Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
11. marec 2019

Zarámovaný prezidentský obraz v mojej kancelárii

Zarámovaný prezidentský obraz v mojej kancelárii

Obraz prezidenta Kisku som si zavesil vo svojej starostovskej kancelárii, keď sa ujal svojej funkcie. A hoci som jeho pôsobenie v najvyššej ústavnej funkcii vnímal dosť kriticky, nikdy som jeho obraz nezvesil. Celkovo som proti tomu, aby niekto demonštratívne zvesoval obrazy prezidenta, ako to robili niektorí ľudia v Českej republike na protest proti prezidentovi Zemanovi. Vždy som tvrdil, že prezident ako hlava štátu si zaslúži elementárnu úctu a vo vzťahu k nemu by sa nemali prekračovať určité mantinely, ako napríklad vulgárne výrazy, vyhrážky, či nenávistné reči. Čo by dali za to naši predkovia pred sto rokmi, keby mohli mať vo verejných úradoch podobizeň slovenského prezidenta! Úrad hlavy štátu je symbolom štátnosti, a preto by mal byť zachovávaný v úcte.

            Po marcových voľbách a júnovej inaugurácii si vo svojej kancelárii so všetkou úctou zavesím aj obraz nového slovenského prezidenta. Ak sa pýtate, či aj prezidentky, tak áno, aj obraz prezidentky. Napokon, tento blog chcem venovať práve favoritke tohtoročných prezidentských volieb.

            Zuzana Čaputová je mi sympatická, dokonca ju ako muž považujem za príťažlivú ženu. Oceňujem jej vystupovanie, jej rozhľad, jej pokojné reakcie. Napriek tomu ju voliť nebudem. Prečo?

1. V každom štáte sú prezidentské voľby preto tak významné, že ide o voľbu významného symbolu. To, koho si ľudia vyberú na čelo štátu, vypovedá o tom, aký trend nastáva v danej spoločnosti. Voľba liberálnej prezidentky by bola znakom, že tradičné hodnoty sú v našom štáte na ústupe.

2. Zuzana Čaputová je čelnou predstaviteľkou Progresívneho Slovenska, novej politickej strany, ktorá reprezentuje ten najextrémnejší liberálny smer v politike. Progresívne strany v západnej Európe presadzujú agendu, ktorá by ešte pred pár rokmi bola považovaná u nás za čosi perverzné a úchylné: adopciu detí homosexuálmi, manželstvá gayov a lesbičiek, odoberanie detí normálnym rodinám a zverovanie takto odobratých detí do opatery homosexuálnych párov, sexuálna výchova detí už od materskej školy, legalizáciu nielen mäkkých, ale aj tvrdých drog, podpora migrácie a podobne.

3. Je jasné, že keby boli tieto zámery takto jasne formulované, väčšina normálnych ľudí na Slovensku by ich hneď odmietla. Preto strana Zuzany Čaputovej zaobaľuje tieto zvrátené veci do krásnych slov. V programe Progresívneho Slovenska sa dočítame napríklad to, že Európa by mala obhajovať „víziu otvorenej, rozmanitej a inkluzívnej spoločnosti“, pretože je to jej výhoda. Ďalej je ešte jasnejšie napísané, že „táto výhoda nespočíva len v ekonomickom prínose imigrácie v kontexte negatívnej demografickej krivky, ale aj v tom, že kultúrna rozmanitosť je najlepším predpokladom pre tvorivé a inovačné ekonomické prostredie“.* Aby sme tomu lepšie rozumeli, v programe podpredsedníčky Progresívneho Slovenska Zuzany Čaputovej je vlastne napísané, že na Slovensko treba dovážať migrantov, aby sa vyriešila demografická kríza (teda nie podporou rodiny) a aby sa obohatila naša kultúra (teda nie rozvíjanie slovenskej kultúry, ale import kultúry cudzej).

4. Strana Zuzany Čaputovej má vo svojom programe ako jeden z cieľov zavádzanie tolerancie voči inakosti a potrebu ňou „nahradiť etno-nacionalistický sentiment deväťdesiatych rokov“. Preložené do slovenčiny: národno-emancipačné snahy Slovákov, ktoré viedli k vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, treba vytlačiť ako nepotrebný sentiment, a namiesto neho zavádzať toleranciu voči inakosti (t. j. voči sexuálnym menšinám, iným náboženstvám, migrantom a pod.)

5. Zuzana Čaputová reprezentuje politický smer, ktorý má vo svojom programe cieľ liberalizovať regionálne školstvo. Aby sme chápali o čo v skutočnosti ide, je potrebné si prečítať vysvetľujúci komentár: „Formálna rovnosť práv bez ohľadu na národnosť, pohlavie, rasu, sexuálnu orientáciu či vierovyznanie je nevyhnutným, ale nepostačujúcim faktorom v budovaní súdržnej spoločnosti. Našou víziou je Slovensko, kde väčšina nielen rešpektuje práva menšín a znevýhodnených skupín, ale aktívne vytvára príležitosti na to, aby tieto práva mohli byť reálne využívané.Tu je čierne na bielom napísané to, čoho sa desí väčšina normálnych ľudí a o čom sa rozpráva, že už v niektorých krajinách Európy funguje: učitelia budú aktívne viesť deti k tomu, aby diskutovali o LGBT komunite a presadzovali ich práva. Nebude stačiť to, že spoločnosť garantuje sexuálnym menšinám práva, ale bude sa vyžadovať aktívny prístup na presadzovanie týchto práv do všetkých vrstiev spoločnosti.

Inzercia

6. V prioritách Progresívneho Slovenska je bez obalu napísané, že cieľom je „prijatie legislatívy, ktorá umožňuje uzákonenie životných partnerstiev párov rovnakého pohlavia“. Zuzana Čaputová túto tézu posunula ešte ďalej, keď na otázku, či by bola za adopciu detí homosexuálmi odpovedala kladne s dodatkom, že pre deti je lepšie, ak sú vychovávané dvoma milujúcimi sa ľuďmi ako nejakým ústavom. V prvom rade treba povedať, že pre žiadne dieťa nie je dobré, aby ho vychovávali dvaja otcovia, ktorí spolu sexuálne žijú. Existuje množstvo odborných štúdií, ktoré skúmajú negatívne dopady na psychický a duševný vývoj takto vychovávaného dieťaťa. Správnym riešením je zjednodušenie adopcií pre bezdetné heterosexuálne páry, ktoré túžia mať deti a ktorých počet v Európe rastie. Za pekne znejúcim argumentom Zuzany Čaputovej sa skrýva ešte jedna hrozba, ktorá je už v západných štátoch reálna: heterosexuálnym párom sú odoberané deti napr. pod zámienkou ich nedostatočnej výchovy a sú odovzdávané „milujúcim sa“ párom rovnakého pohlavia. A teraz si to aplikujme na naše deti: chceme sa dožiť, aby náš synček alebo dcérka boli pod vymyslenou zámienkou odobraté nám, a odovzdané dvom oteckom? O praxi tzv. juveniálnej polície v niektorých európskych štátoch už existuje množstvo informácií, treba si to pozrieť.

7. V programe strany Progresívne Slovensko, v ktorej je prezidentská favoritka Zuzana Čaputová podpredsedníčkou, sa píše aj množstvo ďalších plánov, ktoré majú so Slovenskom: väčšia podpora kultúry menšín (nielen národnostných, ale aj sexuálnych), podpora multikulturálneho vzdelávania, zjednodušenie pravidiel pre príchod a pobyt cudzincov, vytvorenie inštitúcií, ktoré budú bojovať proti internetovému šíreniu falošných a klamlivých informácií. „Takéto inštitúcie budú postupne vznikať v celom vyspelom svete pre potrebu vysporiadať sa s reguláciou online obsahu a nastaviť normatívy pre činnosť a existenciu vo virtuálnom svete.“ Takže Progresívne Slovensko chce určovať, čo sa bude môcť písať na internete, a čo nie!

8. Zuzana Čaputová a jej politická strana chce zrušiť reguláciu cirkví: „V takomto modeli stratia existujúce limity počtu členov na registráciu cirkví a náboženských spoločností zmysel, čím sa dosiahne väčšia náboženská sloboda a posilní úloha týchto spoločenstiev v pluralitnej spoločnosti.“ Na prvý pohľad celkom logicky znejúca úvaha. Rozumné štáty však robia presný opak: registráciu cirkví sprísňujú. Práve v dnešnej dobe, keď Európa čelí islamskému náboženskému terorizmu, by si mal štát ponechať páky na to, aby sám určil, ktoré cirkvi uzná, a ktoré naopak neuzná. Na Slovensku môže nová cirkev oficiálne vzniknúť a získať podporu štátu len ak má aspoň 50 tisíc riadnych členov. Keďže túto podmienku nespĺňa napríklad žiadna islamská cirkev, na Slovensku nemôže byť uznaná a podporovaná. Strana Zuzany Čaputovej to chce zmeniť. Jej politický prúd sa riadi heslom: „Veríme v rozmanitú a otvorenú spoločnosť.

Hoci je mi teda Zuzana Čaputová sympatická, nemôžem ju voliť. Bol by som rád, keby zmenila niektoré svoje názory, lebo je nepochybne talentovaná politička a v slovenskej politike s ňou treba počítať. V prezidentskej kampani pochopila, že ak chce na Slovensku vyhrať, nemôže názory svojej strany až tak otvorene hlásať. Európa však stojí na prahu civilizačnej vojny, v ktorej buď prežije, alebo ju zhltnú iné kultúry a iné civilizácie. Voľbu prezidenta Slovenskej republiky je preto potrebné vnímať v tomto kontexte. Ide o civilizačný zápas, v ktorom môže Slovensko prehrať a zaniknúť. Zuzana Čaputová, bohužiaľ, reprezentuje ten najdekadentnejší smer, aký v politike môže existovať. Jej voľbou za prezidentku by sme tento politický prúd nesmierne posilnili. Som presvedčený, že ak vyhrá, bude prvou prezidentkou, ktorá demonštratívne podporí dúhový homosexuálny pochod v Bratislave. Bojím sa tohto experimentu, preto ju voliť nebudem.

Ak však Zuzana Čaputová v demokratických voľbách napriek tomu zvíťazí, uteším sa aspoň tým, že vo svojej kancelárii budem mať krajší portrét ako dnes. A na to sa snáď pán prezident Andrej Kiska neurazí, lebo žena je vždy krajšia ako muž. J

* Citácie v tomto blogu sú doslovne prevzaté z programu politickej strany Progresívne Slovensko, Vízia jednej krajiny, dostupné na: https://www.progresivne.sk/vizia/.

Poslanec NR SR, starosta obce Stará Bystrica.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.