Kresťanské cirkvi na Slovensku odmietli genderovú ideológiu

Kresťanské cirkvi na Slovensku odmietli genderovú ideológiu

Snímka zo stretnutia kresťanských cirkví v Badíne 4. marca 2019. Foto: tkkbs.sk

"Potvrdzujeme naše presvedčenie o nevyhnutnosti odmietnuť Istanbulský dohovor, ktorý zneužíva tému násilia na šírenie genderovej ideológie," tvrdí spoločne prijaté vyhlásenie.

Slovensko patrí ku krajinám, kde si mnoho ľudí dobre uvedomuje význam manželstva a rodiny, zároveň vie rozpoznať škody, ktoré spoločnosti spôsobuje tzv. genderová ideológia. Konštatuje sa to vo vyhlásení najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví, účastníkov pondelňajšej konferencie v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici. Cirkevní predstavitelia oceňujú všetky kroky, ktoré pomáhajú dobru rodín a manželstiev. TASR o tom informoval Michal Lipiak z tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

Takmer 50 zástupcov cirkví a náboženských spoločností privítal bratislavský arcibiskup, metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský a predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku Miloš Klátik. Na stretnutí sa zúčastnil i premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

"My predstavitelia kresťanských cirkví chceme pripomenúť, že genderová ideológia je pseudovedeckou 'náukou', podľa ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna. Pohlavie a rod sú v nej úplne oddelené, rod v ponímaní tejto ideológie je len kultúrnym konštruktom. Z tohto hľadiska je sexuálna identita ľudskej osoby v spoločnosti vyhlasovaná iba za kultúrny produkt, ktorý vraj nemá nijaký základ v ľudskej prirodzenosti. Upozorňujeme na úlohu, ktorú pri šírení genderovej ideológie zohráva manipulácia s jazykom. Deje sa to napríklad vtedy, ak namiesto otca a mamy hovoríme o rodičovi jeden a rodičovi dva, ak termínom manželstvo označujeme aj iné spolužitie ako spolužitie muža a ženy. Je vecou spravodlivosti, aby sa realita a pravda neprekrúcali," uvádza sa vo vyhlásení cirkevných predstaviteľov.

Ako zdôrazňujú, sú presvedčení, že z etickej a náboženskej výchovy nemožno vylúčiť výchovu k zodpovednému manželstvu, rodičovstvu a duchovným hodnotám, na ktorých bola slovenská spoločnosť historicky vybudovaná.

"Máme vážne obavy, že sa v našej krajine nedostatočne prihliada na spoločenskú hodnotu manželstva, rodičovstva a rodiny. Obraciame sa na predstaviteľov verejného života a na ľudí dobrej vôle, aby sme tak v legislatíve, ako i vo vzdelávacom procese odmietli každý prejav genderovej ideológie. Potvrdzujeme naše presvedčenie o nevyhnutnosti odmietnuť Istanbulský dohovor, ktorý zneužíva tému násilia na šírenie genderovej ideológie," konštatuje sa vo vyhlásení.

Podľa cirkví by si SR mala zachovať zvrchovanosť v ústavnom definovaní hodnôt rodiny, manželstva a rovnosti medzi mužmi a ženami a svojimi stanoviskami by mala aktívne ovplyvňovať smerovanie vývoja Európskej únie.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo