Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Politika
10. marec 2019

Štefan Harabin pre Postoj: Účelovo vytrhávate z rozsudkov

Uverejňujeme odpoveď prezidentského kandidáta Štefana Harabina na šesť otázok, ktoré sme položili v súvislosti s článkom Sudca na ich strane.
Štefan Harabin pre Postoj: Účelovo vytrhávate z rozsudkov

FOTO TASR – Jaroslav Novák

Minulý štvrtok sme v texte Sudca na ich strane zmapovali niekoľko rozsudkov Štefana Harabina, ktorý donedávna pôsobil na čele odvolacieho aj dovolacieho senátu Najvyššieho súdu. Išlo o rozsudky, ktoré v sudcovskej komunite spôsobili údiv až zdesenie. Harabinov senát zrušil rozsudok nad Danielom Maukšom, advokátom černákovcov, ktorý bol v roku 2010 odsúdený na osem rokov väzenia, zrušil rozsudok v kauze White Lady Levoča, kde boli páchatelia odsúdení na tri až šesť rokov, keďže podľa súdov obrali štát o 200 miliónov korún. A od času, keď považoval inšpekciu ministerstva vnútra za protizákonnú, zrušoval aj rozsudky proti policajtom, ktorých nižšie súdy odsúdili za korupčné konanie.

Štefanovi Harabinovi sme pred zverejnením textu v súvislosti s týmito kauzami poslali šesť otázok, na ktoré neodpovedal do uzávierky textu. Odpoveď poslal cez víkend, uverejňujeme teda šesť našich otázok a celú odpoveď Štefana Harabina.  

 Otázky Postoja

 1) V trestnej veci obvineného Daniela Maukša a spol. z 19. júna 2012 ste v odôvodnení rozhodnutia uviedli, že bolo „porušené právo na obhajobu“, a to tým, že obhajcovia svedkov Ľ. a M. K. neboli vyrozumení písomne o výsluchu týchto svedkov v prípravnom konaní. Prečo išlo podľa vás o porušenie práva na obhajobu „zásadným spôsobom“, čo je dovolacím dôvodom? Na základe čoho ste v odôvodnení rozhodnutia spochybňovali, či mal mať svedok č. 2 utajenú identitu?

2) Prečo ste v rozhodnutí v kauze známej ako White Lady Levoča spochybňovali stupeň spoločenskej nebezpečnosti činu, keďže niektorí obžalovaní podvodmi na daniach spôsobili štátu škody v desiatkach miliónov slovenských korún?
Mohli by ste, prosím, bližšie vysvetliť svoju právnu úvahu, na základe ktorej tvrdíte, že „nie je možné len uvedenie nepravdy bez ďalšieho považovať za „uvádzanie do omylu“ v zmysle skutkovej podstaty podvodu“?
Môžete rovnako priblížiť význam svojich tvrdení, podľa ktorých „daňový únik môže byť nielen nelegálny (taký, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi), ale aj legálny, ktorý len využíva určitý priestor poskytnutý právnymi predpismi“? 

3) Ako predseda senátu ste vo veci odvolania, ktoré podal obžalovaný policajt Maroš P., pripojili k jeho spisu trestný spis týkajúci sa odsúdeného Jaroslava S. vedeného v samostatnom konaní, hoci jeho prípad už bol právoplatne ukončený dohodou o vine a treste. Tým, že ste oslobodili obžalovaného Maroša P., ale okrem toho aj zastavili trestné stíhanie Jaroslava S., ste veľmi prekvapili odbornú aj laickú verejnosť. Môžete uviesť právny podklad, na základe ktorého ste spojili živý spis s ukončeným prípadom?

4) Podľa našich informácií dvaja členovia dovolacieho senátu v prípade obvineného policajta Juraja V. žiadali, aby ste odročili neverejné zasadnutie, pretože nepoznali doplnenie dovolania obvineného, a žiadali tiež prijať zjednocujúce stanovisko o pôsobení Inšpekcie ministerstva vnútra, keďže v rozhodnutiach Najvyššieho súdu SR boli formulované odlišné právne pohľady. Vy ste ich výhrady ignorovali, môžete vysvetliť svoj postup?

5) Na neverejnom zasadnutí v prípade obvineného Juraja V. pre zločin prijímania úplatku ste v rámci dovolacieho konania nielen zrušili rozsudok Špecializovaného trestného súdu, ale obvineného ste aj oslobodili spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Slovenský právny poriadok takýto procesný postup v rámci dovolacieho konania nepoznal, rovnako ho neumožňuje ani Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, na ktorý ste sa v rámci rozsudku odvolali. Môžete vysvetliť, na základe akého zákonného ustanovenia ste postupovali?

6) V prípade spomínaných obvinených príslušníkov Policajného zboru Maroša P. a Juraja V. ste okrem iného ako dôvod zrušenia rozsudkov uviedli, že ich trestné stíhanie viedol neoprávnený orgán, Inšpekcia ministerstva vnútra. No iba niekoľko mesiacov predtým, v prípade obvineného Marcela M., ktorého trestné stíhanie rovnako začala a ukončila inšpekcia podliehajúca ministrovi vnútra, váš senát žiadnu námietku tohto druhu nevyslovil. Prečo ste medzi októbrom 2014 a májom, respektíve júlom 2015 celkom zmenili právny názor v otázke, či príslušná inšpekcia je alebo nie je oprávnená začať a viesť trestné stíhanie?  
 
Odpoveď Štefana Harabina:

 
Účelovo vytrhávate krátke pasáže z odôvodnení jednotlivých rozsudkov,  ktoré však majú súvis práve v kontexte celého odôvodnenia rozhodnutia, a nie je možné ich vykladať izolovane bez ostatných skutočností a dôkazov, ktoré boli relevantné v tej-ktorej veci. Rozhodnutia, respektíve ich odôvodnenia, na ktoré sa pýtate, sú rozsiahle a všetky argumenty, prečo príslušný senát Najvyššieho súdu SR (nie ja sám osobne) rozhodol tak, ako rozhodol, sú detailne rozobraté práve v ich odôvodneniach, na ktoré môžem ďalej len odkázať.

Z odborného hľadiska sa k vami uvádzanými časťami rozhodnutí, v rozsahu asi jednej vety, ani nie je možné akokoľvek vyjadrovať bez kompletného vysvetlenia celej argumentácie súdu v konkrétnych súvislostiach tej-ktorej trestnej veci, ktoré sú však zároveň vzájomne prepojené, pričom táto argumentácia tvorí práve obsah odôvodnenia všetkých rozhodnutí, na ktoré sa pýtate. Opakujem už po niekoľkýkrát, že pod všetky moje (resp. veci, kde som bol členom senátu) doterajšie rozhodnutia by som sa podpísal opäť.

Ak by bol akýkoľvek odborný problém (nie účelový či politický) s mojimi (resp. senátnymi) rozhodnutiami a neboli by akýmkoľvek spôsobom v súlade s našimi zákonmi, ústavou ako aj medzinárodnými dohovormi, zrušiť by ich mohol Ústavný súd SR, prípadne ESĽP (ktorý by mohol vysloviť porušenie ľudských práv), k čomu však doteraz v ani jednom  prípade nedošlo a také konanie, pokiaľ viem, ani neprebieha, čo len potvrdzuje kvalitu a zákonnosť mojich (senátnych) rozhodnutí. Rovnako významné je, že sa ma práve v súvislosti so sudcovskou rozhodovacou činnosťou a za vyslovené právne názory aj v rozhodnutiach, na ktoré odkazujete, snažili a snažia šikanovať aj prostredníctvom disciplinárnych konaní (podávaných predsedníčkou NS SR), avšak všetkým sú známe ich doterajšie výsledky, kde vyhrávam v pomere 14 : 0.

Záverom ešte krátka poznámka k vašej otázke pod bodom 6/. Odkiaľ viete, akým spôsobom v ktorejkoľvek veci jednotliví členovia senátu hlasovali? Hlasovanie členov senátov je totiž tajné...

Inzercia

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.