Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Politika
12. február 2015

Ján Podmanický: Poslanci Smeru sú väčšinou presvedčení kresťania

Počas najbližších mesiacov vám prinesieme sériu rozhovorov s politikmi, ktorí sa verejne hlásia ku kresťanskej viere. Krátko pred referendom sme sa rozprávali s poslancom JÁNOM PODMANICKÝM. _dsc5005.jpg Na vaše meno niektorí ľudia reagujú slovami: „To je ten, čo chce...

Ján Podmanický: Poslanci Smeru sú väčšinou presvedčení kresťania

Počas najbližších mesiacov vám prinesieme sériu rozhovorov s politikmi, ktorí sa verejne hlásia ku kresťanskej viere. Krátko pred referendom sme sa rozprávali s poslancom JÁNOM PODMANICKÝM.

Na vaše meno niektorí ľudia reagujú slovami: „To je ten, čo chcel byť kňazom.“ Prečo ste sa v mladosti rozhodli vstúpiť do kňazského seminára a študovať teológiu?

Odmalička som bol vedený k viere v Boha. Miništroval som, bol som aktívny v mládežníckych kresťanských spolkoch. Počas štúdia na gymnáziu v Žiline som štyri roky býval u saleziánov. Celkom prirodzene to vyústilo do rozhodnutia ďalej sa venovať duchovným veciam a stať sa kňazom. Mal som úprimný záujem, videl som v tom zmysel a naplnenie života.

Vnímali ste aj očakávanie svojho okolia, že sa vyberiete týmto smerom?

Bolo tam aj očakávanie okolia, ale aj ja som vnútorne cítil, že je to krásny spôsob života v službe ľuďom a Bohu. Prihlásil som sa do kňazského seminára v Nitre, kde ma prijali. Nevedel som si predstaviť inú životnú cestu. Za tri roky v seminári som mimoriadne vďačný, lebo som sa mohol modliť a premýšľať o svojom živote. Dodnes z tohto obdobia čerpám. V treťom ročníku som sa však zo dňa na deň rozhodol odísť.

Bolo to naozaj také náhle?

Áno, bolo to obrovské prekvapenie. V priebehu jednej noci som sa rozhodol, že chcem mať deti ako najväčší Boží dar.

Nebol za vaším rozhodnutím nejaký vonkajší podnet, napríklad dievča?

Nie, aj keď si to mnohí myslia. Večer, keď som sa modlil v kaplnke, som odchádzal s tým, že budem kňazom. V noci sa mi snívalo o malom bábätku, ktoré sa na mňa tak neskutočne smialo, že som sa ráno rozhodol odísť zo seminára.

Vnímali ste ten sen ako Božie znamenie?

Nechcem to povyšovať na nejaký zázrak, ale mal som vnútornú silu urobiť toto rozhodnutie. Išiel som za predstavenými, aby som im to oznámil. Teológiu som potom dokončil diaľkovo a paralelne som začal študovať aj na právnickej fakulte.

Ako reagovalo na odchod zo seminára vaše okolie?

Bolo to pre všetkých veľké prekvapenie, ale rodičia ma tak ako vždy podržali. Na teológii som sa naučil byť vnútorne slobodný. Rozhodol som sa tak, ako som to cítil ja, a nie podľa toho, čo odo mňa chce okolie. Dodnes som v kontakte so širokým okruhom kňazov. Katolícka teológia napokon pozná všeobecné kňazstvo, takže každý má svoju úlohu v prostredí, v ktorom žije. 

Na internete sa človek veľa o vás nedozvie. Jedna z mála informácií hovorí, že ste kedysi napísali oslavné básne na Jozefa Tisa.

Nie je to pravda, tie básne som nenapísal, ani som nebol ich zostavovateľom. Napísal som doslov k tej knihe. Bolo to takmer pred 15 rokmi.

Čo konkrétne ste napísali?

Základné posolstvo, ktoré je kritizované a ktoré by som dnes možno napísal ináč, spočíva v tom, že historická osoba Jozefa Tisa nie je dodnes objektívne zhodnotená. Úlohou historikov, prípadne právnych historikov, je pomenovať, čo bolo v jeho živote prínosom a kde urobil chyby, a to bez predsudkov a ideologických okuliarov.  

Tri funkcie zvládam

Už štvrté volebné obdobie ste starostom kysuckej obce Stará Bystrica. Prvýkrát ste boli zvolený ako 25-ročný. V posledných voľbách ste nemali protikandidáta. Cítite sa byť silný v komunálnej politike?   

Tak by som to nepovedal. Čím som starší, tým viac si pripomínam, že človek musí mať veľkú pokoru pred každou funkciou, ktorá je spojená s dôverou ľudí. Prílišné sebavedomie je posledným krokom pred pádom, pýcha predchádza pád. Dôveru ľudí prijímam s veľkou pokorou, s tým, že si ju ani nezaslúžim, keďže aj ja robím chyby. Zároveň ma však táto práca nesmierne baví.             

Okrem toho, že ste poslancom a starostom, sedíte aj v zastupiteľstve Žilinského samosprávneho kraja. Politici obhajujú sedenie na viacerých stoličkách tým, že je to len otázka dobrého časového a personálneho manažmentu. Mňa však tento argument nikdy nepresvedčil. Sám na sebe vidím, že zvládať viacero pracovných úloh je občas nemožné...

Čím som starší, tým viac to pociťujem aj ja. Hľadám spôsob, ako obmedziť výkon týchto troch mandátov. Aj keď ony sa medzi sebou dopĺňajú. Keď som poslancom národnej rady, mojou úlohou je pracovať v prospech ľudí na Slovensku. Tú istú úlohu napĺňam, aj keď som starostom obce.

"Ako poslanec viem pomôcť svojmu regiónu. Netreba zakrývať, že ľudia to očakávajú."

Zdieľať

Ako starosta obce sa stretávam s celou škálou problémov a potrieb ľudí. Pre poslanca národnej rady je prospešné poznať problémy, ktoré ľudia majú, keďže ich môžem prednášať na pôde národnej rady. Na druhej strane, ako poslanec viem pomôcť svojmu regiónu. Netreba zakrývať, že ľudia to očakávajú. Práve dnes sa volá po väčšom prepojení politikov s regiónmi. O tom, koľko mandátov niekto má, napokon rozhodujú ľudia. Ak by obyvatelia Starej Bystrice cítili, že sa nedostatočne venujem práci starostu, tak by hľadali niekoho iného.

Naznačili ste únavu zo zastávania troch pozícií. Ak by ste mali jednu z nich vypustiť, ktorá by to bola?

(Ticho.) Odpoveď vám dnes nepoviem. Sám si to ešte musím zvážiť. Cítim však potrebu opäť sa vrátiť k literárnej tvorbe. Pán Boh si jednoducho človeka vedie, a ak bude mať prehodiť výhybku, tak to urobí.

Pastiersky list biskupov bol nespravodlivý voči vláde

Sedíme v priestoroch Výboru NR SR pre sociálne veci, ktorému predsedáte. Sociálnosť má v názve aj vaša politická strana. Položím vám osobnú otázku. Som tridsiatnik, otec troch malých detí, žijem na Liptove... Čo sociálne pre mňa Ficova vláda spravila?

(Ticho.) Nechcem skĺznuť do vypočítavania všetkého pozitívneho, čo táto vláda v sociálnej oblasti urobila. Poviem len jeden príklad. Ľuďom s nižšími príjmami sme pomohli tým, že v tomto roku sa im bude zdvíhať čistý príjem. Je to spôsobené zvýšením minimálnej mzdy a znížením odvodov. Dotkne sa to niekoľkých stoviek tisícov ľudí. Kuchárka v školskej jedálni, ktorá dnes zarába na úrovni minimálnej mzdy, bude mať v novom roku akoby trinásty plat.

Ďalším pozitívom je, že táto vláda sa snaží držať ceny energií. Viem, že to ľudia vnímajú ako samozrejmosť, ale nie je to samozrejmosť. Treba si pozrieť štatistiky. Sú vlády, za ktorých ceny energií stúpli prudko hore. Za našich vlád sa držali na rovnakej úrovni alebo dokonca klesali. Len samotné nedvíhanie ceny energií, nestúpajúca inflácia sú obrovskou pomocou ľuďom. Keď rastú nominálne mzdy a nedvíhajú sa ceny, nestúpa inflácia, tak stúpajú aj reálne mzdy. Mohol by som vymenovať aj ďalšie pozitíva, ale to je na samostatný rozhovor.

Nie som ekonóm, ale vnímam výhrady, že všetky tieto opatrenia sú robené na úkor budúcnosti. Ďalšia vláda, ak sa bude musieť správať zodpovedne, tak bude nútená kryť vzniknuté výpadky.

Ani ja nie som ekonóm, ale sedliacky rozum mi hovorí, že sprivatizovať Slovenský plynárenský priemysel bola obrovská chyba. Podnik, ktorý mal absolútny monopol, vytváral zisky, vďaka čomu boli ceny plynu nízke, sa nemal privatizovať. Kvôli privatizácii išli ceny nahor. Noví majitelia chceli rýchlo získať svoju investíciu naspäť, a tak tlačili na dvíhanie cien energií.

Platí to aj o energetických distribučných spoločnostiach. Boli to prirodzené monopoly, ktoré vlastnili rozvodné siete. Žiadna súkromná firma na Slovensku nevybuduje alternatívne rozvodné siete. Keby sme nesprivatizovali tieto prirodzené monopoly, dvadsať rokov mohla byť cena energií nízka bez toho, že by sme sa zadlžovali.

Moji študenti často cestujú vlakmi. Mnohí sa potešili, že od novembra môžu cestovať zadarmo, ale je medzi nimi aj skupina, ktorá sa na toto rozhodnutie pozerá kriticky. Vravia, že niekto ich cestovanie musí aj tak zaplatiť. Nejde o ďalšie z populistických opatrení na úkor budúcnosti?

Peniaze na tieto sociálne opatrenia sa nezískali zvyšovaním daní, ale napríklad aj lepším výberom DPH. Nikto nemôže spochybniť, že súčasný minister financií Peter Kažimír robí neuveriteľný poriadok v daňovej oblasti. Rešpektujú to dokonca aj pravicoví politici a ekonómovia. Napokon to, ako sa k nám správajú trhy, že Slovensko si požičiava za historicky najnižšie úroky, je znak toho, že v ekonomike sa robia naozaj dobré opatrenia. Dosvedčujú to aj všetky makroekonomické ukazovatele.

"Pastiersky list o kultúre smrti bol absolútne legitímny. Platí to aj o pastierskom liste k referendu. Ale nestotožnil som sa s niektorými výrokmi v pastierskom liste na Prvú adventnú nedeľu."

Zdieľať

Zavedenie daňovej kobry, zavedenie kontrolného elektronického výkazu, všetky tieto opatrenia zvýšili výber DPH, čím sa znížil objem peňazí, ktorý sa stráca v čiernej ekonomike. Z takto získaných peňazí sa zaviedli spomínané sociálne opatrenia bez toho, že by sa zvyšoval dlh. Práve naopak, my neustále znižujeme deficit v snahe dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Táto vláda sa správa absolútne zodpovedne. Náš štátny rozpočet na rok 2015 bol vyhlásený za jeden z najlepších rozpočtov v EÚ.

Prečo by potom z lepšieho vývoja ekonomiky nemohli mať úžitok práve skupiny ľudí s nižšími a strednými príjmami? Veď úlohou štátu je aj redistribuovať bohatstvo a správať sa solidárne. Môžeme sa baviť, prečo sme tieto peniaze dali na vlaky a nie na niečo iné. To je legitímna diskusia. Táto vláda sa však rozhodla podporiť študentov a pracujúcich dotáciou na vlaky.

Ako ste potom vnímali pastiersky list biskupov, ktorý sa čítal na Prvú adventnú nedeľu. Okrem iného sa v ňom píše: „Na spoločnom dobre má účasť len úzka skupina ľudí, zatiaľ čo mnohí sa ocitajú na hranici chudoby, napriek tomu, že celý život poctivo pracovali a platili dane.“

Tieto slová sa ma dotkli. Obhajoval som pastiersky list o kultúre smrti, ktorý bol absolútne legitímny. Platí to aj o pastierskom liste k referendu. Ale nestotožnil som sa s niektorými výrokmi v pastierskom liste, ktorý spomínate. Jeden z tých výrokov ste teraz citovali. Zaznel v týždni, keď parlament schválil prelomový zákon, ktorým sa znížili odvody pre nízkopríjmové skupiny a zvýšila sa minimálna mzda. Parlament pomohol 600 000 ľuďom s nízkymi príjmami a biskupi napísali vetu, ktorá vôbec nereflektovala tento historický počin. Ten list bol jednoducho nespravodlivý voči tejto vláde. Viacerým cirkevným predstaviteľom som tlmočil, že to bola nešťastná a nespravodlivá veta. 

Ako na to reagovali?

Diskutovali sme o tom, ale nechcem verejne hovoriť, čo presne sme si povedali.

Chromíka som upozorňoval na riziká referenda

V minulosti ste pôsobili vo Výbore NR SR pre kultúru a médiá. Ako hodnotíte pôsobenie Václava Miku na čele RTVS?

Je to dobrý a nezávislý generálny riaditeľ. Napokon, keby robil nejakú politickú nadprácu, už dávno by ho všetci kritizovali. Ako divák RTVS musím pochváliť aj kvalitatívny posun Dvojky, kde sa zvýšil objem kvalitných dokumentárnych a športových programov.

Čo vravíte na rozhodnutie RTVS nevysielať referendové spoty Aliancie za rodinu a nezaradiť gréckokatolícku liturgiu, počas ktorej zaznela medializovaná homília kňaza Baku?

Inzercia

Nesúhlasím s nezaradením spotu Aliancie za rodinu a cenzurovaním spomenutej homílie.          

Vnímate to ako cenzúru?

Presne tak. RTVS si to nemala dovoliť ani v jednom prípade. Aliancia za rodinu chcela normálne zaplatiť vysielanie svojho spotu. RTVS nemala do toho vstupovať, mala to prijať ako riadnu objednávku a odvysielať to. Odvolávanie sa na interné predpisy je alibizmus a prenášanie zodpovednosti. Gréckokatolícky kňaz vystupoval v súlade so svojím vierovyznaním a presvedčením. Žiadna inštitúcia nemá právo vstupovať do náboženského presvedčenia, aj keď sa nám možno nepáči.

Čítali ste jeho homíliu?

Áno. Ak ten kňaz použil tvrdé slová, niesol by za to zodpovednosť. Nemyslím si, že to, čo povedal, bolo najšťastnejšie, ale právo vystúpiť mu malo byť ponechané. Tie slová mali zaznieť.

Poďme k referendu. V roku 2013 ste pre agentúru SITA povedali, že manželstvo by malo byť v ústave definované ako zväzok muža a ženy. K tomu ste dodali, že si nie ste celkom istý, či má byť táto vec predmetom referenda.

Doplním kontext vašej otázky. Rozprával som sa s Antonom Chromíkom z Aliancie za rodinu o riziku, že ak referendum nebude úspešné, bude sa to zneužívať voči všetkému, čo referendum malo priniesť. Cestu som videl skôr v diskusii medzi politickými stranami a v presadení týchto zámerov v parlamente. Stále vnímam túto možnosť.

Zúčastníte sa referenda?

Robím všetko pre to, aby bolo úspešné. Zúčastním sa ho a budem trikrát hlasovať „áno“. Aj ako poslanec parlamentu vyvíjam iniciatívu, aby sa ho ľudia zúčastnili.

Aký výsledok predpokladáte?

Som optimista. Verím, že bude úspešné. Okolo referenda bol veľký „humbuk“, pričom napokon rozhodne mlčiaca väčšina.

Najviac kresťanov v parlamente je za Smer

Pri viacerých vašich odpovediach mi napadla jedna otázka: prečo vlastne nie ste členom strany, ktorá má kresťanstvo v názve?

Vytvára sa tu umelý dojem, že len niektoré strany sú kresťanské. To je hlboko zakorenený omyl, keďže kresťania sú vo všetkých politických stranách. Práve oni by mali byť kvasom v prostredí politickej strany a pozitívne pôsobiť na svojich kolegov, aby politika strany, v ktorej pôsobia, mala evanjeliové prvky.

Má kresťanský rozmer aj SMER-SD?

Trúfam si povedať, že najviac kresťanov v parlamente je za stranu Smer. Z 83 poslancov je 80 percent presvedčených kresťanov. To, že to nedávajú najavo, že sa tým nechvália, je druhá vec. Počas diskusií však vidím, že veľa našich poslancov má podobné názory ako ja. 

Takže sa necítite byť v Smere osamotený?

Vôbec nie. Väčšina Slovákov sú kresťania a práve oni volia Smer. Z toho vyplýva, že naši kresťanskí voliči nevidia v Smere ohrozenie kresťanských hodnôt. Smer presadil sprísnenie interrupčného zákona podmienkou informovaného súhlasu, zaslúžil sa o zatvorenie obchodov počas kresťanských sviatkov, sprísnili sme zákon o registrácii cirkví. Vedel by som vymenovať aj ďalšie pozitívne opatrenia, na ktorých sa podieľali aj naši poslanci.

Vravíte, že v Smere je veľa poslancov, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu. Máte však medzi sebou aj bývalých komunistov či priamo marxistov. Dochádza medzi vami k názorovým sporom?

Samozrejme.

Ako ich riešite?

V oblasti ekonomiky a sociálnych vecí máme spoločnú politiku. V týchto oblastiach sa zhodneme. Na kultúrno-etické otázky máme rozličné názory, čo je celkom prirodzené. Smer nevznikal na konfesijnom základe, ale na základe sociálnej solidarity.

Komunikujete s kresťanskými poslancami v iných stranách?

Nachádzame spoločnú reč. Práve my by sme mali byť spoločný tmel spolupráce naprieč politickým spektrom. Práve vďaka tomu, že kresťania sú v rôznych stranách, môžeme nachádzať styčné plochy pre spoluprácu. Treba sa odpútať od sústavnej nenávistnej politiky medzi stranami.

"Vytvára sa tu umelý dojem, že len niektoré strany sú kresťanské. To je hlboko zakorenený omyl, keďže kresťania sú vo všetkých politických stranách."

Zdieľať

Dá sa to? Vzájomné vyhraňovanie sa medzi stranami tu bude stále prítomné.

Áno, je to podstata politiky, ale kresťania v politických stranách majú oveľa väčšiu zodpovednosť za to, aby to vyhraňovanie nebolo agresívne a osobné. Kresťania majú psiu povinnosť hľadať vzájomnú spoluprácu. Kresťania by nemali rozdeľovať spoločnosť, ale ju spájať.

Ktorí poslanci Smeru sa hlásia otvorene k svojmu kresťanskému presvedčeniu?

Bolo by dobré pozrieť si hlasovania, kde je to najlepšie vidieť...

Skúste mi to uľahčiť a povedzte konkrétne mená.

Faič, Blanár, Jánoš, Obrimčáková... Keby ste mi dali čas, vymenoval by som minimálne ďalších dvadsať poslancov. Vážim si, že vedenie strany Smer, ako aj vedenie poslaneckého klubu absolútne rešpektujú naše presvedčenie a pri kultúrno-etických otázkach nám nechávajú voľnú ruku pri hlasovaní.

Sú veci, za ktoré by ste nikdy nezahlasovali?

Áno, som tým známy od začiatku a vždy to bolo vedením strany a klubu rešpektované.

Môžu vás kresťanskí voliči vnímať ako svojho človeka?

Nechcem to takto zjednodušovať, lebo realita je mnohovrstevná. Snažím sa presadzovať to, k čomu ma vychovali moji rodičia a čomu verím.

Cítite sa byť skôr kresťanský alebo sociálny demokrat?

(Ticho.) V sociálno-ekonomických otázkach som sociálny demokrat. V kultúrno-etických otázkach som konzervatívec.

Hneď po skončení rozhovoru ideme na pravidelné modlitebné stretnutie poslancov. Zvyknete tam chodievať?

Pán poslanec Mikloško ma volal už niekoľkokrát, ale ešte som sa ho nezúčastnil. Modlitba je pre mňa intímne stretnutie s Bohom. Viac mi vyhovuje modlitba v tichosti a samote ako v kruhu poslancov. Schvaľujem však, že sa stretávajú a modlia.

Takže s nami nejdete?

Nie, nejdem. Ale v nedeľu sa môžeme stretnúť v kostole.

Imrich Gazda

Foto: Mária Jakušová

Rozhovor bol autorizovaný. Ján Podmanický vykonal v prepise niekoľko zmien.

Odporúčame

František vyzýva k modlitbám za Ukrajinu

František vyzýva k modlitbám za Ukrajinu

V stredu sa v Minsku začali mierové rokovania o kríze na Ukrajine. Pápež František opakovane vyzýva k modlitbám za mier v tejto krajine. O niekoľko dní sa osobne stretne s ukrajinskými biskupmi. Svätá stolica pozorne sleduje krízu na Ukrajine, uviedol vo vyhlásení hovorca Svätej stolice Federico Lom...