Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
05. máj 2015

Štúdie: Spolužitie „nadivoko“ sa nevyrovná manželstvu

Prečo na manželstve záleží? Pretože manželstvo má vplyv na vzťahy v rodine, ekonomiku, fyzické a psychické zdravie. Takto to vidí skupina amerických výskumníkov, ktorá zhromaždila množstvo vedeckých poznatkov o rodine. Výsledky zhrnuli do tridsiatich téz, ktoré prináša knižka Prečo na manželstve zá...

Štúdie: Spolužitie „nadivoko“ sa nevyrovná manželstvu

Prečo na manželstve záleží? Pretože manželstvo má vplyv na vzťahy v rodine, ekonomiku, fyzické a psychické zdravie. Takto to vidí skupina amerických výskumníkov, ktorá zhromaždila množstvo vedeckých poznatkov o rodine. Výsledky zhrnuli do tridsiatich téz, ktoré prináša knižka Prečo na manželstve záleží. Na Slovensku ju vydal Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku.

Čo dnes konkuruje manželstvu?

Problémom v západnej spoločnosti nie sú len rozvody. Kniha preto do veľkej miery rieši fenomén kohabitujúcich vzťahov. Autori to vidia tak, že kým v druhej polovici 20. storočia boli najväčšou hrozbou pre americké manželstvá práve rozvody, teraz je silnou alternatívou a konkurenciou k manželstvu práve kohabitácia. „Rodenie a výchova detí v kohabitujúcich zväzkoch je čoraz častejšia aj v USA a to je jeden z dôvodov, prečo miera rodinnej stability pre deti klesá už tri desaťročia, a to aj napriek poklesu počtu rozvodov,“ konštatujú.

Autori štúdie to hovoria priamo. „Kohabitácia nie je funkčným ekvivalentom manželstva,“ znie jedna z ich téz. Deti z kohabitujúcich rodín totiž dosahujú podobné výsledky ako deti, ktoré žijú len s jedným rodičom. Viacero štúdií tiež naznačuje, že kohabitácia je naozaj menej stabilnou štruktúrou než manželstvo. Kohabitujúce zväzky sú nestabilné nielen v USA, istá štúdia zameraná na sedemnásť západných krajín ukazuje, že rodičovská kohabitácia sa spája s vyšším rizikom odluky rodičov, dokonca aj vo Švédsku, kde je rodičovská kohabitácia veľmi bežná. Nedávny nárast spolužitia "nadivoko" môže podľa autorov sčasti súvisieť aj s tým, že dnes už dospelé deti rozvedených rodičov majú menšiu dôveru v manželstvo.

Viac peňazí, menej testosterónu

Nemenej zaujímavé sú časti štúdie o biologických dôsledkoch manželstva. Zo zozbieraných výskumov autori prichádzajú k záveru, že manželstvo znižuje hladinu testosterónu. Na hladinu testosterónu tak zrejme vplýva dlhodobý, intímny a každodený vzťah s jednou ženou. A keďže s hladinou testosterónu súvisí agresivita, hľadanie vzrušenia a celý rad antisociálnych vzorcov správania, dôsledky sú jasné. Autori zároveň priznávajú, že môže ísť aj o efekt selekcie, teda že muži s nižšou hladinou testosterónu inklinujú k manželstvu.

Ekonomické závery o vplyve manželstva znejú povzbudivo. Z výskumov podľa autorov vyplýva, že manželské páry akumulujú viac bohatstva ako slobodní ľudia alebo kohabitujúce páry. Zaujímavé napríklad je, že matkám s nižším vzdelaním, ktoré sa vydali, sa zvýšila životná úroveň o 65 percent v porovnaní s ich rovesníčkami, ktoré nežili v domácnosti s inou osobou. Manželstvo by malo prilepšovať aj ženatým mužom. „Dosiaľ najsofistikovanejší prieskum potvrdil, že aj samotné manželstvo zvyšuje zárobkový potenciál mužov v priemere o 21 až 24 percent,“ konštatujú autori. Dôvodom je, že ženatí muži majú zvyčajne väčšie nasadenie v práci, strategickejší prístup pri výbere práce ako aj zdravší a stabilnejší režim (spánok, stravovanie, alkohol). „Ženatí muži profitujú z vlastnej pracovnej morálky ako aj z emocionálnej podpory manželky,“ uvádza správa.

"Dosiaľ najsofistikovanejší prieskum potvrdil, že aj samotné manželstvo zvyšuje zárobkový potenciál mužov v priemere o 21 až 24 percent."

Zdieľať

Ovocie, zelenina a kilá navyše

„Elixír mládí“ síce neexistuje, život však predlžuje manželstvo. Tak to vidia výskumníci, podľa ktorých ľudia žijúci v manželstve žijú v priemere dlhší čas než ich rovesníci, ktorí do manželstva nevstúpili alebo sa rozviedli. Pikoškou z oblasti životného štýlu môže byť fakt, že ženatí muži a vydaté ženy mali vo výskumoch vyššiu hladinu karotenoidov v krvi. To naznačuje, že na jedálnom lístku manželov býva viac zeleniny a ovocia. Štúdie však ukazujú, že vplyvy manželstva na zdravie podstatne závisia od kvality samotného manželstva, najmä u žien.

Inzercia

Keď však hovoríme o tom, aké je manželstvo zdravé, narazíme minimálne na jednu jeho nevýhodu – priberanie. Podľa jednej štúdie čerstvo ženatí muži alebo vydaté ženy zaznamenali v priemere vyšší rast indexu BMI o 1,129 jednotiek oproti rovesníkom, ktorí počas ďalších troch rokov do manželstva nevstúpili. Ide o nárast váhy v priemere o asi 3,6 kg u osoby s výškou 177 cm a váhou 77 kg. Okrem toho, u ženatých mužov a vydatých žien je dvakrát vyššie riziko obezity než u nekohabitujúcich osôb vo vzťahu. Jedným z vysvetlení môže byť, že manželia na rozdiel od slobodných zrejme menej dbajú na príťažlivosť svojho zovňajšku s cieľom udržať si partnera.

Zložené domácnosti a chudobné komunity

Medzi nové témy v oblasti rodiny a manželstva autori zaraďujú fenomén tzv. zložených domácností (complex households). Sú to domácnosti, kde deti a dospelí žijú spoločne s rôznymi inými osobami, napríklad nevlastnými súrodencami, s jedným alebo žiadnym biologickým rodičom, nevlastnými deťmi a pod. Autori konštatujú, že v takýchto prostrediach chýba rodinná identita, nastavené pravidlá, jednoducho, sú to neúplné inštitúcie, kde je menej noriem, rolí a rituálov. Podľa záverov výskumov však aj deti, ktoré žijú v rodinách s biologickými a zosobášenými rodičmi, majú tendenciu trpieť, ak napríklad žijú s nevlastnými súrodencami.

Autori si všimli v americkej spoločnosti aj ďalší fenomén. V USA totiž narastajú rozdiely v manželskom správaní – tak, že bohatší a vzdelanejší sa tešia zo stabilnejších a kvalitnejších manželstiev, kým chudobnejší a menej vzdelaní zažívajú menej kvalitné a nestabilnejšie manželstvá. „Chudobní a manuálne pracujúci Američania sa čoraz viac úplne zriekajú manželstva a rozhodujú sa miesto neho pre kohabitáciu,“ tvrdí autorský tím a dodáva, že tieto rozdiely v manželskom správaní sú veľkým problémom minimálne z dvoch dôvodov. „Vzďaľujú manuálne pracujúcich a chudobných od inštitúcie, ktorá historicky dodávala účel, zmysel, zodpovednosť, vzájomnú pomoc a zmysel pre solidaritu životom nespočetného množstva mužov a žien. Taktiež dvojako znevýhodňuje deti z chudobných a manuálne pracujúcich vrstiev, keďže tieto trpia horším prístupom k socioekonomickým zdrojom aj k nenarušeným manželským rodinám,“ napísali akademici.

Nová manželská etika

Partneri by mali zostať spolu iba dovtedy, kým sa navzájom milujú. Tak opisujú autori publikácie novú manželskú etiku, ktorá sa šíri západným svetom. Táto etika však ignoruje poznatky o vplyve manželstva na intímne vzťahy. „Vďaka normatívno-právnemu rámcu, očakávaniu sexuálnej vernosti a celoživotného záväzku je manželstvo schopné zabezpečiť lepší milostný aj rodičovský vzťah než alternatívy k nemu,“ tvrdia tvorcovia štúdie. Podľa nich je iróniou, že tí, ktorí vyznávajú túto novú manželskú etiku, mávajú menej šťastné manželstvá. V závere si preto dovoľujú vyhlásiť, že manželstvo je viac ako súkromný emocionálny vzťah. Je to aj spoločenské dobro.

Pavol Rábara
Foto: Flickr.com

Prečo na manželstve záleží. Tridsať záverov spoločenskovedných výskumov.
Súhrnná správa odborníkov na rodinu
Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.
2015, s. 72

Odporúčame

Posledný Hobit zaostáva

Posledný Hobit zaostáva

Malo to byť veľkolepé vyvrcholenie filmovej trilógie. Posledný Hobit však za predchádzajúci časťami zaostáva. 341a6eae-5828-11e4-a537-9c8e9959be161.jpg V prvom rade, tvrocovia mohli nejakou vhodnou formou na začiatok filmu zhrnúť dovtedajší príbeh. Nie každý čítal kn...