Vzkriesenie (Svetloslav Veigl)

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Vzkriesenie (Svetloslav Veigl)

Báseň na Veľkonočnú nedeľu.

Svetloslav Veigl
Vzkriesenie
 

Buď Bohu chvála!
Kristus, Syn Boží,
ukrižovaný, vzkriesený Kráľ,
za svoje ovečky život dal.
Za celé ľudstvo svoj život ustavične dáva.
Ukrižovania dráma na obetných stoloch
denne zázračne ústi
do veľkonočného Rána.
Aleluja! Buď Bohu chvála!

V prebodnutom srdci
celý svet horí,
všetka zloba sveta,
žeravá tajomná pirueta,
všetky čierne smútky
zradených mužov, žien,
horké slzy oklamaných diev,
srdcervúci plač nenarodených detí,
krkavčími matkami odsúdených k smrti.
Baránok veľkonočný žiari,
čo za nás život dal,
od večnosti milujúci Kráľ.
Dal Cirkvi Ducha Svätého a pokoj duši
v hodine, v ktorej z mŕtvych vstal.

Z nenávisti a zloby do slnka lásky vstáva,
kto pokušeniu klaňať sa modlám odoláva,
kto otvára dušu svetelným lúčom zhora,
v ktorom všetky hriechy na popol zhoria,
kto otvára pramene, v ktorých laň lásky pije,
kto hľadá a vytvára rajské melódie,
kto milovať vie i nepriateľa,
i keď mu od bôľu duša zmiera,
blížneho škvrny na posmech neodkryje,
zo smrti vstáva, so Zmŕtvychvstalým žije.

Kríž nesený s trpiacim Kristom,
rana, ktorú nám život dáva,
žeravá stigma v duši človeka,
odveká ľudská dráma,
zúfalý výkrik v prázdnote bytia,
krik topiaceho sa v mori vlnobitia
mení sa v zázrak vykúpenia.
Z tmy hrobu nový život vstáva
na slnku veľkonočného Rána.
Aleluja! Buď Bohu chvála!

Na Veľkonočnú nedeľu som vybral aktuálnu báseň Svetloslava Veigla (1915 – 2010) z jeho súborného vydania Keď anjel v tebe spieva (Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2006, edične pripravil Miroslav Daniš, úvod napísal Jozef Brunclík, grafická úprava Miroslav Cipár).

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo