Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. február 2019

Lukášove blahoslavenstvá

Blahoslavenstvá patria k najznámejším textom Nového zákona. V širšom povedomí má primát verzia z Matúšovho evanjelia (Mt 5,1-12). Blahoslavenstvá zachytené v evanjeliu podľa Lukáša tak ostávajú v ústraní. Obidve evanjeliá očividne čerpali z rovnakého zdroja. V obidvoch nachádzame svojskú úpravu. S istotou nevieme, ktoré evanjelium bolo napísané skôr. Pre mnoho dôvodov sa ale zdá, že Lukáš má bližšie k pôvodnejšej verzii. Tak či onak sa radšej zameriame na špecifikum toho, čo budeme počuť v nedeľu na liturgii. Kvôli primátu Matúšovej verzie tu použijem hlavne metódu porovnávania.
Lukášove blahoslavenstvá

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!“ (Lk 6, 17. 20-26) Zdieľať

Prvým dôležitým detailom je umiestnenie, kde boli blahoslavenstvá prednesené. Matúš umiestňuje dej takto: „Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch.“ (Mt 5,1) Lukáš zasa: „Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine.“ (Lk 6,17) Matúš predstavuje Ježiša ako nového Mojžiša a zákonodarcu. Lukáš naproti tomu posúva kazateľa na úroveň počúvajúcich. Tým Ježiš dostáva viac nádych prorockej postavy medzi ľudom, čo je pre Lukáša typické. Uvidíme to aj ďalej.

Lukáš naproti tomu posúva kazateľa na úroveň počúvajúcich. Zdieľať

Najzreteľnejším rozdielom je počet blahoslavenstiev. Oproti Matúšovým deviatim nám Lukáš predstavuje štyri, korešpondujúce s prvým, druhým, štvrtým a deviatym Matúšovým. Vynechal niečo Lukáš, alebo Matúš niečo pridal? To je ťažko určiť. Je však jasné, že u Lukáša sa nachádzajú blahoslavenstvá dotýkajúce sa skôr tela, ako ducha. Máme chudobu, hlad, plač a prenasledovanie. Chýba tichosť, milosrdenstvo, čistota, pokoj a spravodlivosť. Iná je aj forma. Matúš používa pri prednese tretiu, Lukáš zasa druhú gramatickú osobu. Tým sa slová obracajú priamejšie na poslucháčov.

Ak aj porovnáme prienik blahoslavenstiev, badáme u Lukáša značne priamejšiu formuláciu. Kým Matúš oslovuje chudobných v duchu a lačných po spravodlivosti, u Lukáša sú to jednoducho chudobní a hladní. Tu sa prejavuje silný sociálny tón, ktorý sa nesie naprieč tretím evanjeliom.

Tak ako to bolo aj u prorokov Starého zákona, aj ostatní sú vyzvaní na obrátenie. Zdieľať

Lukáš ďalej pridáva štyri výroky vo forme „Beda!“. Tie zrkadlovo odrážajú blahoslavenstvá. Ako som už vyššie spomenul, odkazuje nimi na prorockú tradíciu. Tá je opäť silno prítomná v celom evanjeliu. Dostávame tak nielen povzbudenie pre tých, čo sa ocitajú na okraji spoločnosti, ale aj pre tých, ktorí si spokojne žijú a pritom idú cestou k záhube. Tak ako to bolo aj v u prorokov Starého zákona, aj ostatní sú vyzvaní na obrátenie.

Paralela vo forme „beda“ zároveň vyzýva tých, ktorý sa medzi opisom blahoslavených nenachádzajú. Zdieľať

Ako teda zhrnúť túto pasáž? Matúš písal židokresťanom prežívajúcim bolestné oddelenie od židovského náboženstva. Lukášov text je ľahko zrozumiteľný aj pohanom. Špecifickosť jeho verzie nám ponúka širší pohľad na blahoslavenstvá. Dotýkajú sa ľudí priamo v ťažkej situácii. Paralela vo forme „beda“ zároveň vyzýva tých, ktorí sa medzi opisom blahoslavených nenachádzajú.

Lukáš Durkaj
Autor je kňazom Košickej arcidiecézy a členom Centra pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta.

Foto - wikimedia

Inzercia

Centrum sa zameriava predovšetkým na výskum a vzdelávanie v oblasti biblických a blízkovýchodných vied s interdisciplinárnych presahom do iných oblastí, na popularizáciu vedeckého štúdia biblického a blízkovýchodného sveta, na biblický apoštolát a formáciu. Členmi Centra sú kňazi Košickej arcidiecézy zaoberajúci sa štúdiom biblického a blízkovýchodného sveta. Viac o Centre a jeho aktivitách na www.biblia.abuke.sk

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.