Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
09. október 2014

Zomrel kňaz Rudolf Fiby SF – osobnosť Sviečkovej manifestácie

Dňa 9. októbra 2014, keď sa v deň 25. výročia pádu železnej opony v nemeckom Lipsku stretávajú prezidenti Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska, aby si pripomenuli nemeckú „sviečkovú manifestáciu“ (9.10.1989) zomrel v Košiciach kňaz-robotník RNDr. Rudof Fiby zo Spoločenstva Fatima, ktorý b...

Zomrel kňaz Rudolf Fiby SF – osobnosť Sviečkovej manifestácie

Dňa 9. októbra 2014, keď sa v deň 25. výročia pádu železnej opony v nemeckom Lipsku stretávajú prezidenti Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska, aby si pripomenuli nemeckú „sviečkovú manifestáciu“ (9.10.1989) zomrel v Košiciach kňaz-robotník RNDr. Rudof Fiby zo Spoločenstva Fatima, ktorý bol jednou z nosných postáv a „nenápadným hrdinom“ zmien v Československu.

V čase príprav Sviečkovej manifestácie bol predstaveným Spoločenstva Fatima, ktoré koordinovalo širokú sieť činností podzemnej cirkvi. Vďaka jeho slovám: „Sviečku a chuť mám,“ nastalo rozhodnutie, že do manifestácie sa zapoja širšie spoločenstvá. František Mikloško dopĺňa jeho úlohu a Spoločenstva Fatima na najväčšej manifestácii, ktorú v zahraničí označujú aj za prvý krok k pádu Berlínskeho múru slovami: „Bez jeho aktívneho podielu by sa manifestácia určite nebola uskutočnila.“

Dp. Rudolf Fiby bol vnímaný ako osobnosť už počas života. Počas valného zhromaždenia Fóra kresťanských inštitúcii v Žiline dňa 22. novembra 2013 mu bolo  za prítomnosti otca biskupa Tomáša Galisa a bratislavského eparchu otca Petra Rusnáka slávnostné udelené čestné členstvo v predsedníctve FKI. „V roku 25. výročia Sviečkovej manifestácie sme pod jeho záštitou uskutočnili v Banskej Bystrici V. ročník slávnostnej študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia“ uviedol predseda OZ Nenápadní hrdinovia František Neupauer a zakladateľ Múzea zločinov a obetí komunizmu a dodal „V tomto roku 2014 sa bude konferencia  konať pod záštitou prezidenta SR dňa 16. novembra v Bratislave.“

Rudolf Fiby sa narodil 4. apríla 1946 v Nitre. Študoval na stredných priemyselných školách v Nitre a v Banskej Bystrici. V roku 1969 promoval s vyznamenaním na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor matematika a následne si doplnil pedagogické vzdelanie na Filozofickej fakulte. Titul RNDr. Získal v odbore Algebra a teória čísiel. „Je zaujímavé, že aj po roku 1989 sa venoval odbornej činnosti. V roku 1991 absolvoval letný kurz The Understanding of our Time na University of Notre Dame v Indiane, USA,“ uviedol František Neupauer. Ako asistent pôsobil na Katedre geometrie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (vedenie cvičení, výskumná a publikačná činnosť v oblasti algebry, geometrie a topológie). Po normalizačných previerkach bol v decembri 1974 prepustený zo zamestnania.

Inzercia

Od roku 1975 do roku 1992 bol odborným pracovníkom v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave (výskumná a publikačná činnosť v oblasti automatického dokazovania teorém, automatickej syntézy programov, funkcionálneho a logického programovania, výkonná redakcia časopisu Computers and Artificial Intelligence) a v rokoch 1994-2012 pracoval vo firme Apex a.s. v Košiciach. Na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach prednášal externe predmet Sociálna etika.

V období komunistického režimu bol tento vedec- matematik tajne vysvätený za kňaza v Poľsku v roku 1978 pomocným krakovským biskupom. Do podzemných kresťanských aktivít sa zapájal od roku 1971. Čulé boli jeho kontakty a apoštolát v Sovietskom zväze. "V decembri 1987 sa stal neformálnym šéfredaktorom samizdatového časopisu Náboženstvo a súčasnosť," uvádza v publikácii Zápas o nádej Ján Šimulčík. Po roku 1989 sa podieľal na obnove činnosti organizácií venujúcim sa kresťanským robotníkom a aj v čase slobody okrem kňazskej služby pracoval aj ako zamestnanec/robotník v košickej firme. Podieľal sa aj na tvorbe štatútu Komisie pre rodiny pri KBS. Od decembra 2012 po náhlej mozgovej príhode bol hospitalizovaný na Geriatrii sv. Lukáša v Košiciach.

Pohreb kňaza RNDr. Rudolfa Fibyho SF bude v stredu 15. októbra 2014 o 15.00 hod. v kostole Kráľovnej pokoja (Košice - juh).

Informoval František Neupauer

Foto: fki.sk

Odporúčame

Barbarstvo ducha - S.O.S 20. storočie

Barbarstvo ducha - S.O.S 20. storočie

V dňoch 19. a 20. septembra OZ Nenápadní hrdinovia, Nadácia Konrada Adenauera a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  zorganizovali V. ročník vedecko-didaktického seminára pre učiteľov dejepisu s názvom Barbarstvo ducha – S.O.S (slovo, obraz, svedectvo) 20. storočie. ...

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.