Dialóg s Bohom (Ján Motulko)

Dialóg s Bohom (Ján Motulko)

Foto: video/ÚPN

Len z ľudských úst sa odpoveď mi pravá nedostane, otázku preto hodne vyššie kladiem...

Ján Motulko
Dialóg s Bohom

Len z ľudských úst sa odpoveď mi pravá nedostane,
otázku preto hodne vyššie kladiem:
Kto je môj brat a sestra, povedz, Pane,
kto je môj blížny z tých, čo stoja pri mne v rade?

Hľa, ľudské ústa vravia: pozri na košeľu,
tá ti je bližšie ako teplý kabát.
kupecké počty vedú k úspešnému cieľu:
Ty dáš, a teba tešiť buderabat.

Len z ľudských úst sa odpoveď mi nedostáva.
Vravia mi – miluj toho a hentoho zabi.
Tak je to správne, je to podľa práva?...
Rozsúď to múdro medzi nami, Rabbi.

Rozsúď to, Rabbi. Byť nerozhodným nedovoľ mi
a pochybnosti z mojej hlavy sním mi.
Rozsúď to, Rabbi, ako medzi apoštolmi,
kedy kto prvší a kto medzi poslednými,
a či aj ten, čo nič mi nikdy nedá,
môže byť pre mňa skýsajúce cesto,
a či aj ten, čo sa ti z hriechov nespovedá,
môže mať v srdci mojom miesto...

 II

Počúvam, Pane, tlmočím si tvoje slová,
čo našeptáva mi Zvesť staronová:

Že každý človek je mi bratom,
ale i ten, čo v hneve vrchovatom
na mňa kydá sliny.
I ten, i ďalší iní,
ktorí v nekonečných radoch sú tu:
i pankáči, i skíni,
i vierolomný Brutus,
i tí, čo majú na mňa drsné dlane,
i tí, čo zadržujú lásky dane,
i tí, čo nemluvniatkam dajú nebyť,
i tí, čo starkým berú chlebík...

Viem, Pane, taká tvoja rada:
i z tých mám reťaz bratov skladať.
Vyznávam sa však, som len krehká čaša.
Milovať i tých, Rabbi, dá sa?

Keď skĺznem z lásky, Pane, nebuď prísny.
Za ruku veď ma, tuho stisni...

 
Ján Motulko (1920 – 2013), básnik, prozaik, žurnalista, redaktor a umelecký fotograf, svoju prvú básnickú zbierku Blížence vydal v roku 1944, druhú V mimózach vietor v roku 1947. Potom už publikovať nemohol. V roku 1970 mu síce vyšla básnická zbierka Zobúdzanie popola, no potom zase dlho nič. Až v roku 1992 mu vyšli Fialové žalmy a potom ďalšie zbierky.

Báseň Dialóg s Bohom som vybral z Motulkovej zbierky Havrania zima (Vydavateľstvo Nové mesto, Bratislava 1996, s použitím autorových fotografií graficky upravil Ladislav Vančo.)

                                                                                           

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo