Vďaka Slovákom môže chodiť do školy viac ako 3 700 detí

Vďaka Slovákom môže chodiť do školy viac ako 3 700 detí

Ruth, Manaj, Kavya, či Oleh žijú ďaleko od našej malej krajiny, no predsa im je Slovensko blízke. Čím to je?

 Slovenská katolícka charita realizuje od roku 1996 projekt Adopcia na diaľku®, ktorý úspešne pomáha tisíckam detí získať vzdelanie. V projektovom tíme je aj Peter Knapík. Podieľa sa na jeho rozvoji a v súčasnosti je manažérom tohto výnimočného projektu. 

Máme za sebou prvý štvrťrok nového roka. S čím si do tohto roka vstupoval?

22 rokov fungovania projektu je pre mňa záväzkom. Aj v tomto roku je veľmi dôležité pokračovať v práci, ktorú spoločne so všetkými darcami robíme, pomáhať tým najpotrebnejším – deťom. Snažiť sa robiť to čo najefektívnejšie a s láskou v srdci.

Čo ti napadne ako prvé, keď zachytíš niekde pojem „charita“?

Pomoc. Pomoc na Slovensku, v zahraničí, všade tam, kde je pomoc potrebná a my tam pomôcť dokážeme.

Ako dlho pracuješ v Slovenskej katolíckej charite?

V Slovenskej katolíckej charite pracujem desať rokov. Z toho deväť rokov v projekte Adopcia na diaľku®.

V ktorých krajinách projekt realizujete?

Momentálne v siedmich: V Indii, na Haiti, v Albánsku, Kazachstane, na Ukrajine, v Ugande, vo Vietname.

Ako a kde začal projekt Adopcia na diaľku®?

Projekt sme začali realizovať v Indii. K spolupráci nás oslovili rehoľné sestry z Misijnej kongregácie Kráľovnej apoštolov, ktoré sa v Indii venujú najchudobnejším. Prostredníctvom sociálnych centier a škôl umožňujú deťom z okraja spoločnosti získať vzdelanie. Hľadajú partnerské organizácie a cez ne darcov, ktorí vzdelávanie detí podporujú na diaľku. Núdzne deti tak majú uhradené školské poplatky, pomôcky, učebnice, uniformu. Dostávajú šancu chodiť do školy denne a majú každý deň aj teplú stravu.

Koľko indických detí je do projektu zapojených aktuálne, a koľkým deťom pomáhate celkovo?

Cez náš projekt dostáva pravidelnú pomoc a možnosť vzdelávať sa aktuálne 1 340 indických detí.Celkovo pomáhame v siedmich krajinách viac ako 3 700 deťom a mladým.

Aká je výška mesačného daru pre jedno dieťa?

V Indii je to 15 eur mesačne, v ostatných krajinách 20 eur mesačne.

Na akých princípoch funguje Adopcia na diaľku®?

Základnými princípmi je vzhľadom na deti, ktoré sú zaradené do projektu, chudoba a túžba vzdelávať sa. Bez takejto túžby, ktorá je u väčšiny podporovaných detí, by mal projekt oveľa menší zmysel. Naším spoločným cieľom je, aby si deti vďaka získanému vzdelaniu našli v dospelosti prácu, ktorá ich uživí. A je jedno, či im k tomu pomôže, že sa naučia písať, dokončia vysokú školu alebo chodia na kurz šitia.

Vie darca, komu konkrétne pomáha?

Po prihlásení sa do nášho projektu darca dostáva fotografiu a základné informácie o dieťati, pre ktoré sa stáva „adoptívnym rodičom“ na diaľku. Informácie sa týkajú sociálnej situácie dieťaťa, zázemia, školy, obľúbených predmetov či jeho záľub. Potom každý rok dostáva darca aj kópiu školskej správy, krátky list alebo kresbu od podporovaného dieťaťa a novú fotografiu. Na našu výzvu môže aj darca napísať raz ročne dieťaťu list, alebo pozdrav, či poslať mu nejakú drobnosť. Adoptívny rodič tak môže postupne vidieť, ako sa podporovanému dieťaťu darí.

Ako prebieha výber partnerských organizácií na spoluprácu?

Partnerské organizácie vyberáme po dôkladnom preverení. Je ich viacero. Sú to Charity pôsobiace v krajinách, kde je pomoc potrebná, slovenskí misionári a misionárky ako aj konkrétne kongregácie. Výber partnera je nesmierne dôležitý, lebo spoľahlivý a dôsledný partner je polovicou úspechu projektu.

Ktorá z krajín je tvoja „srdcovka“? A prečo?

No tak to je veľmi ťažká otázka...Asi každá krajina niečím. Napríklad v Kazachstane považujú za zázrak pomoc od ľudí, ktorých nikdy predtým nevideli, vo Vietname dokážeme pomáhať napriek komunistickému režimu, v Albánsku vedie projekt sestrička z Vígľašu, na Ukrajine okrem detí pomáhame aj bohoslovcom...

Čo považuješ za najväčší úspech tohto projektu?

Za najväčší úspech považujem, že je projekt pre darcov dôveryhodný. Svedčí o tom aj ich pravidelný nárast. Toto je úspech všetkých, ktorí na projekte pracujeme a najmä je to úspech každého jedného dieťaťa, ktoré získalo podporu na svoje vzdelávanie.

Je o tebe známe, že si skaut. Ako vnímaš prepojenie skautských princípov a charitatívnej činnosti?

Skautom som oveľa dlhšie, ako pracujem na Charite. Okrem mojich rodičov, to bol práve skauting, ktorý ma formoval a spoločne s nimi ma naučil, že treba hovoriť pravdu, slabým sa má pomáhať a že zlo v akejkoľvek forme vyhrá vždy, keď poctiví a slušní ľudia budú mlčať.

Aké sú z tvojho pohľadu postoje slovenskej spoločnosti voči charitatívnym aktivitám?

Nemyslím si, že to dokážem posúdiť. Viem povedať, aké sú postoje ľudí, s ktorými sa stretávam. Od toho, že by rozdali aj to posledné, čo majú, že budú mesiac jesť suchý chlieb, len aby mohli dať chudobným, až po absolútny nezáujem o akúkoľvek formu pomoci. A všetky postoje medzi týmito dvomi extrémami. Je to na každom človeku. A podľa mňa, to je na tom to pekné – to je ten dar slobodnej vôle, ktorý sme od Boha dostali.

Viac informácií: www.adopcianadialku.skfacebook.

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo