Marie Vrabcová: Ako sa odvolávajú biskupi

Zdá sa, že po a dva a pol roku od odvolania arcibiskupa Róberta Bezáka aj na Slovensku nastala únava z kauzy. Niektorí novinári už natoľko túžia po šťastnom konci, že sú zaň ochotní považovať aj nové pokyny pápeža Františka, týkajúce sa odvolávania biskupov.

Inak sa nedá vysvetliť všeobecné nadšenie, ktoré je podľa mojej mienky neopodstatnené aj z pohľadu všeobecného, nie ešte čo sa týka arcibiskupa Bezáka. Konkrétne preto, lebo to, čo zaznie „v bratskom dialógu” medzi „príslušnou autoritou“ a biskupom, sa veriaci nemajú šancu dozvedieť. Pre nich zostane aj naďalej len vysvetlenie, ktoré dostali aj v prípade arcibiskupa Bezáka, že veď on príčiny pozná.

Podľa predmetných pokynov v niektorých mimoriadnych prípadoch môže kompetentná autorita zvážiť nutnosť požiadať biskupa, aby sa zriekol úradu. V článku 5 smernice sa k „mimoriadnym prípadom“ pripája aj nové zdôraznenie, že takúto mimoriadnu žiadosť kompetentná autorita biskupovi prezentuje, „keď mu boli vyložené dôvody takejto požiadavky a keď bolo v bratskom dialógu pozorne vypočuté jeho objasnenie.“

"Kto zaručí, že dôvodom odvolania opäť nemôžu byť anonymné listy klerikov a veriacich, alebo dokonca 'smútok Svätého Otca', ako v prípade arcibiskupa Bezáka?"

Zdieľať

Poďme teda po poriadku. Keďže v pokynoch nie je určené, kto je kompetentnou autoritou, predpokladajme, že v prípade biskupa to môže byť samotný pápež, sekretár Svätej stolice, prefekt Kongregácie pre biskupov, ale aj apoštolský nuncius v danej krajine. Niektorý z vymenovaných si teda predvolá biskupa, vyloží mu dôvody požiadavky a v bratskom dialógu ho vyzve, aby podal demisiu. Kto zaručí, že dôvodom opäť nemôžu byť anonymné listy klerikov a veriacich, alebo dokonca „smútok Svätého Otca“, ako v prípade arcibiskupa Bezáka? Alebo že bratský dialóg nebude v spočívať len v oznámení: ak nepodáte demisiu, odvoláme vás? Tón, formu a obsah komunikácie predsa v takýchto prípadoch vždy určuje nadriadený, a aj to je na ňom, ako sa výsledok bude prezentovať. Biskup, ktorý sa po takomto vysvetlení dôvodov zriekne úradu, už veľa možností nemá, pred verejnosťou navždy zostane tým, ktorý si uvedomil a priznal, že tam nemá čo hľadať. Kým bolo odvolávanie biskupov „administratívnou záležitosťou”, ako to českému kardinálovi Vlkovi povedal prefekt Kongregácie pre biskupov kardinál Ouellet, zostávala ťarcha vysvetlenia na Vatikáne. Takto zostane tieň podozrenia navždy na tých, ktorých si pozvú na bratský dialóg.

Iste, nedá sa vylúčiť, že naozaj budú všetky okolnosti vysvetlené, dotyčný biskup pozorne vypočutý, jeho argumenty zvážené, a napokon príslušná autorita rozhodne spravodlivo. Aj to je možné, že odteraz s každým, na koho dostanú anonymné listy, povedú vo Vatikáne bratský dialóg. Ale na základe skúseností z kauzy arcibiskupa Bezáka nemáme prečo si to myslieť. S ním, ani s veriacimi, ktorí ho podporili modlitbami aj petíciami, dva a pol roka nie že dialóg nevedie, ani sa do reči nepúšťa z Vatikánu nikto. Odvolaný arcibiskup nedostal odpoveď ani na jeden zo svojich listov adresovaných príslušným autoritám, nikto mu nevysvetlil dôvody, pre ktoré bol odvolaný, a pápež ho neprijal ani napriek tomu, že ho o to prosil osobne na audiencii pred piatimi mesiacmi. Viem, pokyny, ktoré boli prijaté pred dvomi týždňami, nemajú retrospektívny účinok, na neho sa teda nevzťahujú. Ale nemalo by byť vysvetlenie príčin a bratský dialóg v Cirkvi samozrejmosťou aj bez pokynov podpísaných pápežom? Lebo ak tomu tak nie je, tak, zostanú aj teraz len na papieri, a príslušné autority si ich budú vykladať tak, ako sa im to práve bude hodiť. Z tohto uhla pohľadu má arcibiskup Bezák možno aj šťastie, že nikto nemôže tvrdiť: všetko mu bolo vysvetlené. Pravda, ak sa za bratský dialóg nepovažuje výzva nuncia, že ak neodstúpi, bude odvolaný.

Možno by niektorí radi videli v Pokynoch ohľadom demisie diecéznych biskupov tichú revolúciu vo Vatikáne, ale mne sa skôr javia ako zabezpečenie sa pre každý prípad. Príslušné autority si uvedomili, že kauza Bezák sa nemôže opakovať, tak si to ošetrili. Nie som úplný pesimista, pripúšťam, že z toho môže vzniknúť aj niečo dobré, že to bude jeden z postupných krokov smerom k reforme rímskej kúrie. Arcibiskupovi Bezákovi to však nepomôže, darmo sú médiá plné správ, že pápež mení pravidlá kvôli nemu. Preto by táto kozmetická úprava nemala uspokojiť ani tých, ktorí túto kauzu sledovali a vnímali, že nadriadení sa voči nemu zachovali nespravodlivo, až nečestne. Vysvetlenie, že jeho poslaním a cťou bolo aj za cenu obete prispieť k takejto zmene, môžu prijať historici, možno o sto rokov. My, tu a teraz nie, lebo je to človek, ktorý žije so svojou krivdou medzi nami. A o človeka by v Cirkvi malo ísť v prvom rade.

Marie Vrabcová
Autorka pripravila knihu rozhovorov s arcibiskupom Róbertom Bezákom „Vyznanie”.

Ilustračné foto: flickr.com (licencia CC)

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo