Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
25. 12. 2014, 09:02

Maroš Čaučík: Dobrou novinou sú pre mňa ľudia, ktorým sme pomohli dostať sa z chudoby

Od Štedrého dňa až do Troch kráľov navštívia slovenské domácnosti tisícky koledníkov, ktorí sa dobrovoľne vyberú od nových hračiek či rozprávok v televízii do chladných ulíc, aby od domu k domu prinášali dobrú zvesť o narodení Krista. Najväčšiu kolednícku akciu Dobrá novina už po dvadsiatykrát na Sl...

Maroš Čaučík: Dobrou novinou sú pre mňa ľudia, ktorým sme pomohli dostať sa z chudoby

Od Štedrého dňa až do Troch kráľov navštívia slovenské domácnosti tisícky koledníkov, ktorí sa dobrovoľne vyberú od nových hračiek či rozprávok v televízii do chladných ulíc, aby od domu k domu prinášali dobrú zvesť o narodení Krista. Najväčšiu kolednícku akciu Dobrá novina už po dvadsiatykrát na Slovensku organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Viac nám o nej prezradil jej riaditeľ Maroš Čaučík.

Radostnú zvesť o narodení Krista bude počas tohtoročných Vianoc ohlasovať viac ako 25-tisíc koledníkov. Je to úctyhodné číslo. Ako sa Vám darí zapájať toľko detí aj dospelých?

Podarilo sa nám spojiť dva rozmery, ktoré ľudí oslovujú, a to obnovenie tradície koledovania a konkrétnu pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú, hoci žijú veľmi ďaleko od nás. Nevedeli sme, či sa takáto akcia na Slovensku ujme. Pamätám si, ako nám povedal banskobystrický biskup a vtedajší predseda Konferencie biskupov Slovenska otec biskup Baláž, keď sme mu prišli predstaviť myšlienku zorganizovať Dobrú novinu: "Nemajte veľké oči, radšej pripravte akciu dobre iba v niekoľkých farnostiach a ak sa to bude ľuďom páčiť, postupne sa rozšíri." A tak sa aj stalo. Mladí ľudia zdieľali svoju novú skúsenosť s priateľmi na internátoch či v práci a Dobrá novina rýchlo prerástla hranice eRka.

"Biskup Baláž nám na začiatku povedal: 'Nemajte veľké oči, radšej pripravte akciu dobre iba v niekoľkých farnostiach a ak sa to bude ľuďom páčiť, postupne sa rozšíri.' A tak sa aj stalo."

Zdieľať

V ďalších rokoch sa stala známou napriek tomu, že sme ju nepropagovali cez médiá ani billboardy. Šírila sa osobnou skúsenosťou a veľa pre ňu urobili dobrovoľníci eRka a členovia dobronovinovej komisie, ktorých máme vo všetkých diecézach. Dôležitá bola pre nás aj podpora kňazov vo farnostiach. Otcovia biskupi od začiatku stáli za nami a každoročne sa stretajú s koledníkmi na tretiu adventnú nedeľu, aby ich symbolicky vyslali ohlasovať radostnú zvesť o narodení Pána Ježiša. Toto všetko sa podpísalo na tom, že Dobrá novina narástla do veľkých rozmerov.

V čom je 20. ročník Dobrej noviny výnimočný?

Pripravili sme niekoľko sprievodných aktivít. Na webovej stránke Dobrej noviny sme počas Adventu pripravili adventný kalendár, kde sme každý deň otvorili jedno okienko a postupne predstavili projekty, ktoré podporujeme z našej verejnej zbierky. Okrem základných údajov o projekte a fotografickej prezentácie sú na webe aj modlitby za všetkých ľudí, ktorým cez daný projekt pomáhame.

V predvianočnom období sme pozvali na návštevu Slovenska vzácneho hosťa, biskupa Dominica Kimengicha z diecézy Lodwar v Keni. Zúčastnil sa spolu so slovenskými biskupmi na dvoch omšiach s vyslaním koledníkov v Šaštíne a v Nitre. Počas svojej návštevy poďakoval slovenským deťom a darcom za pomoc, ktorú jeho diecéza cez Dobrú novinu dostáva.

Za motto 20. ročníka sme si vybrali vetu “Dobrá novina mení môj život” a chceme sa zamyslieť, ako Dobrá novina mení životy ľudí v krajinách subsaharskej Afriky, kde pomáha, ale tiež ako mení naše životy. Svedectvá od projektových partnerov z Afriky ako aj ľudí, ktorí podporujú a organizujú Dobrú novinu na Slovensku, zverejňujeme na našej stránke.

Poďme však na začiatok, ako eRko v roku 1995 s koledovaním začalo?

"Z výťažku zbierky prvého ročníka, ktorá dosiahla 1 123 718,70 slovenských korún, sme podporili výstavbu šiestich tried školy v slume Reuben v kenskom hlavnom meste Nairobi."

Zdieľať

Pre myšlienku Dobrej noviny nás inšpirovali priatelia z rakúskej Dreikönigsaktion (DKA). eRko malo vtedy už niekoľko tisíc členov - detí a dobrovoľníkov vo viacerých kútoch Slovenska. Vydávali sme dva časopisy, časopis pre deti REBRÍK a časopis pre animátorov LUSK. Povedali sme si, že aj keby to pre médiá nebolo zaujímavé, vieme dať spätnú väzbu tým, ktorí nás podporia, cez naše vlastné časopisy. Priatelia z Rakúska nám pomohli aj finančne na rozbeh celej akcie a tiež nám ponúkli viacero projektov od svojich osvedčených partnerov, pretože my sme vtedy nemali vybudované vzťahy s partnermi v rozvojových krajinách.

Aký projekt ste podporili ako prvý?

Rozhodli sme sa pre projekt v kenskom hlavnom meste Nairobi, kde charizmatická írska rehoľná sestra Mary Killeenová budovala centrum a školy pre deti zo slumov. Z výťažku zbierky prvého ročníka, ktorá dosiahla 1 123 718,70 slovenských korún, sme podporili výstavbu šiestich tried školy v slume Reuben. Keďže sme si neboli istí, či koledovanie spojené so zbierkou pre Afriku na Slovensku zafunguje, povedali sme si, že to skúsime akoby na skúšku a potom sa rozhodneme, či budeme ďalej pokračovať. Záujem detí a mladých ľudí, ktorých sa zapojilo viac ako 3000, ako aj štedrosť navštívených ľudí a ich veľmi pozitívna spätná väzba na akciu nás presvedčili, aby sme pokračovali.

Oslava 20 rokov Dobrej noviny v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Začali ste v niekoľkých farnostiach, no postupne sa z Dobrej noviny stala najväčšia dobrovoľnícka akcia na Slovensku. Je to dôkaz, že koledovanie je pre deti aj pre navštívené rodiny príťažlivé.

"Požehnanie je pre súčasného človeka dôležité, potrebuje ho vo svojom živote. Spoločný zážitok osobného stretnutia je dôležitý v časoch, keď sa ľudia uzatvárajú viac do svojho individuálneho sveta a mnoho ľudí prežíva vo vnútri samotu."

Zdieľať

Koledovanie je ohlasovanie narodenia Božieho Syna, Ježiša Krista. Je spojené s vinšami a prianím požehnania do Nového roka. Myslím, že požehnanie je pre súčasného človeka dôležité, potrebuje ho vo svojom živote. Koledovanie je aj obnovením tradícií, príprava naň nie je až taká zložitá a výsledkom je pekná spoločná akcia vo farnostiach spojená s návštevou rodín aj domovov starých a opustených ľudí. Spoločný zážitok osobného stretnutia je dôležitý v časoch, keď sa ľudia uzatvárajú viac do svojho individuálneho sveta a mnoho ľudí prežíva vo vnútri samotu.

Okrem koledovania ja ďalším rozmerom Dobrej noviny aj finančná zbierka na pomoc ľuďom, ktorí v Afrike čelia extrémnej chudobe. Nestretávate sa v výčitkou, prečo nepomáhate ľuďom na Slovensku?

Stretáme sa s tou otázkou, ale pre nás bola pomoc ľuďom v Afrike súčasťou Dobrej noviny od začiatku. Chceli sme viesť naše deti k solidarite, dať im vedieť, ako žijú ich rovesníci v rozvojových krajinách a ponúknuť im konkrétnu možnosť, ako im pomôcť. To sa podarilo a eRko sa vďaka Dobrej novine stalo jednou z významných slovenských mimovládnych rozvojových organizácií. Na Slovensku je veľa organizácií, ktoré pomáhajú doma, a ľudia, ktorí podporia Dobrú novinu, určite neostanú len pri tom. Verím, že ani naši koledníci neostávajú len pri vianočnej akcii, ale Dobrá novina im pomôže, aby sa z nich stávali kresťanské osobnosti, ktoré svojím životom budú osožní pre spoločnosť, v ktorej žijú.

Ako deti na Slovensku reagujú na smutné príbehy ich rovesníkov, ktorí žijú vo veľkej chudobe, sú ťažko chorí alebo nemajú domov či rodinu?

Deti vedia byť veľmi empatické a vedia sa zapáliť pre potreby svojich rovesníkov. Snažíme sa im príbehy detí z afrických krajín prinášať bez drastických obrazov a je tiež pravda, že aj ľudia žijúci vo veľkej chudobe sú často šťastnejší, ako tí, čo majú veľa majetku. Vzťah s našími partnermi v subsaharskej Afrike je obojstranný. Nie sme to len my, ktorí sa majú lepšie a môžu im pomôcť, ale v mnohých ohľadoch nás oni inšpirujú svojím postojom k životu. Vzťah s Afrikou nám môže pomôcť žiť jednoduchšie, dávať limit svojmu konzumu a žiť hlbší život viery. Toto sa snažíme sprostredkovať cez rôzne podujatia a vzdelávacie materiály aj naším deťom.

"Chceli sme viesť naše deti k solidarite, dať im vedieť, ako žijú ich rovesníci v rozvojových krajinách a ponúknuť im konkrétnu možnosť, ako im pomôcť."

Zdieľať

Od začiatku Dobrej noviny sa vám podarilo vyzbierať státisíce eur. Aké projekty ste z nich podporili a v ktorých krajinách pomáhate najčastejšie?

Sú to hlavne projekty v oblasti vzdelávania a poskytovania zdravotníckej starostlivosti, reintegrácie detí ulice, podpora deťom s postihnutiami, ale tiež zabezpečenie čistej pitnej vody. Keďže Dobrá novina je akcia nesená deťmi, prevažne podporujeme projekty zamerané na deti a na zlepšenie ich situácie. Podporujeme však tiež napr. vzdelávacie projekty, kde sa učia čítať, písať a počítať dospelí ľudia, ktorí v detskom veku nemali šancu navštevovať či ukončiť základnú školu. Podporujeme tiež kurzy, v ktorých sa mladí ľudia učia remeslám a zručnostiam, aby získali zamestnanie a mohli uživiť svoju rodinu.

Fotografie prvého projektu Dobrej noviny v slume Reuben v rámci projektu Mukuru Promotion Center v Nairobi, Keňa.

Len minulý výnos Dobrej noviny prekonal 900-tisíc eur. Nerúca to predsudok o tom, že Slováci nie sú štedrí a solidárni?

Štedrosť a pohostinnosť, ochota podeliť sa s druhými aj pomoc núdznym patrili k Vianociam aj pre našich predkov. Ja si myslím, že Slováci vedia byť štedrí a solidárni, ak dôverujú účelu a organizácii, ktorá zbierku koná. Dôkazom sú viaceré zbierky ako aj naša Dobrá novina. Ak by sme prepočítali výnos našej minuloročnej zbierky na jednu navštívenú rodinu, vychádza nám suma viac ako 11 eur. Mám aj osobnú skúsenosť, že niekedy práve ľudia, ktorí sami nemajú veľa, ako napríklad dôchodcovia alebo mladé viacdetné rodiny, nám prispievajú až prekvapivo vysokými sumami.

Ľudia sú dnes skeptickí voči verejným zbierkam. Vám sa však darí každoročne vyzbierať tisícky eur. Ako viete darcom garantovať, že ich peniaze využívate efektívne?

"Slováci vedia byť štedrí a solidárni, ak dôverujú účelu a organizácii, ktorá zbierku koná. Niekedy práve ľudia, ktorí sami nemajú veľa, ako napríklad dôchodcovia alebo mladé viacdetné rodiny, nám prispievajú až prekvapivo vysokými sumami."

Zdieľať

Snažíme sa o transparentnosť voči darcom, o vyzbieraných prostriedkoch aj ich použití informujeme na webovej stránke aj v "Dobrých novinách Dobrej noviny", ktoré každoročne vydávame ako rozšírenú výročnú správu. Časť prostriedkov zbierky, do 12 percent, používame ako náklady na organizáciu ďalšieho ročníka, koordináciu, materiály, prevádzkové náklady a výdavky súvisiace s prípravou, sprevádzaním a kontrolou projektov. Pri týchto výdavkoch súvisiacich s programom Dobrá novina sa snažíme šetriť a spájať zdroje s ďalšími zdrojmi alebo projektami eRka.

Čo sa týka hlavného účelu zbierky, teda rozvojových projektov, podporujeme len konkrétne projekty preverených partnerov, ktorí majú viacero povinností ako preukázať využitie zaslaných finančných prostriedkov.

S kým najčastejšie spolupracujete?

Sú to cirkevné a mimovládne organizácie, napr. diecézy alebo rehoľné kongregácie. Zo zbierky nepodporujeme jednotlivcov, ani miestne štátne organizácie. Je pre nás dôležité, aby partneri Dobrej noviny boli seriózne a overené organizácie, v niektorých projektoch spolupracujeme zo strany donorov ako viaceré organizácie, napr. spoločne s rakúskou Dreikönigsaktion. Jednak to šetrí zdroje a môžme podporiť viac projektov, a jednak zdieľame svoje kapacity pri monitoringu projektov. Snažíme sa v rámci možností projekty aj osobne navštevovať, kontrolovať použitie prostriedkov a vidieť na vlastné oči ich dopad.

Dobrých nápadov, ktoré by potrebovali pomoc, je veľa, nemávate občas dilemy pri rozhodovaní, ktorý projekt ešte podporiť a na ktorý už nemáte dostatok financií?

Určite áno. Najmä v posledných rokoch sme sa dostali do situácie, že hoci sme mali veľmi pekný výsledok zbierky, projektov, s ktorými sa na nás obracali súčasní aj noví potenciálni partneri, bolo priveľa. Je to potom niekedy veľmi ťažké rozhodovanie, najmä keď sme kvôli väčšej istote pre partnerov schválili príspevok z Dobrej noviny pre 2-3 ročné projekty a pritom sme my sami mali istotu vyzbieraných peňazí len z jednoročnej zbierky. Tak napríklad na projekty v roku 2015 sme schválili už viac ako 500 000 eur, ale tie peniaze vyzbierajú koledníci až v týchto dňoch.

Na čele Dobrej noviny ste už niekoľko rokov, čo je pre Vás dobrou novinou?

To, že myšlienky Dobrej noviny oslovujú deti a mladých už 20 rokov, že sa každý rok opäť nájdu ochotní ľudia, ktorí sa dobrovoľne a vo svojom voľnom čase zapájajú do tohto veľkého diela. Lebo to nie je jednoduché. Sestra Mary Killeen, ktorá pracuje v slumoch v Nairobi, pri jednej návšteve Slovenska povedala: „Je veľmi jednoduché a ľahké robiť niečo chvíľu a potom ísť ďalej a pracovať na niečom inom. Sama na svojej práci vidím, aké ťažké je vydržať pri všedných a náročných veciach dlho. Veľmi si vážim vaše koledovanie, určite to nebude ľahké vydržať pre Dobrú novinu pracovať aj ďalej. Všetkým vám za vašu prácu pre druhých ďakujem.“ Aj ja si vážim dlhodobé zapojenie mnohých ľudí dobrej vôle do úsilia pre spoločné dobro. Často sú tí, ktorí šíria Dobrú novinu, ľudia, ktorí si sami odkrajujú zo svojho vzácneho času, rodičia detí, misijní horlitelia a aktivisti vo farnostiach...

"Vážim si dlhodobé zapojenie mnohých ľudí dobrej vôle do úsilia pre spoločné dobro. Rodičia detí, misijní horlitelia a aktivisti vo farnostiach, ktorí šíria Dobrú novinu, si sami odkrajujú zo svojho vzácneho času."

Zdieľať

Dobrou novinou sú pre mňa aj príbehy ľudí, ktorým sme pomohli dostať sa zo situácie extrémnej chudoby a mať v živote úspech. A Dobrou novinou sú pre mňa aj mnohé iniciatívy na medzinárodnej úrovni, v ktorých ide o spravodlivejšie nastavenie systémových vzťahov, bez ktorých nebude možné odstrániť obrovské rozdiely medzi ľuďmi a extrémnu chudobu. Som rád, že môžme byť súčasťou týchto vzťahov a iniciatív.

Koledujete aj vy osobne?

Každý rok sprevádzam koledníkov na prijatí u prezidenta Slovenskej republiky a takto sa stávam súčasťou ich koledovania. Tohto roku 29. decembra navštívime so skupinkou zo Štefanova na Záhorí aj rakúskeho prezidenta Heinza Fischera spolu s koledníkmi z DKA. Chceli by sme rozbehnúť Dobrú novinu aj v našej farnosti Svätej Alžbety - Modrý kostolík v Bratislave, kde koledovanie zatiaľ nefunguje, lebo je tu málo detí. Snáď sa nám to na budúci rok predsa podarí.

Ak niekoho koledníci nenavštívia, ako sa môže zapojiť?

Dobrú novinu je možné podporiť finančným príspevkom na číslo účtu 2940457894/1100, Tatra banka alebo zaslaním darcovských SMS v hodnote 2 eurá v čase do 31. januára 2015 vo všetkých mobilných sieťach s textom DMS DOBRANOVINA na číslo 877. Vopred veľmi pekne ďakujeme!

Lukáš Melicher

Foto: archív Dobrej noviny, Anton Frič

Odporúčame

Vianočné zamyslenie vladyku Milana Lacha

Vianočné zamyslenie vladyku Milana Lacha

Počas sviatkov Božieho narodenia máme voňať človečinou a ľudskosťou. christmas-angels.jpg Všetci poznáme zo slovenských ľudových rozprávok od Dobšinského bytosti, ktoré človeka nemali radi, pričom používali slovné vyjadrenie: „Fuj, človečina tu smrdí.“ Človek sa neust...

Kramara, Junior a Randa o svojich Vianociach

Kramara, Junior a Randa o svojich Vianociach

Bývalý rektor KU Tadeusz Zasępa, biznismen Michal Hrabovec, šéfredaktor Postoy.sk Lukáš Obšitník a ďalší odkrývajú svoje Vianoce. martin-kramara.jpg Martin Kramara, hovorca KBS: Predvianočné spovedanie bolo pre mňa časom mnohých rozhovorov, zaujímavých stretnutí a pek...

Národné stretnutie mládeže P15 má novú hymnu od Simy Martausovej

Národné stretnutie mládeže P15 má novú hymnu od Simy Martausovej

Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa uskutoční v lete 2015 v Poprade, má vlastnú hymnu. Stojí za ňou známa speváčka Sima Martausová. Pieseň dostala názov "Poklad". Hudbu s textom pripravila samotná hudobníčka, slová skladby zverejnil dnes tím, ktorý chystá P15, na webovej stránke www.narodnestre...

KDH vyzýva k účasti na referende

KDH vyzýva k účasti na referende

Podpora manželstva ako zväzku muža a ženy, právo dieťaťa na otca a matku a prednostná zodpovednosť rodičov za výchovu svojich detí sú trvalou súčasťou úsilia a programu KDH. Stále častejšie sa však u nás a vo svete spochybňuje chápanie a oslabuje význam manželstva, rodiny a základných ľudských práv....