Procházka, Žitňanská a Zasepa o zmene Slovenska po referende

Anna Záborská, Vladimír Palko, Juraj Šúst, Milan Lach a ďalší odpovedajú pre Postoy.sk, ako sa po referende o rodine zmení Slovensko.

Radoslav Procházka, ústavný právnik, predseda strany Sieť: Slovensko bude po referende bohatšie o skúsenosť s tým, ako dokáže naložiť s príležitosťou formulovať hodnotové postoje v procese, v ktorom na týchto postojoch záleží. Nezvládli sme ju dokonale, ale zase ani nie tak zle, aby sme si museli zúfať. Jednoducho nás táto skúsenosť činí zrelšími. A hoci to často nebolo nič na spôsob príjemného rozhovoru nad šálkou kávy, otlačí sa to do našich duchovných a kultúrnych dejín ako spor, ktorý dotvára našu komunitnú identitu a v ktorom si tí, ktorí chceli, povedali svoje. Ja osobne som za túto príležitosť vďačný najmä preto, že práve v takýchto sporoch sa stávame dospelejšími ako spoločenstvo. Práve cez takéto spory sa vlastne učíme stávať občanmi.

Ján Košturiak, spoločnosť IPA Slovakia: Neviem, ako sa zmení Slovensko po referende, vidím však, ako sa mení pred ním – kresťania sa konečne spojili, spolu sa modlia a bojujú za rodinu. Spojili a demaskovali sa aj mnohí neprajníci – možno ani nie tak rodiny, ako kresťanských hodnôt - liberáli, komunisti a ďalší. Konečne sa o veciach začalo aj diskutovať, škoda, že až tesne pred referendom.

Verím, že na referendum pôjde čo najviac ľudí. Nielen za rodinu, ale aj za to, že by sme na Slovensku nemali ignorovať tento nástroj priamej demokracie. A čo bude po referende? Ďalej sa budeme modliť a snažiť, aby naše naše rodiny vytrvali, aby deti boli vychovávané v dobrom prostredí, k dobrým veciam. Aby sme sa mali radi, nenadávali si a slušne sme diskutovali aj s tými spolubratmi, ktorí majú iný názor na svet a spolunažívanie, ako máme my. Referenum neodstráni alkoholizmus, násilie ani egoizmus v našich rodinách, ale verím, že celému svetu povie – Slováci ponúkajú Európe návrat ku koreňom a hodnotám Krista. Verím, že po referende opadnú mnohé emócie a nastane diskusia.

Anton Hykisch, spisovateľ, bývalý diplomat: Predreferendová diskusia obrátila pozornosť verejnosti na základné hodnotové otázky, na problém upevnenia rodiny, čo následne znamená aj starosť o demografickú situáciu Slovenska a Európy vôbec. Tieto základné úvahy ovplyvnia aj politickú klímu Slovenska, a to pozitívnym smerom.

1.) Ak bude referendum platné a kladné odpovede na 3 otázky budú mať majoritu, pôjde o doteraz nevídanú mohutnú výzvu občanov na politikov, na prezidenta, parlament, vládu i súdnu prax. Takúto masovú výzvu nemožno ignorovať, najmä nie pred voľbami. Platné referendum povedie voličov k pozornejšiemu výberu rozhodujúcich politických strán. Naopak strany s kolísavým či vyhýbavým postojom stratia dôveru (napr. Sieť). 

2.) Ak bude referendum neplatné, bude to vážny signál apatie slovenskej spoločnosti, smutný signál Európe a svetu, že si volíme prezentizmus, okamžité pohodlie, konzum a nezaujíma nás budúcnosť. Bude to výzva politikom, aby uvážili, akú mobilizujúcu víziu dokážu ľuďom poskytnúť.

Jana Žitňanská, poslankyňa Európskeho parlamentu za hnutie NOVA: V referende dostaneme odpoveď na to, čo si väčšina ľudí na Slovensku myslí o referendových otázkach - nech už to dopadne akokoľvek, bude to dôležitá informácia o súčasnom stave spoločnosti a jej názoroch na citlivé a dôležité témy. Priebeh diskusií a kampaní pred referendom však naznačuje, že pred nami je hľadanie odpovede na inú otázku: ako o dôležitých spoločenských témach diskutovať bez urážania, premrštených emócií, s rešpektom k názoru druhého človeka a so schopnosťou sformulovať a zastať si vlastný názor. Predreferendová verejná debata bola často naozaj znechucujúca a necitlivá, triezve a uvážlivé názory boli úplne prekričané. A to je veľká škoda.

Vladimír Palko, bývalý minister vnútra SR: Potvrdí sa prirodzený konzervativizmus Slovenska, lebo odpovede áno budú výrazne predčiť odpovede nie, bez ohľadu na účasť. Pred touto konzervatívnou väčšinou však bude stáť úloha, ako premeniť víťazstvo na hlbší program ako pomáhať rodine a pomenovať všetky jej problémy. Možno bude čeliť pokušeniu pýchy, lebo na problémoch rodiny sa podieľa väčšina, nie menšina. Porazený liberalizmus sa nevzdá snahy transformovať spoločnosť na svoj obraz. Našu príslušnosť k Západu i odkaz roku 1989 bude stotožňovať so svojou agendou. Ukáže sa, že to, čo zvykneme nazývať pravicou, má problém priznať sa k normálnemu kresťanskému dedičstvu, a že ideovo skôr vychádza zo západoeurópskeho roku 1968.

Miroslav Lettrich, katolícky kňaz a bloger: Sklamala by ma účasť pod 40%, verím však, že k urnám príde viac, než polovica všetkých voličov a referendum bude nielen úspešné, ale aj platné. Dúfam, že referendum bude jednoznačným hlasom po chápaní manželstva ako zväzku jedného muža a ženy a hlasom proti sociálnym experimentom, v ktorých sú túžby niektorých ľudí povýšené nad práva detí. Hlasom, ktorý si žiadna politická moc nedovolí ignorovať.

Otrasnou skúsenosťou je pre mňa práca médií, ktoré nám v plnej kráse predstavili nielen svoju "nezávislosť" a "objektivitu", ale aj primitívnu neprofesionalitu.

Médiá úplne ignorovali klamstvá odporcov referenda, že ono sa vraj týka základných ľudských práv, alebo v otázkach adopcií podsúvali neexistujúci obraz, že buď nefunkčná tradičná rodina (samozrejme s otcom alkoholikom), alebo dokonalý, citlivý pár osôb rovnakého pohlavia, podsúvanie nenávisti podporovateľom referenda (dokonca podozrenia z fašizmu!) a podobne. Médiá nám vlastne odkázali, že človek, ktorý považuje manželstvo za zväzok muža a ženy a chce, aby aj osvojené dieťa zažilo vo výchove prítomnosť mužského aj ženského vzoru, je fanatik, extrémista, latentný fašista a samozrejme homofób. Toto nesmie ostať bez reakcie.

Ján Čarnogurský, advokát, bývalý premiér SR: Ak referendum uspeje, niekoľko rokov bude na Slovensku kľud, až kým si liberálny tábor nenájde inú zámienku na presadzovanie tých istých zámerov, ktoré chce zablokovať referendum.

Ak referendum neuspeje, liberálny tábor sa bude cítiť posilnený a prejde do ofenzívy. Obhajcovia tradičných a kresťanských hodnôt na Slovensku budú musieť premyslieť ďalšiu stratégiu.

Pripomínam stálu platnosť Deklarácie NR SR o zvrchovanosti členských štátov EÚ a štátov kandidujúcich na členstvo v EÚ v kultúrno – etických otázkach, schválenú uznesením NR SR z 30. 1. 2002 č. 1853.

Anna Záborská, poslankyňa európskeho parlamentu za KDH: Vďaka referendu sa rodina konečne dostala do centra verejnej diskusie. Teší ma aj to, že sa zvýšil záujem ľudí o situáciu rodiny v iných členských štátoch EÚ. V slovenskej spoločnosti sú dnes zastúpené rôzne - občas aj protichodné – názory na inštitúciu manželstva a rodičovstva, mám však pocit, že mnohé z problémov, ktorým dnes rodina čelí, vnímajú podporovatelia aj oponenti referenda veľmi podobne. Otvára sa tak široký priestor pre politickú aj občiansku spoluprácu pri tvorbe rodinnej politiky. Verím, že v snahe nájsť tie najlepšie riešenia sa postupne dokážeme zbaviť zlozvyku považovať človeka s iným názorom automaticky za osobného nepriateľa.

Milan Lach SJ, pomocný biskup Prešovskej archieparchie: Slovensko sa po referende stane miestom, kde sa alebo rodová teória presadí rovnako ako v ostatných štátoch v západnej Európy, alebo nájdeme k tomu vnútornú silu, ako občania Slovenska bez rozdielu, a zabránime, aby bola legislatívne schválená. Toto referendum je pre Slovensko kľúčové. Zástancovia rodovej teórie budú tlačiť pomaly, ale isto ďalej. Už dnes je u nás všetko pripravené na to, aby sa rodová teória posunula dopredu, čaká sa len na to, ako dopadne referendum. Svedčia o tom napríklad financie vynaložené na propagáciu rodovej teórie zo strany vlády, zmena lingvistických pojmov v jej prospech i postupné tiché zmeny v legislatíve. Celá diskusia pred referendom ukázala, ako málo sa politici účinne venujú rodine a koľko financií vynakladajú na dobro rodiny.

Zástancovia rodovej teórie nás kresťanov označujú za homofóbov, nacistov a podobne. Toto nie je pravda. Je to zavádzanie v médiách, ktoré konečne ukázali svoju pravú tvár. My kresťania musíme dať odpoveď na to všetko tým, že budeme svedčiť svojim životom o Ježišovi Kristovi. Toto je odpoveď na rodovú teóriu, ktorá v budúcnosti zanikne do prachu dejín rovnako ako nacizmus, či stalinizmus. Psychoanalitik Tony Anatrella povedal, že rodová teória bude mať omnoho viac obetí ako marxizmus, a to hovorí za všetko. 

Gabriela Tibenská, Nadácia Konrada Adenauera, zastúpenie na Slovensku: Nemyslím si, že sa zásadne zmení po referende. Mení sa už teraz - referendum aspoň v istých kruhoch povzbudilo ľudí k tomu, aby rozmýšľali a diskutovali o hodnotách, aby vyšli zo súkromia a zamysleli sa nad tým, čo je dobré pre jednotlivca a pre viacerých, pre spoločnosť. To je veľká vec na Slovensku, nech by už výsledok dopadol akokoľvek. A jedno ďalšie pozitívum - naši biskupi sa naučili hovoriť áno, áno a nie, nie, to bude určite užitočné aj pri iných vážnych témach, lebo rodina je len jedna z hodnôt, ktoré máme uchovať a rozvíjať na verejnosti aj v súkromí.

Tadeusz Zasepa, vysokoškolský pedagóg, bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku: Slovensko by naďalej malo trvať na pravých hodnotách, ktoré mu pripomínal svätý Ján Pavol II., potvrdil aj pápež František a tiež slovenskí biskupi vo svojom poslednom liste. Máme právo očakávať, že aj verejnoprávne médiá, na ktoré prispievame, ale aj ľudia v médiách by si mali vziať do srdca tieto slová. A každý Slovák a Slovenka by mali uznať za osobné hodnoty to, čo je dobré pre rodinu, pre maželstvo muža a ženy a pre budúcnosť Slovenska i Európy. Neexistuje pre štáty a národy iný základný kameň spoločnosti, ako manželstvo muža a ženy a naše rodiny. Všetko ostatné je hmla, cez ktorú nič nevidno. Modlím sa, aby Slováci mali aj naďalej silu a odvahu na tento zápas, aby sa nebáli a dôverovali Bohu.

Juraj Šúst, predseda Spoločenstva Ladislava Hanusa: Rodina sa stane témou, ktorej sa už politika nebude môcť vyhnúť. Bez ohľadu na výsledok, je pravdepodobné, že politické strany prídu s legislatívnymi návrhmi, ktoré sa budú týkať rodiny.

Referendum z podstaty veci polarizuje a „núti“ zaujať postoj k téme. Bude potrebné snažiť sa rozdelené strany konštruktívnymi návrhmi spájať. Bude dopyt po konkrétnych zlepšeniach, ktoré môžu povzbudiť ľudí unavených ideovými spormi o charakter rodiny. Tu vidím výzvy aj pre občiansku spoločnosť – netreba čakať od politiky priveľa.

Ideový spor tu však ostane. Nebude ľahké ho riešiť, ale stále bude potrebné sa o to pokúšať. 

Radovan Gumulák, generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity: Myslím, že tento hodnotový stret v dvoch odlišných pohľadoch na rodinu, ktorý tu nastal, tu bude aj naďalej. Dúfam len, že referendum prispeje aspoň k tomu, že slovo rodina a rodinná politika sa začne viac objavovať vo volebných programoch politických strán a že sa aj premietne do konkrétnych krokov na pomoc rodinám v núdzi. Štát môže urobiť veľa pre zlepšenie podmienok k tomu, aby si mladí ľudia zakladali rodiny a mali deti. Z praxe napríklad vidím, že v sociálnej oblasti sa venuje veľmi málo pozornosti pomoci rodinám, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v kríze. Málo sa robí tiež v oblasti prevencie. Aby sa rodina nerozpadla, je potrebné podať jej pomocnú ruku včas. K materiálnej deprivácii sa pridružujú ďalšie problémy a v prípade, že sa napríklad nejaká rodina ocitne bez strechy nad hlavou, je akútny nedostatok možností dostupného bývania. Takéto prípady vidím často. Ako pracovník charity pevne dúfam, že sa pohne niečo aj v tomto smere.

Martin Hanus, novinár, momentálne žije v Taliansku: Odpoveď na vašu otázku veľmi závisí od účasti na referende, ktorú neviem odhadnúť. Predpokladám, že referendum nebude z právneho hľadiska platné, zároveň však platí, že účasť na ňom bude mať vážne politické dôsledky. Ak bude nízka, na úrovni eurovolieb či volieb do VÚC, vydá to signál, že Slováci síce podľa prieskumov pasívne súhlasia s cieľmi referenda, ale v zásade ich silnejúce pokusy o predefinovanie manželstva a rodiny netrápia. V takom prípade bude len otázkou pomerne krátkeho času, kedy aj u nás prestanú platiť samozrejmosti. Naopak, čím bude účasť vyššia, tým väčšmi vzrastie šanca, že Slovensko pôjde v rámci EÚ aj naďalej proti prúdu.

-lo-

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo