Štátu sa do pochovávania všetkých potratených plodov nechce

Štátu sa do pochovávania všetkých potratených plodov nechce

Ilustračná foto: Flickr.com/AdamBindslev

Jedno z pozitív novely by mal byť zákaz kontroverzných výstav typu Human Body.

Venujte nám minútu, skôr ako začnete čítať

Články na Postoji nie sú spoplatnené, aby ich mohlo čítať čo najviac ľudí. Vznikajú najmä vďaka pravidelnej mesačnej podpore od čitateľov, ľudí, ako ste vy. Budeme si veľmi vážiť, ak nás budete podporovať. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe článkov, ako je tento. Ďakujeme!

Redakcia Postoja

 

Ministerstvo zdravotníctva prichádza s novelou zákona o pohrebníctve, od ktorej si kresťanskí aktivisti sľubovali jednu novinku – aby sa pochovávali všetky ľudské plody, aj tie, ktoré si rodičia nevyžiadajú.

Podľa súčasnej legislatívy si môžu rodičia vyžiadať mŕtvy plod a sami ho pochovať. Ľudské plody, o ktoré nikto nepožiada, však skončia ako biologický odpad. 

Konferencia biskupov Slovenska a Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI) preto navrhovali, aby štát urobil krok navyše a zabezpečil spopolnenie potrateného plodu a uloženie popola na pohrebisku. „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený spopolňovať aj viac ľudských plodov spoločne,“ znel ich návrh v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Chcú aspoň informovať rodičov

Na ministerstve sa k tejto téme konalo viacero rokovaní. Za jedným stolom sedeli okrem zástupcov KBS a HFI aj ľudia z ministerstva, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, nemocníc či pohrebných asociácií. Na pochovávaní všetkých plodov sa ale nedohodli. 

Rezort zdravotníctva aspoň avizuje, že v konečnom návrhu zákona bude zabezpečené stopercentné povedomie rodičov potratených či predčasne odňatých ľudských plodov o zákonnom práve pochovať takýto ľudský plod. Rodičia by mali byť dokonca upozornení, že nevyžiadané plody skončia v spaľovni biologického odpadu. 

„Uvedené bude formou poučenia, respektíve písomnej informácie zo strany príslušného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, čo by malo v konečnom dôsledku prispieť k záujmu rodičov o individuálne pochovanie, respektíve kremáciu takýchto plodov,“ uviedla pre Postoj hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. 

„Je mi ľúto, že neprešiel návrh na kremáciu pozostatkov potratených detí, ktoré si rodičia nevyžiadajú na pochovanie. Aj naďalej sa s nimi bude narábať ako s odpadom a budú sa spaľovať v spaľovni odpadov,“ konštatuje Patrik Daniška z HFI. 

Pripomína, že v susedných Čechách pred dvomi rokmi takýto návrh prešiel. „Očakával som, že sa to podarí aj na Slovensku. Vedenie ministerstva je dokonca tejto myšlienke naklonené,“ tvrdí Daniška. Potvrdzuje to aj rezortná hovorkyňa Eliášová, podľa ktorej ministerstvo na poslednom rokovaní deklarovalo svoj záujem i naďalej hľadať možné riešenia, najmä logistické ako prevoz či skladovanie pre naplnenie tejto požiadavky. „V budúcnosti sme preto otvorení diskusii a rokovaniam k tejto téme,“ dodala. 

Podľa Patrika Danišku bolo pri rokovaniach cítiť odpor od ľudí, ktorí boli poverení touto agendou, vrátane zástupcov viacerých organizácií či združení, ktoré by boli zmenou dotknuté. „Tam chýbala ochota niečo spraviť, skôr sa hľadali dôvody, prečo to nejde,“ povedal s tým, že zmena by sa dala ešte presadiť priamo v parlamente. 

Čo sa podarilo presadiť a čo nie v novele zákona o pohrebníctve:
 
1. Navrhujeme pochovávať všetky ľudské plody, aj tie, ktoré si rodičia nevyžiadajú. NIE.
2. Navrhujeme neodnímať právo rodičom na pochovanie potrateného dieťaťa z dôvodu bioptického vyšetrenia. NIE.
3. Navrhujeme zachovať možnosť vydať ľudský plod na pochovanie priamo rodičovi. NIE.
4. Navrhujeme, aby pochovávanie nenarodených detí nebolo zbytočne odďaľované. ÁNO.
5. Navrhujeme zakotviť, že sa vydávajú aj ostatné tkanivá, ak sa nedajú od plodu oddeliť. ÁNO.
6. Navrhujeme možnosť pochovať plod do menšej hĺbky ako 1,2 metra. ÁNO.
7. Navrhujeme dlhšiu lehotu, v ktorej rodič môže požiadať o vydanie pozostatkov. ÁNO.
8. Navrhujeme znížiť hranicu medzi potratom a narodením z 1 000 gramov na 500 gramov hmotnosti plodu. ÁNO.
9. Navrhujeme ponechať rodné číslo na identifikáciu mŕtvej osoby. ÁNO.

(zdroj HFI)


Aj pozitíva

Novela prináša ešte jednu zmenu, ktorá podľa HFI vydávanie pozostatkov oproti súčasnému stavu skomplikuje. Kým v súčasnosti dostanú mŕtvy plod priamo rodičia, aby si ho pochovali, podľa novely musí ísť zo zdravotníckeho zariadenia rovno pohrebnej službe. „Pochovanie to výrazne predražuje, prípadne bude znemožnené, ak celý obsah bude použitý na bioptické vyšetrenie,“ upozorňuje Daniška. 

Napriek tomu sa do novely podarilo zakomponovať viaceré pozitívne zmeny, ktoré KBS a HFI navrhovali. 

Nová legislatíva napríklad zavádza dlhšiu lehotu, ktorú majú rodičia na vyžiadanie potrateného plodu. Ďalej bude možnosť pochovať plod do plytšieho hrobu, keďže dnes musí byť hlboký aspoň 1,2 metra. Takisto by sa mala znížiť hranica medzi potratom a narodením z 1 000 gramov na 500 gramov hmotnosti plodu. V praxi to znamená, že od 500 gramov už dieťa musí byť pochované ako dospelý človek, zapisuje sa do matriky a získava rodné číslo. Do 500 gramov sa pochová len na základe žiadosti rodičov.  

Finálna verzia novely by mala tiež obsahovať ustanovenia, ktoré by mali zakazovať kontroverzné výstavy mŕtvych tiel, ako napríklad známa Human Body Exibition. O návrhu ešte bude rokovať vláda a parlament.

Akou sumou by ste mohli podporiť POSTOJ?

Naša redakcia funguje najmä vďaka pravidelnej mesačnej podpore od našich čitateľov, ľudí, ako ste vy. Pridáte sa k nim? Ďakujeme!

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo