Už štvrtý rok dávame núdznym v Afrike nádej na lepší život

Koncom minulého roka sme navštívili Rwandu, kde sme sa boli pozrieť na prácu sestier Pallotínok. Iba v meste Kibeho, ktoré sa nachádza na juhu hornatej krajiny, sa starajú o vyše 16-tisíc ľudí. Ich záslužná činnosť nás mimoriadne zaujala a rozhodli sme sa ju podporiť. Kampaňou a zbierkou Pôstna krabička pre Afriku 2015 tento rok podporíme projekty v Ugande aj Rwande.


Pre mnohé rwandské matky je pôrod veľmi náročný, pretože po narodení dieťaťa ho ani nemajú do čoho zabaliť.

Centrum v Kibeho rozvíja miestnu komunitu

Rwanda je mimoriadne hornatá, malebná krajina, v ktorej žije približne 12 miliónov ľudí. Väčšina z nich nemá zamestnanie, žijú z toho, čo si sami dopestujú a vedia vyprodukovať. Problém nastáva, keď musia za niečo zaplatiť, napríklad za zdravotné poistenie. To stojí na rok iba 3 000 rwandských frankov, čo je v prepočte okolo 3,5 eura, avšak ľudia bez akéhokoľvek príjmu nemajú ani to. Keď teda potrebujú ošetrenie, lieky, hospitalizáciu, sú v slepej uličke. Nemajú zaplatené poistenie ani peniaze na zaplatenie zdravotnej pomoci. To je jeden z mnohých problémov, ktorým obyvatelia Rwandy musia čeliť.

"Prispieť do zbierky je možné cez poštovú poukážku, vkladom na č. účtu 2944463095/1100, v.s. 221, online cez www.postnakrabicka.sk alebo zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877."

Zdieľať

Sestry Pallotínky pôsobia na území Rwandy v štyroch centrách v mestách Masaka, Gikondo (Kigali), Ruhango a Kibeho. Poskytujú zdravotnú pomoc núdznym, aj keď nemajú čím zaplatiť, a snažia sa o rozvíjanie miestneho potenciálu. Slovenská katolícka charita (SKCH) sa dohodla so sestrami Pallotínkami na podpore centra v Kibeho. V ňom nájdu útočisko čerstvé mamičky, deti i dospelí s HIV a iní núdzni, čeliaci zdravotným problémom. Vďaka spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety vzniklo v centre aj oddelenie nutričnej výživy, kde sa deťom výživa nielen poskytuje, ale matky dostávajú aj školenia, ako sa starať o svoje deti, aby ich neohrozovala podvýživa a s ňou spojené zdravotné komplikácie. Časom vznikla aj Asociácia matiek, do ktorej dnes patrí 25 žien. Asociácia sa riadi známym príslovím, ktoré hovorí, že ak chceš nasýtiť človeka dnes, daj mu rybu, ak na celý život, nauč ho ryby chytať. Sestry Pallotínky sa snažia ženy naučiť rôznym drobným remeslám, aby si tak mohli samy zabezpečiť základné živobytie. Počas našej návštevy ženy aktuálne pracovali na ušití 300 školských uniforiem.

Aj malá pomoc dokáže v Afrike mnoho

Koľko peňazí dokáže reálne pomôcť? Za 1 euro môžeme nakúpiť stovky semien, z ktorých si miestne komunity dopestujú plodiny. Už 2 eurá postačia na základný hygienický balíček a za 5 eur môžeme ošatiť jedno chudobné dieťa. To, čo pre nás znamená denné menu, dokáže v Afrike zabezpečiť pre núdzneho zdravotnú starostlivosť na celý rok. Rozdiel vo vnímaní peňazí je naozaj obrovský. Každý biely človek je v mnohých afrických krajinách považovaný za boháča. Dokonca niekde sa povie slovo boháč rovnako ako beloch. To je ich vnímanie, ktoré sme počas našej návštevy pociťovali aj my. Po otvorení dverí na aute som sa niekedy cítil ako celebrita, ktorá vystupuje na červený koberec. Chlapci a dievčatá načahovali ruky, alebo len stáli a upierali na mňa svoje pohľady. Keď som sa s nimi snažil porozprávať po anglicky, bol to však problém, aj keď angličtina je aktuálne úradným jazykom.

Pred tromi rokmi sa vláda rozhodla zmeniť oficiálny jazyk z francúzštiny na angličtinu. Miestne obyvateľstvo však na tento krok nebolo pripravené, dokonca ani učitelia na školách. Vo veľkých mestách sa po anglicky dorozumiete, mimo nich však ľudia rozprávajú často iba miestnym jazykom kiňarwanda a angličtina je pre nich veľká neznáma. Potreba vzdelávať miestne obyvateľstvo je mimoriadne veľká. Preto z výťažku zbierky podporujeme aj školskú dochádzku cez nákup pomôcok, zabezpečenie teplého jedla či ošatenia pre školopovinné deti. Do nášho Centra Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Ugande sme vyslali už niekoľko dobrovoľníkov, ktorí sa venovali deťom z centra a pomáhali im s učivom a aktívnym trávením voľného času. Tento rok by sme radi vyslali dobrovoľníka aj do Zdravotníckeho centra Kibeho v Rwande. Vzdelávanie detí podporujeme aj cez náš projekt Adopcia na diaľku®, cez ktorý darcovia zo Slovenska podporujú mesačným príspevkom konkrétne dieťa v zahraničí. V projekte sa aktuálne nachádza sedem krajín, v Afrike je možné podporovať deti z Ugandy.


HIV pozitívne deti po informačnom stretnutí v Zdravotnom stredisku v Kibeho, ktoré spravujú sestry Pallotínky.


Fiston, 11 ročný rwandský chlapec, ktorý sa narodil s vírusom HIV. Jeho matka ho pred pár rokmi opustila a momentálne sa o neho starajú starí rodičia.


Mnohé rodiny v Rwande nemajú stabilný príjem a žijú iba z toho, čo si dopestujú a vyrobia. Ich príbytky sú skromné a pokiaľ majú pevné múry a strechu, nepočítajú sa už k najchudobnejšej vrstve.


Centrum SKCH pre HIV pozitívne deti v Ugande dáva deťom šancu na nový začiatok.

Tvárou tohtoročnej kampane je rwandský chlapec Fiston

Každý ročník zbierky Pôstna krabička pre Afriku predstaví príbeh jedného dieťaťa, ktoré priblíži život v Afrike ľuďom na Slovensku. Tento rok je tvárou kampane 11-ročný chlapec Fiston, ktorý pochádza z Kibeho v Rwande. Spolu so svojím bratom Kristiánom žije u starých rodičov, ktorí sa o obidvoch chlapcov starajú, pretože ich mama krátko po Kristiánovom narodení opustila. Fiston sa narodil s vírusom HIV, má oslabenú imunitu a býva často chorý. Ťažko sa dokáže zmieriť so svojím stavom a pokiaľ by sa o neho nestarali sestry Pallotínky, jeho život by bol vážne ohrozený. Fiston je jedno z 35 detí, ktoré prichádzajú do centra v Kibeho a dostávajú pravidelnú liečbu, ako aj informácie o svojej chorobe. V miestnej komunite sa oficiálne nachádza 574 ľudí s HIV/AIDS. Ich stav pravidelne kontrolujú sociálni pracovníci. SKCH sa rozhodla z výťažku zbierky tento rok podporiť aj dvoch sociálnych pracovníkov, ktorí okrem kontrolných návštev budú v teréne identifikovať aj ďalších ľudí s touto vážnou chorobou, aby im mohla byť včas nasadená liečba.

Minuloročné zbierky zmenili životy detí s HIV/AIDS

Vďaka výťažku minuloročných zbierok mohla SKCH postaviť na severe Ugandy centrum pre dievčatá s AIDS/HIV, škôlku pre deti v dedinke Unna a v minulom roku dokončiť dom pre HIV pozitívnych chlapcov. V Centre Nepoškvrneného Srdca Panny Márie dnes žije 21 dievčat a 6 chlapcov, sirôt a polosirôt s AIDS/HIV. O deti sa nemal kto postarať, pričom ich zdravotný stav je kvôli vírusu veľmi nestabilný a potrebujú zvýšenú starostlivosť. Margita Kačányiová, projektová koordinátorka SKCH, pôsobí v centre od jeho začiatkov. Na výpomoc jej prichádzajú aj dobrovoľníci zo Slovenska. Posledný z nich, Peter Vasko, sa o svojej skúsenosti vyjadril takto: „To, čo deťom v Afrike veľakrát chýba, je, že si na ne niekto nájde čas, stretne sa s nimi, usmeje sa na ne. Mali by vedieť, že ich má niekto rád, že niekomu na nich záleží. Jeden z mojich cieľov, o ktorom som nikomu nepovedal, bolo priniesť trošku pokoja a radosti.“


Tvárou tohtoročnej Pôstnej krabičky je 11 ročný chlapec Fiston z Rwandy.

Ako sa zapojiť?

Uganda ani Rwanda nepatria medzi krajiny, ktoré podporuje Slovenská republika v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce, a tak oba projekty financuje SKCH výhradne vďaka darcom zo Slovenska. Aj počas tohtoročného pôstu poslala SKCH do 630 farností dokopy 40 000 pôstnych krabičiek, ktoré sú hlavným motívom kampane. Do nich ľudia počas pôstu odkladajú peniaze a vďaka nej sa dozvedia, na aký účel budú ich dary použité. Prispieť do zbierky je možné cez poštovú poukážku, vkladom na číslo účtu 2944463095/1100, v.s. 221, online prostredníctvom stránky www.postnakrabicka.sk alebo zaslaním darcovskej sms v tvare DMS medzera CHARITA na číslo 877. Cena darcovskej sms správy je 2 eurá. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.postnakrabicka.sk.

Tomáš Horváth
Autor pracuje v Slovenskej katolíckej charite.

Foto: autor

Postoy.sk je mediálnym partnerom projektu SKCH Pôstna krabička pre Afriku 2015.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo