FKI: Stratégia ľudských práv vytvára podmienky pre registrované partnerstvá

Vláda mala v stredu 14. januára prerokovať návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv. Materiál medzičasom z programu rokovania vypustili. Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) apeluje listom na premiéra, aby pozastavil jeho prijatie. 

Otvorený list, ktorý vyjadroval nespokojnosť s návrhom, odoslali premiérovi Robertovi Ficovi už v decembri minulého roka viaceré osobnosti spoločenského života na Slovensku. Signatári vnímajú návrh Stratégie ľudských práv (ďalej len Stratégia) za protirodinný a protinárodný. FKI spolu s členskými organizáciami, ktorých činnosť zahŕňa predovšetkým prácu s marginalizovanými a sociálne slabšími skupinami obyvateľstva, sa už dlhodobo odvoláva na fakt, že Stratégia nerieši skutočné potreby v oblasti ochrany ľudských práv. Podľa nich sa „nedostatočne venuje riešeniu najčastejšieho porušovania ľudských práv – súdnym prieťahom, vôbec sa nevenuje ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, ochrane svedomia,“ a dodávajú, že opomína aj ochranu práv rodičov, rodiny či manželstva.

Text Stratégie náhle pozmenili

FKI už v minulosti upozorňovalo na to, že vláda počas tvorby Stratégie ignorovala návrhy verejnosti, vrátane hromadnej pripomienky, ktorú v minulom roku podporilo niekoľko tisíc občanov. „Navyše, vlastný text Stratégie bol po dvoch rokoch prípravy a rokovaní s verejnosťou len pár dní pred zasadnutím Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť podstatne zmenený a ukladá ako jednu z hlavných úloh vytvoriť podmienky pre registrované partnerstvá,“ dávajú do pozornosti predstavitelia FKI.

Viac článkov na tému stratégie ľudských práv

Zdieľať

Zároveň tvrdia, že takýto postup je v rozpore s programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa zaviazala, že rodinná politika bude centrom záujmu sociálnej politiky štátu. „Na jednej strane Vláda SR deklaruje vôľu participatívnej tvorby politík, na druhej strane na poslednú chvíľu zásadne zmení text, napriek odporu časti občianskej spoločnosti v tejto otázke,“ konštatuje v liste premiérovi predsedníčka FKI Katarína Hulmanová. 

Vláda by mala spoločnosť spájať

„Vyčerpali sme všetky dostupné možnosti komunikácie s predstaviteľmi vládnej moci. Zúčastňovali sme sa pracovných skupín, pripomienkovali sme, písali sme, diskutovali, dokonca občianska spoločnosť zorganizovala aj protesty,“ rekapituluje členka predsedníctva FKI Veronika Remišová, ktorá list vidí ako poslednú možnosť apelovať na premiéra. Vláda by podľa nej mala brať na vedomie hlas občanov a plniť si tak svoju prvoradú úlohu – spoločnosť spájať, nie rozdeľovať. Predstavitelia FKI okrem toho ešte poukazujú na to, že Stratégia obsahuje formálne nedostatky a námietky voči nej mali aj viacerí členovia Rady vlády SR a taktiež aj zástupcovia ministerstiev.

Jasný nesúhlas s návrhom Stratégie vyjadrili v minulosti aj slovenskí biskupi, ktorí na čele s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským adresovali otvorený list ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi. Podľa Zvolenského návrh predstavuje rodinu a manželstvo v negatívnom svetle a deti sú vnímané ako prekážka k plnému pracovnému úväzku.

Daniela Matejovičová

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo