Po referende

Úspešne vysvetliť, že je potrebné obhajovať aj samozrejmé veci, ako je rodina, je nesmierne náročné. Aj takto sa dá zhodnotiť ukončené referendum.

Hlasovania sa zúčastnilo 21,4 percenta voličov, čo je výrazne menej, ako sa čakalo. Hoci sa stále opakujú tvrdenia o „nepatričnosti“ či „nezmyselnosti“ referendových otázok, boli úplne legitímne. Takmer všetky západné štáty už majú uzákonené manželstvá rovnakopohlavných párov, ako aj adopcie detí (čo má vážne dôsledky hlavne pre deti samotné). Keďže žijeme v spoločnom politicko-kultúrnom priestore, tento vývoj sa nás bytostne dotýka. Referendum bolo teda iba reakciou na toto dianie a jeho otázky boli relevantné.

Problémom je skôr to, že veľkú časť spoločnosti sa nepodarilo presvedčiť o ich dôležitosti. No nie v zmysle, že by nezúčastneným voličom na referendových témach nezáležalo, ako sa to teraz interpretuje. Prieskumy verejnej mienky hovoria jasne: väčšina Slovákov s požiadavkami referenda súhlasí. Skôr ide o to, že sa ich nepodarilo presvedčiť, prečo je o tom potrebné hlasovať.

"Väčšina Slovákov s požiadavkami referenda súhlasí. Skôr ide o to, že sa ich nepodarilo presvedčiť, prečo je o tom potrebné hlasovať."

Zdieľať

Nízka účasť má niekoľko vysvetlení. Nespojenie referenda s komunálnymi voľbami. Odmietnutie referendovej kampane vo všetkých najsledovanejších médiách znásobené vytrvalou antikampaňou. Výzvy mnohých politikov a verejne známych osobností na neúčasť v referende.

Okrem týchto vonkajších dôvodov treba kriticky pomenovať aj dôvody vnútorné. Mnoho kresťanov nie je ochotných verejne sa prihlásiť k svojim hodnotám. Ovplyvniť ich nedokážu ani cirkevní predstavitelia. Analýzu si vyžaduje aj (ne)správnosť jednotlivých krokov iniciátorov a podporovateľov referenda. Ak by sa viac vysvetľovalo a nepostupovalo tak konfrontačne, ako sa to niekedy robilo, zrejme by nebolo toľko odporcov a atmosféra by nebola až taká vyhrotená. To zrejme mnohých odradilo.

Atmosféru však omnoho viac vyhrocovala arogancia odporcov, ktorí referendové témy vôbec nechceli pripustiť. Verejnosť o týchto témach všeobecne nemá potrebné informácie. Oproti iným krajinám u nás neexistuje ani jedno veľké konzervatívne médium, ktoré by o nich hodnoverne informovalo. Spor o definíciu manželstva a rodiny je klasický kultúrny spor, o ktorom sa vedie vážna diskusia všade na Západe. S tým rozdielom, že rozloženie veľkých médií, ktoré vytvárajú priestor pre verejnú diskusiu, je tam omnoho pluralitnejšie.

Každopádne, 950 000 ľudí, ktorí vyjadrili svoj názor napriek silnej antikampani, nie je málo. Je to približne polovica všetkých voličov, ktorí sa volieb pravidelne zúčastňujú. Oni a desaťtisíce dobrovoľníkov, ktorí ponúkli svoje nasadenie a obetovali aj svoju povesť u mnohých známych, majú veľkú váhu. Svojich názorov sa nevzdajú. Zvlášť v takejto hodnotovej téme, ktorá má trvalejšiu hodnotu, ako boli témy napríklad Sulíkovho referenda.

Lukáš Obšitník

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo