Jubilejný rok, ktorý vyhlásil pápež, oslávia rehoľníci na P15 v Poprade

Jubilejný Rok zasväteného života, ktorý vyhlásil pápež František, oslávia slovenskí rehoľníci aj pod Tatrami. V Poprade, kde sa na prelome júla a augusta uskutoční Národné stretnutie mládeže P15, chystajú desiatky rôznych aktivít na tzv. EXPO povolaní. Akciu, ktorá umožní rôznym reholiam, kongregáciám a sekulárnym inštitútom predstaviť ich aktivity a činnosť, chystá Rada pre mládež a univerzity KBS. Inšpiráciu našla na Svetových dňoch mládeže (SDM), kde sa po prvýkrát konala v roku 2002 v Toronte. Na Slovensku sa toto podujatie po prvý raz konalo pred dvomi rokmi na R13 v Ružomberku. Prišli stovky rehoľníkov z celého Slovenska.

"Tam, kde sú rehoľníci, tam je radosť," napísal rehoľníkom v liste k Roku zasväteného života pápež František. "Chceme ju zdieľať spolu a s mladými. Pozývame vás preto zapojiť sa do príprav P15,“ pridáva sa k pápežovi Mons. Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. „A to nielen osobnou aktívnou účasťou na tomto celonárodnom stretnutí, ale opäť aj pri realizácii originálnej akcie - EXPO povolaní," píše v osobnom liste predseda Subkomisie pre pastoráciu povolaní a semináre. Tím, ktorý chystá P15, list zverejnil na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk pri príležitosti dnešného sviatku Obetovania Pána. Tento deň je spojený s Dňom zasväteného života, rehoľníci a rehoľníčky si počas neho pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu a pred biskupmi si obnovujú sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti.

Okrem biskupa pozývajú rehoľníkov na P15 v liste aj predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských reholí. "Príďme do Popradu a na námestí vytvorme jedno obrovské spoločenstvo, kde sa bude rozdávať Božia láska pre všetkých, ktorí prídu," pozýva P. Jeremiáš Daniel Kvaka, OFM. Pridáva sa k nemu aj sr. Magdaléna Sumilasová OSF: "Pozývam všetky rehole, aby prišli do Popradu a pomohli vytvoriť spoločenstvo radostných zasvätených osôb, ochotných venovať svoj čas mladým, načúvať im, modliť sa za nich a dať im možnosť spoznať nás."

Na Slovensku pôsobí okolo 43 ženských a 30 mužských reholí, ktoré majú svojich rehoľníkov v 446 rehoľných komunitách od východu po západ Slovenska. Organizátori Svetových dní mládeže zaradili tzv. Vocations Expo po prvýkrát do programu v roku 2002 v Toronte. Expo pavilón počas týždňa navštívilo denne okolo 55-tisíc mladých ľudí. V roku 2008 v Sydney bolo jedným z hlavných bodov programu, pričom bránami expo pavilónu prešlo priemerne 2 500 pútnikov každú hodinu. Počas SDM v Madride, v roku 2011, sa prezentácia povolaní uskutočnila v parku v centre mesta. Pútnici mohli spoznať približne 60 rehoľných kongregácií a hnutí z celého sveta. K dispozícii bola pre mladých aj rehoľná kaviareň s názvom Coffee house. Išlo o miesto, kde hrala hudba, mladí si mohli vypočuť svedectvá zasvätených, či adorovať Eucharistického Krista alebo pristúpiť k sviatosti zmierenia. Nechýbala ani skutočná kaviareň. Na Slovensku sa táto prehliadka po prvýkrát konala v lete 2013.

Na Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku sa predstavilo okolo 250 rehoľníkov, ktorí zastupovali 28 ženských rehoľných spoločenstiev, 15 mužských, 2 sekulárne inštitúty a 7 hnutí a spoločenstiev. Prehliadka bola spojená s množstvom aktivít. Program kaviarne bol napríklad podobný tomu v Madride. Súčasťou Expo povolaní na Liptove bola aj služba Kairos (služba ucha s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia). EXPO bolo súčasťou programu, na ktorý dorazilo do Ružomberka vyše 2 500 mladých zo Slovenska i zahraničia. Podobný program sa očakáva i pod Tatrami, kde sa uskutoční 1.augusta 2015 na hlavnom námestí v Poprade od 15:00 h do 18:30 h.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo