Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
27. október 2014

Vypočúvanie Európskej komisie skončilo - na 5 rokov je rozhodnuté

V tomto mesiaci prebehla jedna z dôležitých udalostí na európskej scéne – vypočúvanie dezignovaných komisárov Európskym parlamentom. 15414911828_037d91800f_z1.jpg Vypočúvanie sprevádzali mnohé emócie, najmä v Bruseli, no pomerne malá informovaná diskusia na Slovensk...

Vypočúvanie Európskej komisie skončilo - na 5 rokov je rozhodnuté

V tomto mesiaci prebehla jedna z dôležitých udalostí na európskej scéne – vypočúvanie dezignovaných komisárov Európskym parlamentom.

Vypočúvanie sprevádzali mnohé emócie, najmä v Bruseli, no pomerne malá informovaná diskusia na Slovensku. Prečo bolo vypočúvanie komisárov také dôležité? Komisárov nominujú členské štáty, no proces prideľovania portfólií je až do posledného dňa predmetom tvrdých rokovaní a zákulisných bojov, ktoré sú do veľkej miery ovplyvnené aj výsledkami vypočúvaní. Vypočúvanie je navyše prvá a posledná šanca preveriť si komisárov, zistiť, či sú spôsobilí a bezúhonní vykonávať svoju funkciu a na čo sa chcú v ďalšom 5-ročnom cykle zamerať.

Určite si spomínate, keď po vypočúvaní v roku 2004 poslanci Európskeho parlamentu prinútili Taliansko zmeniť kandidáta na post komisára. Taliansko pôvodne nominovalo Rocca Buttiglioneho, profesora a konzervatívneho kresťanského politika, ktorého jediným nedostatkom počas vypočúvania boli jeho „tradičné“ názory na rodinu. V tejto súvislosti by som chcela pripomenúť, že Európsky parlament počas nominačného procesu odmietol viacerých kandidátov, no prevažne z dôvodu nekompetentnosti, alebo konfliktu záujmov, vrátane finančných záujmov alebo nezrovnalostí. Odmietnuť niekoho pre jeho konzervatívne presvedčenie však bolo nebezpečným precedensom, ktorým sa vytvorilo nové kritérium posudzovania „vhodnosti“ kandidáta. Z odstupom času sa môžeme pýtať, kde boli vtedy pravicoví europoslanci, ktorí mali v parlamente väčšinu?

Hlas občanov sa k europoslancom nedostal

"Je škoda, že na európskej scéne nevidíme pri vypočúvaniach spoločné úsilie konzervatívnych politikov, ktorí by vyvinuli tlak podobne, ako to robia liberálni europoslanci v rámci svojich priorít."

Zdieľať

Vzhľadom na dôležitosť vypočúvania komisárov Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) - platforma združujúca takmer 40 organizácií, v ktorej predsedníctve pôsobím - vyzvalo slovenských europoslancov listom zo 16. septembra, aby sa pýtali dezignovaných komisárov, ako sa postavia k občianskej iniciatíve Jeden z nás. Občianska iniciatíva Jeden z nás požadovala, aby sa z rozpočtu Európskej únie nefinancovali činnosti, pri ktorých dochádza k ničeniu ľudských embryí. Iniciatívu zmietla odchádzajúca Európska komisia zo stola a odmietla sa ňou zaoberať. V tejto súvislosti je dôležitým aspektom aj vzťah k občianskej iniciatíve vo všeobecnosti, pretože mechanizmus občianskej iniciatívy vznikol len nedávno a je to jediný, hoci komplikovaný nástroj, ako požiadať Európsku komisiu o predloženie legislatívy v nejakej oblasti „tlakom zdola“. Nijaký iný priamy nástroj občania EÚ v rukách nemajú.

Na list FKI zareagovali dvaja z 13 slovenských europoslancov (medzi ktorými máme viac kresťanov ako minulé volebné obdobie), menovite Branislav Škripek a Miroslav Mikolášik, ktorí sa na túto iniciatívu aj pýtali budúcich eurokomisárov. K tomu len toľko, že europoslanci, jediní priamo volení zástupcovia občanov, sa neunúvajú občianskej platforme poslať ani len zdvorilostný e-mail „ďakujem, dostali sme Váš list.“ Občania sú politikom pravdepodobne dobrí len niekoľko mesiacov pred voľbami...

Je škoda, že na európskej scéne nevidíme pri vypočúvaniach spoločné úsilie konzervatívnych politikov, ktorí by vyvinuli naprieč výbormi tlak aj na tieto oblasti, podobne, ako to robia liberálni europoslanci v rámci svojich priorít.


Holanďan Frans Timmermans, prvý podpredseda Európskej komisie

Primus inter pares – kľúčové portfólio Komisie a hodnoty EÚ

V niekoľkodňovom procese vypočúvania budúcich komisárov bolo jedno vypočúvanie kľúčové, a to vypočúvanie Holanďana Fransa Timmermansa, ktorý mal byť prvým podpredsedom Európskej komisie, teda prvý medzi rovnými. Vypočúvanie u europoslancov prebehlo bez väčších emócií a to aj vďaka tomu, že Frans Timmermans je zručný politik, hovorí niekoľkými jazykmi a keď počas vypočúvania mnohým poslancom odpovedal v ich rodnom jazyku, veľmi rýchlo si ich získal na svoju stranu.

Inzercia

V čom bolo jeho vypočúvanie dôležité? Frans Timmermans sa v novej Európskej komisii bude venovať explicitne aj ľudským právam, pretože má v portfóliu Chartu základných práv Európskej únie. Charta základných práv v predchádzajúcej štruktúre Európskej komisie nebola, čo je znakom, že Európska komisia v nadchádzajúcom päťročnom cykle prikladá týmto otázkam čoraz väčšiu váhu.

„Dnes je faktom, že vo väčšine členských štátov Európskej únie majú osoby rovnakého pohlavia právo sobášiť sa, čo je pre mňa prejavom kultúry ľudských práv, predovšetkým tej európskej, ktorá je výsledkom francúzskej revolúcie...“
Frans Timmermans

Zdieľať

Počas vypočúvania vyjadril Frans Timmermans jednoznačné rozhodnutie prinútiť členské štáty rešpektovať záväzky a hodnoty EÚ. Ako chápe hodnoty, respektíve kultúru ľudských práv v Európskej únii, vysvetlil v odpovedi na otázku francúzskeho europoslanca G. Lebretona: „Dnes je faktom, že vo väčšine členských štátov Európskej únie majú osoby rovnakého pohlavia právo sobášiť sa, čo je pre mňa prejavom kultúry ľudských práv, predovšetkým tej európskej, ktorá je výsledkom francúzskej revolúcie...“

Na otázku socialistického europoslanca C. Moraesa či sa bude zasadzovať za ľudské práva, aj keď ho to urobí veľmi nepopulárnym, odpovedal: „Ak ma to urobí nepopulárnym, nech to tak je. Ale ak sa nebudeme zasadzovať za základné práva v dnešnej Európe, Európske spoločenstvo tu zajtra už nebude, pretože my sme predovšetkým spoločenstvo hodnôt, a ak sme sa počas posledných tridsiatich, či štyridsiatich rokov ešte v niečom zblížili – najmä po páde Berlínskeho múru –, tak je to v oblasti hodnôt, ktoré zdieľame. Ak by som svojim starým rodičom pred tridsiatimi rokmi povedal, že na prelome storočia budú sobáše párov rovnakého pohlavia legálne, zavolali by lekársku službu, aby ma internovala. Dnes, keď sa rozprávam so svojimi deťmi, nevedia si predstaviť, že by v Holandsku nebolo možné, aby sa dvaja muži, ak sa majú radi, vzali.“

Myslím, že nikto nechce, aby boli ľudia za svoju sexuálnu orientáciu perzekvovaní a vysmievaní, dôstojnosť ľudskej osoby je základným a nedotknuteľným právom a všetky degradujúce prejavy sú odsúdeniahodné. Ak však prvý podpredseda Európskej komisie vo svojich odpovediach niekoľkokrát spomenie ľudské práva v zmysle práva na manželstvo vo vzťahu k LGBT komunite a v jeho diskurze absentujú iné zraniteľné skupiny ako napríklad osoby so zdravotným postihnutím, alebo ďalšie ekonomické a sociálne ľudské práva zakotvené v Charte základných práv EÚ, je namieste otázka, akej ochrane hodnôt sa chce Frans Timmermans vo svojom portfóliu venovať a na základe akých kritérií chce členské štáty nútiť, aby tieto hodnoty dodržiavali.

Navyše, otázka hodnôt je veľmi citlivou témou, na ktorej sa nevieme zhodnúť ani na národnej úrovni, o čom svedčia vášnivé diskusie na tému Stratégie ľudských práv na Slovensku. Hľadať konsenzus na európskej úrovni v hodnotových otázkach, je veľmi ťažké ak nie nemožné, najmä v pluralitnej demokratickej spoločnosti. Hodnoty, ktoré sú vyjadrením najvnútornejšieho presvedčenia a určujú štandardy podľa ktorých ľudia žijú a akým cieľom svoj život zasvätia, by rozhodne nemali byť predmetom kontroly z Bruselu.

Dňa 22. októbra poslanci Európskeho parlamentu túto novú Európsku komisiu schválili. Veľká väčšina poslancov - 423 bola za. A ako hlasovali naši slovenskí europoslanci? Všetci poslanci za KDH, SMER, SDKÚ a SMK hlasovali za novú Komisiu, zdržali sa traja - B. Škripek, J. Žitňanská, R. Sulík. Pán József NAGY z Mostu sa voliť neunúval.

Záznam z hlasovania nájdete tu.

Veronika Remišová
Autorka je spolupracovníčka Postoy.sk. V minulosti po dobu 10 rokov pracovala v Európskej komisii v Bruseli.

Ilustračné foto: flickr.com

Odporúčame

Aká bude Celoštátna stratégia ľudských práv?

Aká bude Celoštátna stratégia ľudských práv?

V júni 2014 by mala byť zverejnená finálna verzia Celoštátnej stratégie ľudských práv, ktorá sa od mája 2013 pripravuje v gescii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. strategia-lp2.jpg Tvorbu Stratégie sprevádzali protesty mimovládnych organizácií...

Tvárami dnešnej Ukrajiny sú hnev, nádej aj strach

Tvárami dnešnej Ukrajiny sú hnev, nádej aj strach

Pretrvávajúci dojem z Ukrajiny je, že sa nič nezmenilo. Teraz samozrejme nehovorím o bojujúcich oblastiach na východe, ale o zvyšku krajiny, ktorá na prvý pohľad žije svoj obyčajný život. ukraine-volby.jpg Tento prvý dojem klame. Je to iba jedna povrchná tvár dnešnej...

Blahoslavený Pavol VI. a dráma ateizmu v Československu

Blahoslavený Pavol VI. a dráma ateizmu v Československu

V nedeľu 19. októbra 2014 pápež František vyhlásil na Námestí sv. Petra v Ríme nového blahoslaveného. Stal sa ním pápež Pavol VI., vlastným menom Giovanni Battista Montini (1898-1978). Bol to pápež, ktorého bipolárne rozdelený svet nútil hľadať ideologické príčiny rozdeľovania ľudí a všetkými silam...