Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
20. marec 2019

Cirkvi sa spojili proti rodovej ideológii, nazvali ju pseudovedeckou náukou

„V odborných kruhoch sa pojmy ako ,gender ideológia‘ nepoužívajú,“ reagoval rezort práce, pod ktorý spadá aj odbor rodovej rovnosti.
Cirkvi sa spojili proti rodovej ideológii, nazvali ju pseudovedeckou náukou

Ilustračné foto: Flickr.com/ABAAD MENA

Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví označili genderovú ideológiu za pseudovedeckú „náuku“ a vyzvali, aby na rokovania v medzinárodných organizáciách chodili za Slovensko delegáti schopní deklarovať nesúhlas s genderovou ideológiou. 

Tieto slová pochádzajú zo spoločného stanoviska najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví, ktoré prijali na svojom historicky druhom stretnutí spolu s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR. Stalo sa tak ešte začiatkom marca. Na váhe vyhlásenia pridáva fakt, že ide o spoločné stanovisko naprieč cirkvami. 

Predstavitelia kresťanských cirkví v ňom konštatujú, že genderová ideológia je pseudovedeckou „náukou“, podľa ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna. „Pohlavie a rod sú v nej úplne oddelené, rod v ponímaní tejto ideológie je len kultúrnym konštruktom. Z tohto hľadiska je sexuálna identita ľudskej osoby v spoločnosti vyhlasovaná iba za kultúrny produkt, ktorý vraj nemá nijaký základ v ľudskej prirodzenosti,“ napísali. 

Upozorňujú aj na manipuláciu s jazykom, ku ktorej podľa cirkevných predstaviteľov dochádza pri šírení genderovej ideológie. „Deje sa to napríklad vtedy, ak namiesto otca a mamy hovoríme o rodičovi jeden a rodičovi dva; ak termínom manželstvo označujeme aj iné spolužitie ako spolužitie muža a ženy; keď namiesto jednoznačného pojmu „násilie v rodinách“ hovoríme o takom násilí, ktoré je podmienené alebo vyvolané rodom,“ uviedli. 

Lídri kresťanských cirkví tiež tvrdia, že po zavedení rodovej ideológie do legislatívy bude nasledovať snaha ovplyvniť vzdelávací proces, „aby občania považovali za normálne tvrdenia, ktoré genderová ideológia hlása.“ 

Ďalšia časť vyhlásenia smeruje k predstaviteľom štátu, aby sme tak v legislatíve, ako aj vo vzdelávacom procese odmietli každý prejav genderovej ideológie.

Slovensko by malo podľa kresťanských predstaviteľov aj aktívne ovplyvňovať smerovanie vývoja celej Európskej únie. „Žiadame teda, aby na rokovania v inštitúciách Európskej únie alebo v iných orgánoch medzinárodných organizácií boli za Slovensko vysielaní delegáti a zástupcovia schopní jasne deklarovať nesúhlas Slovenskej republiky s takto chápanou genderovou ideológiou a nepripustiť zasahovanie do týchto hodnôt, potvrdených našou ústavou,“ dodali. 

Nekomentujeme, ale ,gender ideológia‘ sa nepoužíva

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, pod ktoré spadá aj agenda rodovej rovnosti, nechcelo vyjadrenie predstaviteľov cirkví príliš komentovať. Zo stanoviska pre Postoj však cítiť zo strany rezortu práce isté výhrady. 

„V odborných kruhoch sa pojmy ako ,gender ideológia‘ vôbec nepoužívajú, definície a východiská k rodovej rovnosti sú zadefinované napríklad v Celoštátnej stratégii rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019,“ napísali z ministerstva. 

Inzercia

Ministerstvo ďalej tvrdí, že jeho aktivity sú v tomto prípade výhradne odborné a k danej problematike pristupuje profesionálne, v zmysle schválených dokumentov, ako aj konsenzu, ktorý existuje v rámci EÚ. 

Agenda rodovej rovnosti sa podľa ministerstva zameriava na stieranie rozdielov v sociálnom a ekonomickom postavení mužov a žien v rôznych oblastiach verejného aj súkromného života. 

„Kľúčové sú oblasti eliminácie násilia na ženách či znižovania rozdielov v odmeňovaní mužov a žien na pracovnom trhu, či tzv. feminizácie chudoby, najmä v dôchodkovom veku žien,“ dodáva ministerstvo, ktorého súčasťou je samotný odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.  

Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku si myslí, že vyhlásenie cirkví správne odmieta výhradne sociálne poňatie genderu ako nevedecké.

„Keďže gender ideológia vníma rozdiely medzi mužmi a ženami ako umelo vytvorené, chce nás všetkých prevychovať, aby sa rozdiely odstránili. Okrem toho existujú aj spoločnosťou vytvorené vzorce správania, ktoré sú však dobré a tiež by sa nemali odstraňovať, ako napríklad galantnosť mužov voči ženám,“ povedal Patrik Daniška pre Postoj. 

Daniška tiež ocenil, že vyhlásenie vyzýva k odmietnutiu Istanbulského dohovoru. Robert Fico síce ešte ako predseda vlády pred rokom deklaroval, že dohovor sa nebude ratifikovať, to však podľa Patrika Danišku nestačí. „Ešte musíme oficiálne oznámiť Rade Európy, že sa nestaneme členskou stranou dohovoru, teda ľudovo povedané musíme ešte stiahnuť podpis pod dohovorom,“ uviedol. 

Kresťanskí predstavitelia otvorili vo svojom vyhlásení aj novú tému – zastupovanie Slovenska pred medzinárodnými inštitúciami. 

Podľa Patrika Danišku pri príprave mnohých dokumentov často naši zástupcovia v EÚ alebo iných organizáciách odhlasujú problémové veci, ktoré sa nám po mesiacoch dostanú na stôl v podobe finálnych návrhov. „Preto vyhlásenie veľmi správne apeluje na vládu, aby do medzinárodných orgánov posielala takých úradníkov, ktorí už v procese prípravy dokumentov budú zastávať naše záujmy,“ dodal. 

Odporúčame