V Paríži sa stretli intelektuáli, aby spojili sily v zápase o ľudskú dôstojnosť

V Paríži sa stretli intelektuáli, aby spojili sily v zápase o ľudskú dôstojnosť

Bývalý európsky komisár Tonio Borg, prezident One of Us Jaime Mayor Oreja a člen výkonného výboru federácie Miroslav Mikolášik.

Na podujatí účastníci hovorili o etických dilemách, ktoré ohrozujú spoločnosť, najmä pokiaľ ide o oblasť práva na život pre nenarodené deti.

Stopäťdesiat intelektuálov, medzi ktorými boli historici, filozofi, právnici aj lekári, sa v sobotu stretlo v Paríži. V hlavnom meste Francúzska sa konala konferencia predstaviteľov federácie Jeden z nás (One of Us).

Nechýbali na nej ani reprezentanti zo Slovenska, medzi nimi aj člen Výkonného výboru federácie Miroslav Mikolášik.

Účastníci konferencie predstavili Kultúrnu platformu, ktorej cieľom je prebudiť inteligenciu a svedomie Európy v otázke ľudskej dôstojnosti. Ich snahou je, aby táto hodnota bola akceptovanou v rámci legislatívy aj politických procesov.

„Táto kultúrna platforma európskej federácie Jeden z nás zásadným spôsobom rozširuje diskurz o otázkach ľudskej identity a smerovania na celú spoločnosť,“ povedal pre Postoj Miroslav Mikolášik. „Som nesmierne rád, že aj Slováci môžu byť pri zrode tohto významného európskeho projektu.“

Na podujatí účastníci hovorili o etických dilemách, ktoré v dnešnej dobe ohrozujú európsku spoločnosť, najmä pokiaľ ide o oblasť práva na život pre nenarodené deti.

„Som z krajiny, kde je za začiatok života stále považované počatie. Zjednoťme svoje úsilie voči útokom zmeniť túto pravdu!“ vyhlásil Tonio Borg, bývalý európsky komisár pre zdravotníctvo z Malty.

 „Žijeme v čase dekonštrukcie našej vlastnej identity, v čase transhumanizmu. Keď spoločnosť nevie, čo chce, ako môže nastať ‚spoločenská zmluva‘?“ hovorí jedna z rečníčok Marguerite Peetersová, ktorá prednáša globálnu etiku v Spojených štátoch.

Federácia One of Us, ktorá bola založená v roku 2014 po úspechu prvej európskej občianskej iniciatívy Jeden z nás, keď sa takmer dva milióny ľudí zapojilo do petície proti ničeniu ľudských embryí, sa zaviazala priznať každej osobe bez výnimky ľudskú dôstojnosť a chrániť ľudský život v najzraniteľnejších štádiách jeho vývoja, rovnako ako v čase choroby, pokročilého veku a na konci života.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo