Vládny akčný plán integrácie Rómov sa zameriava na päť prioritných oblastí

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Vládny akčný plán integrácie Rómov sa zameriava na päť prioritných oblastí

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (druhý zľava), podpredseda Richard Raši (vľavo), minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (druhý sprava) a primátor Levoče Miroslav Vilkovský (vpravo) v Levoči 17. januára 2019. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Dokument schválila vláda na štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Levoči.

Zvýšiť o 150 miest počet pozícií pre Rómov zamestnaných v sociálnych podnikoch, vyškoliť 200 asistentov osvety zdravia či zapojiť do neformálneho vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti viac než 3000 príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít (MRK). To sú niektoré z kvantifikovaných cieľov, ktoré prináša aktualizovaný akčný plán Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Dokument schválila vláda na štvrtkovom výjazdovom rokovaní v Levoči.

Plán zostavený na roky 2019 a 2020 stanovuje krátkodobé plány jednotlivých aktérov politík, ktoré smerujú k dlhodobým a globálnym cieľom stratégie. Aktualizácia sa týka piatich prioritných oblastí – vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania a finančného začlenenia. Okrem konkretizovaných opatrení dokument uvádza i objem disponibilných finančných prostriedkov na realizáciu navrhovaných opatrení.

V oblasti vzdelávania autori aktualizovaného akčného plánu zvýrazňujú potrebné proinkluzívne zmeny v hlavnom vzdelávacom prúde vrátane kvalitného predprimárneho vzdelávania a dostupného celodenného vzdelávacieho systému a individuálnej podpory prostredníctvom tútoringu a mentoringu. Súčasťou globálneho cieľa je zvýšenie zaškolenosti v predprimárnom vzdelávaní i v bežných triedach základných škôl, rovnako tak zníženie rozdielov vo vzdelanostnej úrovni Rómov oproti priemeru populácie, zvýšenie podielu Rómov s ukončeným stredným vzdelaním i zvýšenie dostupnosti výučby rómskeho jazyka na školách. Medzi konkrétne kvantifikované opatrenia patrí napríklad plán rozšíriť kapacity v 40 škôlkach v obciach s MRK či zvýšiť na 100 počet Rómov, ktorí sa zamestnali na pozícii pedagogických asistentov a odborných zamestnancov v škôlkach navštevovaných deťmi z MRK. Celkový indikatívny rozpočet v akčnom pláne pre oblasť vzdelávania je 55.721.387 eur.

V oblasti zamestnanosti je primárnym cieľom do nasledujúcich dvoch rokov znížiť rozdiely v zamestnanosti Rómov a väčšinovej populácie zlepšením prepojenia odbornej prípravy a vzdelávania s trhom práce, skvalitnením a rozšírením služieb zamestnanosti a zlepšením kvality a dostupnosti asistenčných služieb. Plán sa okrem iného zameriava na podporu sociálneho podnikania, definuje ju cielená podpora registrovaných sociálnych podnikov. Do roku 2020 by malo ísť o podporu 30 sociálnych podnikov, v ktorých by sa mala zamestnanosť zvýšiť o 150 novootvorených miest. Rozpočet v akčnom pláne pre oblasť zamestnanosti ráta so sumou 42.180.000 eur.

Pre oblasť zdravia je v rámci akčného plánu na roky 2019 - 2020 alokovaných 19.095.284 eur, prostriedky majú pomôcť znížiť rozdiely v zdravotnom stave medzi príslušníkmi MRK a väčšinovou populáciou zlepšením prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a podporou prevencie. Plán napríklad stanovuje, že služby v oblasti zdravotnej mediácie by malo využiť 7000 osôb, 200 ľudí by malo byť vyškolených na pozíciu asistentov osvety zdravia, pričom 12 takýchto asistentov by malo pôsobiť i v nemocniciach vo vybraných okresoch.

Plány v oblasti bývania sa v aktualizovanom akčnom pláne pre integráciu Rómov zameriavajú na podporu odstraňovania rezidenčnej segregácie Rómov a zvýšenie podielu obydlí s prístupom k základnej infraštruktúre a vybavenosti v osídleniach MRK. Jedno z merateľných opatrení sa týka podpory nájomného bývania, akčný plán uvádza 200 podporených nájomných bytov bežného a nižšieho štandardu. Dokument poukazuje i na spôsob, ako zlepšiť podmienky bývania prostredníctvom zavedenia odvozu komunálneho odpadu v osídleniach MRK, vybudovaním kontajnerových stojísk a zberných dvorov. Celkový indikatívny rozpočet pre oblasť bývania je 105.792.390 eur.

V oblasti finančného zabezpečenia sa aktualizovaný akčný plán integračnej stratégie zameriava na zvýšenie finančnej gramotnosti, zlepšenie prístupu k finančným službám, ochranu pred činnosťou úžerníkov a nelegálnymi praktikami úverových spoločností a tiež sprístupnenie nástrojov oddlžovania. V tejto oblasti bude na realizáciu opatrení k dispozícii 62.387 eur.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo