Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Politika
21. január 2015

Šéf licenčnej rady: Spot Aliancie ľudské práva neporušuje, no televízie majú byť vyvážené

Televízie Markíza, RTVS, aj JOJ odmietli odvysielať referendové spoty Aliancie za rodinu. Odvolávali sa aj na konzultácie s Radou pre vysielanie a retransmisiu. Na okolnosti sme sa pýtali jej predsedu Miloša Mistríka. 0a000002-551a-ba13.jpg Pre portál Omediach.com ste...

Šéf licenčnej rady: Spot Aliancie ľudské práva neporušuje, no televízie majú byť vyvážené

Televízie Markíza, RTVS, aj JOJ odmietli odvysielať referendové spoty Aliancie za rodinu. Odvolávali sa aj na konzultácie s Radou pre vysielanie a retransmisiu. Na okolnosti sme sa pýtali jej predsedu Miloša Mistríka.

Pre portál Omediach.com ste v súvislosti s možným vysielaním reklamného spotu Aliancie za rodinu upozornili na potrebu všestrannosti informácií a názorovej plurality v programovej službe televízií. Na základe čoho je možné komerčné vysielanie zaradiť do štandardnej programovej služby? Nie je to tak, že zákon tieto podmienky udeľuje spravodajským a politicko-publicistickým programom (§ 16 ods. 3, písm. b. Zákona 308/2000 Z.z.), ale už nie doplnkovému vysielaniu, kam patrí reklama (§ 3 písm. h. Zákona 308/2008 Z.z.)?

Komerčné, aj verejnoprávne mediálne inštitúcie patria k štandardným programovým službám a vysielajú v rámci zákona č. 308/2000 o vysielaní a retransmsii Z.z. Pre spravodajské a politicko-publicistické relácie u všetkých druhov vysielateľov sú určené prísnejšie kritériá, rovnako sú určené prísne kritériá aj pre vysielanie mediálnej komerčnej komunikácie, teda aj reklamy. Aj programová služba ako celok, bez ohľadu na charakter jej jednotlivých zložiek, má určené pravidlá pre všestrannosť informácií a pluralitu názorov (§16 ods. 3 písm. b ) i ochranu ľudskej dôstojnosti, ktoré musia byť dodržané.

Zákon zakazuje vysielanie politickej reklamy, ak osobitný predpis nestanovuje inak. Sám ste sa vyjadrili, že zákon vysielanie referendovej kampane neprikazuje, ani nezakazuje, len sa musia dodržať isté pravidlá. Ktoré z nich by boli porušené odvysielaním spotu Aliancie za rodinu?

V zákone o referende sa kampaň v čase pred referendom v elektronických médách nespomína. Vo väčšine iných zákonov o iných voľbách (napríklad do NR SR) je kampaň pred voľbami presne vymedzená. Teda zo zákona akoby žiadna kampaň v televízii a rozhlase neexistovala. To však neznamená, že sa o nej nesmie hovoriť, ani že sa nemá poskytnúť priestor zaangažovaným subjektom. Avšak, keďže to žiadny iný zákon neupravuje, musia sa televízie a rozhlasy riadiť tým, čo existuje trvalo, teda v bežnom vysielaní počas celého roka.

Sú televízie počas všetkých kampaní povinné vysielať spoty buď všetkých zúčastnených strán, alebo ani jednej?

Nie. Každý vysielateľ však musí dodržiavať požiadavku na pluralitu názorov, a tá nemusí byť naplnená iba vysielaním reklamných spotov.

Pred vstupom Slovenska do Európskej únie prebiehala masívna kampaň vyzývajúca k účasti na referende a k hlasovaniu za vstup. Boli televízie aj vtedy povinné v rovnakom rozsahu odvysielať aj reklamné spoty organizácií, ktoré boli proti vstupu? Viem, že sa tak nestalo, ale túto otázku považujem za analogickú k súčasnej situácii.

Inzercia

Vtedy bola iná legislatívna situácia, keďže zákon o vykonávaní referenda kampaň v mediách upravoval v § 17. Toto ustanovenie bolo zmenené v roku 2007.

Referendum Aliancie za rodinu sa od začiatku profiluje ako občianska iniciatíva, je správne ho považovať za náboženskú akciu, ktorá by mala mať zákaz reklamy? Na základe čoho?

Závisí od obsahu toho, čo by sa vysielalo. My sa nemôžeme vyjadrovať k referendu ako takému, jeho iniciátorom, otázkam a podobne. V prípade, že sa niečo odvysiela a príde na to sťažnosť, budeme musieť posúdiť, či išlo napríklad o reklamu alebo nie. Viete, že témy, o ktorých bude referendum, sa dajú vo vysielaní uchopiť z najrôznejších pohľadov.

Pre portál Omediach.com ste uviedli, že mediálna komunikácia nesmie porušovať ľudské práva a dôstojnosť ľudí. Spot Aliancie za rodinu sa týka práva detí na výchovu mamou a otcom, je zameraný výlučne na druhú referendovú otázku, ktorá bola riadne schválená Ústavným súdom SR. Je možné o takomto spote hovoriť, že narúša niekoho ľudské práva?

Osobne si nemyslím, že by tento spot bol zo spomínaného hľadiska napadnuteľný. Ale to, že je nejaký spot zameraný na legitímnu referendovú otázku, a priori ešte neznamená, že by nemohol teoreticky svojím spracovaním zasiahnuť do ľudských práv iných.

Lukáš Obšitník

Rozhovor prebehol emailovou komunikáciou.

Ilustračné foto: ta3.com

Odporúčame

Postoy.sk vám želá úspešný nový rok 2015

Postoy.sk vám želá úspešný nový rok 2015

Milí priatelia, v dnešný prvý novoročný deň vám chceme aj my, tvorcovia Postoy.sk, popriať veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov počas celého roku 2015.  happy-new-year-2015-wallpaper.jpg Aj v tomto roku nás čaká mnoho radostných aj náročných chvíľ. Slovensko čaká ...