Bez vzdelania sú bezbranné

Občianske združenie SAVIO vyhlasuje už 10. jubilejný ročník verejnej zbierky Tehlička.

Cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na kúpu kníh, školských lavíc a obnovu tried a pomôcť tak deťom v Stredoafrickej republike vrátiť sa po vojensko-politickom konflikte späť do škôl. Miestna saleziánska komunita je zárukou, že finančné prostriedky budú použité správne. Zbierka bude prebiehať počas pôstu. Začne v utorok 17. februára 2015 o 19:00 benefičným Koncertom pre deti ulice Stredoafrickej republiky v bratislavskom UPeCé so vstupným 5,- eur. Účinkovať budú Korben Dallas, Katarína Koščová, Skafander. Kúpou viacerých vstupeniek na koncert pomôžete dostať väčší počet detí späť do škôl. Zbierka vyvrcholí 6. apríla 2015, na Veľkonočný pondelok.

Najľahšími obeťami v ozbrojených konfliktoch sú zákonite najzraniteľnejšie časti obyvateľstva. Nepokoje v Stredoafrickej republike od roku 2013 nevyhnutne dospeli k humanitárnej kríze. Násilný konflikt v SAR zasiahol väčšinu z 2,3 milióna tamojších detí, čiže polovicu celkového počtu obyvateľov krajiny. Podľa odhadov 250 tisíc žiakov základných a 30 tisíc študentov stredných škôl prestalo kvôli konfliktu chodiť do školy. Vyše 6000 maloletých chlapcov a dievčat sa stalo súčasťou ozbrojených skupín, kde ich využívajú na vojenské účely, ale aj ako sexuálne otrokyne a otrokov. Na ulici zostali tisíce opustených detí, pre ktoré je návrat do školských lavíc jedinou šancou na usporiadanejší život. Momentálne sú však mnohé triedy a ich vybavenie zničené. Vyučovanie prebieha v provizórnych triedach, často pod holým nebom. Žiaci trpia absolútnym nedostatkom učebných pomôcok, kníh a zošitov. Nízke kapacity tried nedokážu prijať všetkých žiakov. Bez vzdelania sú deti bezbranné. Pomôžme im spolu, zapojte sa!

Do verejnej zbierky Tehlička sa môžu zapojiť školy, mladí i rodiny jednoduchou registráciou.  Tím organizátorov pre nich pripravil sprievodné aktivity a materiály, ktoré sú na stiahnutie dostupné na www.tehlicka.sk. Široká verejnosť sa môže zapojiť darovaním online a tiež zdieľaním výzvy. Okrem toho je možné podporiť zbierku zaslaním SMS v hodnote 2 € v tvare DMS TEHLICKA na číslo 877 alebo vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu 2620852641/1100.

SAVIO o. z. od roku 2005 podporuje rozvojové projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie predovšetkým detí a mladých. Na Slovensku rozvíja dobrovoľníctvo a zvyšuje citlivosť na potreby ľudí žijúcich v chudobe. SAVIO o. z. patrí do širokej rodiny saleziánskych organizácií na Slovensku.

Občianske združenie SAVIO ďakuje Triad Advertising za pro bono realizáciu kampane, hlavnému mediálnemu partnerovi Zoznam.sk, mediálnym partnerom: Katolícke noviny, Rádio Lumen, Mega & Loman, s. r. o., Porada.sk, Výveska.sk, Cesta+, Zaostri.sk, Otcasy.sk, Don Bosco Dnes a partnerom Fórum donorov – DMS, VBDinvest, BDMlegal,  Saleziáni dona Bosca, Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Laura - Združenie mladých, FMA – Dcéry Márie Pomocnice, ASC – Združenie saleziánov spolupracovníkov, Združenie exallievov don Bosca na Slovensku.

Kontaktná osoba: Ján Rešutík, riaditeľ SAVIO o. z., 0903 960 212

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo