nám pomáha rásť – čas na dobré knihy, kvalitnú hudbu, hodnotné filmy. A čas na vzťahy s ľuďmi - počúvať ich, spoznávať, študovať, venovať sa im.

Mnohí ľudia vrátane veľkých vodcov a politikov majú problémy s tajnými neresťami ako alkoholizmus, gamblerstvo, pornografia či manželská nevera alebo korupcia, ekonomická nespoľahlivosť...

To je všetko o sebaovládaní. Je ťažké byť vodcom, keď má človek nedostatok sebaovládania. Ľudia, ktorí nemajú pevnú vôľu, nemajú dosť sily a odvahy.

Vôľa musí byť dosť pevná, aby sa človek dokázal ovládnuť. Ak ju nemá, nebude vytrvalý, trpezlivý, verný... Ak niekto nedokáže byť verný svojej manželke, ako dokáže byť verný svojej krajine? Môžeme na to zabudnúť, to je nemožné.

Peter Kremský

Foto - Peter Kremský

Odporúčame

Prijať imigrantov z Afriky? Na to Slovensko zatiaľ nedorástlo

Prijať imigrantov z Afriky? Na to Slovensko zatiaľ nedorástlo

Na svete je veľa krajín, ktoré vyháňajú svojich obyvateľov. A zase nie veľa tých, ktoré iných priťahujú, sťahuje sa do nich elita obyvateľov susedných, ale aj vzdialenejších krajín.  Slovensko je zhrozené plánom Európskej únie na určenie kvót pre jednotlivé krajiny, koľko migrantov majú prijať z ce...

Pre odoberanie detí chystajú protest pred ambasádou Nórska

Pre odoberanie detí chystajú protest pred ambasádou Nórska

Pred nórskym veľvyslanectvom v Bratislave má byť o dva týždne protest proti odoberaniu detí. Akciu organizuje v sobotu 30. mája občianske združenie Deti patria rodičom. Protestovať chcú proti praktikám nórskej sociálky. deti2.jpg Protest pred britskou ambasádou v Bra...

Ježiš uzdravuje aj v piatok 15.05.2015

Ježiš uzdravuje aj v piatok 15.05.2015

Ježiš uzdravuje aj v piatok 15.mája 2015. On je živý aj dnes a má rovnaký súcit s ľudským utrpením, ako v dobe Jeho verejného účinkovania. geoff_a_gina1.jpg Geoff a Gina Poulteroví „Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: “Pane, ak chceš, môžeš ma oč...