Náboženskí predstavitelia vyzvali k zastaveniu diskriminácie cirkevného školstva

Náboženskí predstavitelia vyzvali k zastaveniu diskriminácie cirkevného školstva

Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich v SR počas minuloročného prijatia u prezidenta Andreja Kisku. Foto - TASR/Marko Erd

Vyhlásenie podpísali najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce.

Verejná správa umelým znižovaním počtu žiakov diskriminuje cirkevné školy. Tvrdia to v spoločnom vyhlásení najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí.

„Rodičov a pedagógov zneisťuje súčasná situácia, v ktorej verejná správa umelým spôsobom znižuje počet žiakov v cirkevných školách, čo je zdrojom nestability a môže viesť postupne k zániku týchto škôl,“ píše sa vo vyhlásení.

„Táto diskriminácia má negatívny vplyv na kvalitu a vytráca sa zdravá konkurencia škôl, z ktorých by si mohli rodičia slobodne a rovnocenne vybrať tú najlepšiu pre svoje deti,“ konštatujú náboženskí predstavitelia.

Zároveň vyzývajú „kompetentných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby odstránili nesystémové administratívne opatrenia, ktoré umožňujú, aby jeden zriaďovateľ rozhodoval o druhom zriaďovateľovi, a tak v konečnom dôsledku obmedzoval právo rodičov na výchovu detí v súlade s ich vierovyznaním“.

Pod spoločným vyhlásením je podpísaný predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský, predseda Ekumenickej rady cirkví Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ivan Eľko, predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi Ján Babjak, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi László Fazekas, pravoslávny arcibiskup Rastislav, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor Rintel a superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej Štefan Rendoš.

Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k vyhláseniu náboženských predstaviteľov

Optimalizácia regulačného procesu, ktorého cieľom je umiestnenie väčšieho počtu žiakov v tých odvetviach hospodárstva, ktoré indikujú vysokú požiadavku na trhu práce si vyžiadala zmenu spočívajúcu v prechode z plánovania počtu tried na určovanie počtu žiakov.

Vzhľadom na to, že ide o prenesený výkon štátnej správy, schvaľovací proces určovania počtu žiakov stredných škôl nepodliehal schvaľovaniu v krajských zastupiteľstvách, ani následnému vydaniu všeobecne záväzného nariadenia.

Úprava kompetencie samosprávnych krajov z určovania počtu tried na určovanie počtu žiakov povedie k postupnej optimalizácii sústavy odborov vzdelávania a k ich koncentrácii na príslušných stredných školách.

Ministerstvo školstva uskutočnilo stretnutia so všetkými školami, ktoré rozporovali návrhy VÚC. Nesúlad s kritériami pri zaraďovaní cirkevných škôl sme zaznamenali najmä v Košickom samosprávnom kraji.

 

Stanovisky podpredsedníčky Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Veroniky Remišovej (OĽaNO)

Nesystémové rozhodnutie ministerstva o počtoch žiakov a tried stredných škôl vnášajú do školstva chaos a spôsobujú škody nielen školstvu ale aj hospodárstvu v nasledujúcich rokoch. Upravovanie počtov žiakov bez hlbšej analýzy stavu a potrieb v dlhodobom horizonte ohrozí kvalitu nielen stredného, ale aj vysokého školstva a ovplyvní štruktúru povolaní.

Ministerstvo školstva chce umelým spôsobom podporovať duálne vzdelávanie. Ruší hlavne cirkevné a súkromné stredné školy, videli sme to minulý rok v Bratislavskom kraji, kedy sa doslova likvidovali neúmerným spôsobom najmä triedy na cirkevných 8-ročných gymnáziách. Proti takémuto postupu sme protestovali,  počty žiakov boli nakoniec upravené.

Rozhodnutím o počtoch žiakov ministerstvo nenanúti žiakom konkrétne povolanie, ovplyvní tým len výber strednej školy. Nehovoriac o tom, že toto opatrenie zhorší kvalitu vzdelávania, pretože existencia mnohých kvalitných stredných škôl je týmto opatrením ohrozená. Takisto chýba komunikácia s rodičmi, pretože v prvom rade by o výbere školy mali rozhodovať rodičia, nie úradníci. Je pravda, že rodičia nechcú dávať svoje deti na niektoré typy stredných odborných škôl, čo však súvisí najmä s kvalitou týchto škôl.

Ministerstvo nemôže tento problém riešiť tak, že bude rušiť alebo obmedzovať gymnáziá. Je potrebné v prvom rade zvýšiť kvalitu na stredných odborných školách, keďže skutočne kvalitné stredné školy problémy so záujmom žiakov nemajú. Navyše rozhodnutie ministerstva neberie do úvahy potrebu povolaní  v horizonte  20 rokov, reaguje len na súčasnú situáciu, ktorá sa však môže meniť, pretože už teraz vidíme, že jedna z najväčších firiem v automobilovom priemysle ruší dnes 3000 miest.


 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo