Archeológovia hľadajú na Zobore hrob kráľa Svätopluka

Archeológovia zo Slovenskej akadémie vied začali práce na výskume Kostola sv. Jozefa v areáli benediktínskeho kláštorného komplexu na nitrianskom Zobore. Archeológovia sa pokúsia objaviť hrob kráľa Svätopluka, ktorý by mal byť podľa legendy na tomto mieste pochovaný.

Podľa kronikára Kosmasa sa Svätopluk na sklonku svojho života utiahol medzi pustovníkov pod Zoborom a v roku 896 zomrel v benediktínskom kláštore sv. Hypolita na Zobore.

Konzervovanie ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa sa začína po vyše dvojročnom vybavovaní dokumentov a prípravných prácach. Kostol je súčasťou areálu Zoborského kláštora, situovaný je v centre kláštorného komplexu. O záchranu celého areálu sa už niekoľko rokov usilujú členovia Zoborského skrášľovacieho spolku. "Na rekonštrukciu kostola poskytlo mesto Nitra dotáciu z mestského rozpočtu, ďalšie financie by sme mali získať na základe predloženého projektu z ministerstva kultúry," povedal počas prezentácie projektu predseda spolku Ján Kratochvíl.

Obnova celého areálu Zoborského kláštora by sa mala robiť v šiestich etapách, konzervácia ruín kláštorného kostola je prvou z nich. Celkové náklady na rekonštrukciu areálu vyčíslili na takmer 910-tisíc eur. Cieľom projektu záchrany celého komplexu je ukončiť a odovzdať areál verejnosti v roku 2024. 

Zoborský kláštor je historicky najstarším známym kláštorom na Slovensku. Podľa historikov vznikol najneskôr v roku 880, Benediktínsky kláštor sv. Hipolyta plnil dôležitú funkciu jedného z centier duchovného, verejnoprávneho a kultúrneho života v Uhorsku. Mnísi tu pôsobili až do roku 1468, kedy pápež pridelil všetky majetky Zoborského opátstva biskupstvu. Kláštor zostal opustený na 150 rokov. V roku 1691 získal biskup Blažej Jaklin povolenie postaviť nový Kláštor sv. Jozefa pre kamaldulský mníšsky rád.

V roku 1782 cisár Jozef II. zrušil Zoborský kláštor. Budova ďalej slúžila ako manufaktúra na výrobu súkna, klimatické kúpele, kláštorný hostinec. V rokoch 1937 až 1950 tu pôsobila rehoľa verbistov, ktorých sem povolal biskup Karol Kmeťko. V júli 1953 areál kláštora prebral rezort zdravotníctva a bol tu zriadený liečebný ústav pre liečbu respiračných chorôb, dnes Špecializovaná nemocnica sv. Svorada. V jej areáli sa nachádzajú pozostatky kláštora.

TASR

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo