Zaplatenie DPH až po úhrade faktúry

Poslanci Ján Hudacký, Ján Figeľ, Pavol Zajac a Ivan Uhliarik predkladajú do parlamentu novelu, ktorou posúvajú povinnosť odviesť štátu DPH na čas, keď za dodaný tovar, alebo vykonanú prácu, odberateľ zaplatí platbu aspoň vo výške ich daňovej povinnosti. Predkladatelia návrhom reagujú na pretrvávajúci problém, keď živnostníci a podnikatelia nedostanú zaplatené za ich dodané tovary alebo vykonané práce.

V súčasnosti postavenie živnostníkov a podnikateľov zhoršuje povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty (DPH) štátu aj vtedy, ak im iný podnikateľ nezaplatí za dodaný tovar alebo vykonané práce.

Podľa údajov Finančnej správy bolo v roku 2013 z približne 200-tisíc subjektov platiacich DPH, takmer 2-tisícky rizikových, pri ktorých bol priemerný nedoplatok vo výške 11 300 eur. „Štát ročne prichádza o milióny eur. Je to spôsobené hlavne tým, že väčšie firmy neplatia tým menším, ktoré si na základe toho nie sú schopné plniť svoje daňové povinnosti. Preto spolu s kolegami navrhujeme zmenu filozofie platenia DPH, ktorá by spočívala v tom, že by povinnosť platenia DPH štátu vznikla až po zaplatení faktúry odberateľom. Tento návrh zákona je prirodzeným pokračovaním našej snahy chrániť živnostníkov a malých podnikateľov tak ako to bolo aj v prípade nášho návrhu zákona o ochrane subdodávateľov,“ hovorí predkladateľ Ján Hudacký.

Účelom predloženej novely zákona je posunúť povinnosť odviesť štátu DPH na čas, keď dodávateľovi tovaru alebo služby zaplatí odberateľ aspoň časť svojej platby vo výške daňovej povinnosti. Návrh by mal napomôcť riešiť druhotnú platobnú neschopnosť živnostníkov a malých podnikov z dôvodu daňovej povinnosti. „Zámer urobiť zmeny v platení DPH sme už avizovali v minulosti a keďže vláda tento problém dlhodobo nerieši, prichádzame s naším návrhom. Veľmi jasným príkladom je zákon o ochrane subdodávateľov, ktorý nebola schopná pripraviť od začiatku svojho vládnutia napriek tomu, že o tom už niekoľko krát hovorili,“ dodáva Ján Figeľ

Problémy s meškajúcimi platbami, prípadne s úplným nezaplatením faktúr, nastávajú hlavne pri verejných zákazkách, kedy si veľké a úspešné firmy objednávajú dodanie tovarov alebo služieb od menších podnikateľov alebo živnostníkov. Títo však musia čakať v priemere viac ako 50 dní na zaplatenie faktúry. Vyfakturovanú DPH sú však povinní zaplatiť štátu najneskôr do 25 dní nasledujúceho mesiaca od vystavenia faktúry. Podnikatelia a živnostníci tak musia platiť štátu DPH ešte skôr, ako dostanú zaplatené od svojich odberateľov. Z tohto dôvodu sa musia často kvôli tomu zadlžiť a zobrať si úver.

Schválenie tohto zákona by malo podľa predkladateľov napomôcť k zlepšeniu celkovej situácii živnostníkov, malých a stredných podnikov. Znamenalo by to aj vyššiu zamestnanosť a vyššiu životnú úroveň pre našich občanov.

Tlačová správa KDH

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo