Cirkev na Slovensku 2015: Výzvy a očakávania

Po štyridsiatich rokoch budovania spoločnosti bez Boha a nasledujúcom období duchovnej eufórie sme opäť súčasťou spoločnosti, ktorá s Najvyšším nepočíta. Kým kostoly a pôrodnice sa vyprázdňujú, štatistiky rozvodov a nemanželských detí sa zapĺňajú.

Referendum o rodine a bratislavský Pochod za život síce zmobilizujú kresťanské rodiny, ale tie sa budú musieť aj naďalej boriť s rastúcimi problémami.

Stále prezieravejším sa tak ukazuje rozhodnutie pápeža Františka zvolať synodu o rodine – najprv mimoriadnu, na ktorú v októbri 2015 nadviaže jej riadne pokračovanie. Uvažovanie nad témami, ktoré Svätá stolica na konci roka rozoslala do všetkých krajín, by nemalo byť len domácou úlohou, ktorú sa nikomu nechce napísať. 

"Synoda o rodine je príležitosťou nielen stav pomenovať, ale aj hľadať riešenia. Aby sme sa o pár rokov necítili v prázdnych kostoloch a domácnostiach príliš otupne."

Zdieľať

Rozpadnuté a rozpadávajúce sa manželstvá, nemanželské spolužitie, slobodné matky či homosexuálne vzťahy nie sú problémom niekoľkých zblúdených ovečiek, ale veľkej skupiny veriacich. Synoda o rodine je príležitosťou nielen stav pomenovať, ale aj hľadať riešenia. Aby sme sa o pár rokov necítili v prázdnych kostoloch a domácnostiach príliš otupne.

Zachraňovanie rodiny prináša ešte ďalšiu príležitosť – prehĺbiť spoluprácu medzi biskupmi, kňazmi, rehoľníkmi a laikmi. Lebo tak, ako v rodinách, aj v cirkevnej rodine to občas pokrivkáva.

V plnej nahote to ukázala kauza Bezák. Mnohé problémy síce odhalila, no ďalšie spôsobila. Slovenskú cirkev bude ťažiť a médiá živiť aj v roku 2015. Vďaka tomuto prípadu sme neustále konfrontovaní s pokriveným mediálnym obrazom zlej hierarchie a nespokojných laikov. Skutočnosť je však iná. Deliaca línia nejde medzi kňazmi a laikmi, dobrým pápežom a nepodarenými biskupmi...

"Kauza Bezák bude slovenskú cirkev ťažiť a médiá živiť aj v roku 2015."

Zdieľať

Jasná deliaca línia neexistuje, lebo kúkoľ a pšenica sú premiešané nielen v cirkvi, ale v srdci každého z nás. Vejačku má v rukách len milosrdný Sudca – ten, pred ktorým si zakrývame oči a tvárime sa, že neexistuje – a použije ju až na konci. Až potom sa ukáže, či sa pod ľúbivým povrchom neskrývalo stvrdnuté srdce a pod bolesťami skrivenou tvárou rovný charakter.  

Možno aj o tom si pohovorí pápež František so slovenskými biskupmi počas novembrovej návštevy ad limina apostolorum v Ríme. Pravidelnú púť biskupov k hrobom apoštolov absolvovali slovenskí biskupi naposledy v roku 2007. Keďže bude krátko po októbrovej synode o rodine, keď pápež bude pripravovať posynodálnu exhortáciu, bude to zaujímavý čas.

Medzi slovenskými biskupmi s najväčšou pravdepodobnosťou bude už aj nový rožňavský biskup. Už v polovici januára dosiahne Vladimír Filo kánonický vek 75 rokov, kedy je každý biskup povinný podať rezignáciu. Vzhľadom na jeho podlomené zdravie sa Vatikán poponáhľa s menom jeho nástupcu.

Trochu v tieni synody o rodine ostane Rok zasväteného života, ktorý začal Prvou adventnou nedeľou (29.11.2014) a vyvrcholí na sviatok Obetovania Pána (2.2.2016). Rehoľníci však nemusia byť smutní. Ich prítomnosť vo svete je často nenápadná, ale Boh miluje práve skrytého darcu. Postačia otvorené dvere kláštorov: aby oni mohli svedčiť na rušných uliciach a ulica mohla aspoň na chvíľu vniknúť do posvätného ticha.

Imrich Gazda

Ilustračné foto: flickr.com (licencia CC)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo