Pochody za život pomáhajú Slovensku vybrať sa lepším smerom

Ešte pomerne dlhý čas po prvom ročníku Národného pochodu za život v spoločnosti či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle rezonovala jeho myšlienka. Na jednej strane barikády boli, zdá sa, veľakrát nepochopení pro-life aktivisti a na strane druhej stáli ľudia z pro-choice tábora so svojimi protiargumentmi. Aj najbližší rok bude spoločnosť, nepochybne, sledovať prípravy na ďalšie pokračovanie akcie, ktorú prvýkrát podporilo 80-tisíc ľudí.

V polovici septembra slovenskí biskupi vydali vyhlásenie o druhom ročníku Národného pochodu za život (NPŽ), ktorý sa uskutoční v nedeľu 20. septembra 2015. Táto správa vyvolala medzi ľuďmi vlnu kladných reakcií. O to väčšmi, že viacerí ho očakávali už v tomto roku. „Už pri organizovaní prvého ročníka v Košiciach sa plánoval jeho druhý ročník o dva roky,“ povedal pre Postoy.sk hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Jozef Kováčik. Aj naďalej bude jasnou a ústrednou myšlienkou pochodu „ukázať verejne, že kresťania sú zdravou súčasťou tejto spoločnosti a úcta voči životu patrí k základným pilierom našej viery a života,“ dodal Kováčik, ktorý ako pozitívum vníma aj veľmi živý ohlas zahraničia k tejto problematike. KBS v prebiehajúcich pro-rodinných iniciatívach na Slovensku vyjadrili podporu mnohé biskupské konferencie i jednotliví biskupi z celého sveta.

Cesta k ochrane bezbranných

„Pochod bude pol roka pred parlamentnými voľbami, čiže môže nastoliť témy, ktoré sa budú pred voľbami diskutovať.“

Zdieľať

„Prvý národný pochod bol naozaj úspech. Teším sa, že si túto udalosť zopakujeme. Ohlásenie druhého ročníka pochodu vnímam ako prirodzené pokračovanie toho, čo sa začalo v Košiciach,“ opisuje svoje dojmy Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI). Jedným dychom však dodáva, že druhý ročník by mal mať v sebe takisto čosi výnimočné, aby nebol len opakovaním toho predošlého. Ako plus uvádza výber miesta. Podľa neho Bratislava môže osloviť mnohých iných ľudí, než tých, ktorí prišli pred rokom do Košíc a zároveň je tu vyššia pravdepodobnosť, že akcia bude intenzívnejšie medializovaná. Ďalším kladom podľa Danišku je, že „pochod bude pol roka pred parlamentnými voľbami, čiže môže nastoliť témy, ktoré sa budú pred voľbami diskutovať.“

„Teším sa, že v Košiciach sme zasiali dobré semienko, ktoré má chuť rásť. Je to výzva pre všetkých, aby sme urobili ďalší krok k ochrane života tých najbezbrannejších,“ vyjadril sa pre náš portál aj Marek Michalčík z občianskeho združenia Fórum života.

Pozrite si viac článkov o Národnom pochode za život

Zdieľať

Napriek tomu, že prvý ročník NPŽ demonštroval niekoľko riešení, ako čo najviac prispieť k ochrane ľudského života, a to predovšetkým v oblasti ľudských práv, legislatívy, školstva, zdravotníctva a médií, k výraznejším zmenám nedošlo. „Aj keď sme zaznamenali po prvom národnom pochode viaceré povzbudivé signály a dopady najmä v oblasti občianskej angažovanosti, dôvody, ktoré nás viedli k organizácii prvého pochodu, stále zostávajú. Napríklad právna ochrana počatých detí sa nijako nezlepšila, dokonca pri príprave Stratégie ľudských práv odmietli jej autori zahrnúť kapitolu práv nenarodených,“ vysvetľuje Michalčík.

Hovorca NPŽ Tomáš Kováčik tiež uvádza, že do spomínanej stratégie sa nedostala dokonca „ani len téma výhrady vo svedomí. Naopak, veľkú pozornosť venuje stratégia takzvaným právam LGBTI ľudí“. Tvrdí, že v otázke eutanázie silnejú hlasy tých, ktorí sú za jej legalizáciu a za výrazný problém považuje aj to, že stále nebola zrušená registrácia potratových tabletiek. Navyše sa „cez verejné inštitúcie financujú programy na presadzovanie rodovej ideológie, ktorá sa snaží ignorovať prirodzené rozdiely medzi mužom a ženou,“ zdôrazňuje. Aj tieto kroky viedli KBS k vyhláseniu druhého ročníka pochodu.

Povedať ÁNO každému životu

Túžba ľudí po určitej zmene sa prejavila aj pri petícii za referendum o ochrane rodiny z dielne Aliancie za rodinu, ktorá za jeden z impulzov pre svoj vznik považuje i NPŽ v Košiciach. Aliancia vyzbierala takmer 390-tisíc platných podpisov, čím splnila ústavnú podmienku pre vypísanie referenda, ktorá je stanovená na 350-tisíc podpisov. Prezident Andrej Kiska však kvôli pochybnostiam referendové otázky posunul na posúdenie Ústavnému súdu SR. Tým pádom dnes vieme takmer s určitosťou povedať, že zámer Aliancie spojiť hlasovanie v referende s novembrovými komunálnymi voľbami, sa nepodarí uskutočniť. A to, či referendum vôbec bude alebo nie, je stále otázne. „Uvidíme ako referendum dopadne, čo samozrejme môže mať vplyv aj na obsah odkazu NPŽ,“ analyzuje vývoj Michalčík.

"Aj keď sme po prvom pochode zaznamenali povzbudivé signály, právna ochrana počatých detí sa nijako nezlepšila, dokonca pri príprave Stratégie ľudských práv odmietli jej autori zahrnúť kapitolu práv nenarodených.“

Zdieľať

„Želal by som si, aby tento pochod priniesol aj niečo nové s ohľadom na systematickú pro-life prácu. Aby sa vymyslelo niečo, čo energiu pochodu prenesie aj do každodennej reality po pochode. Aby pochod nebol len zábleskom, ale skôr zapálením ľudí pre to, aby ideály pochodu preniesli do každodennej reality vo svojich mestách, dedinách, školách, spoločenstvách a farnostiach. Veľmi by som si želal, aby každá žena, ktorá uvažuje o potrate, našla vo svojom okolí láskavého človeka, ktorý jej pomôže rozhodnúť sa pre život dieťatka. Chcelo by to dobrý nápad, ako toto docieliť,“ uvažuje Daniška z HFI.

Marek Michalčík, ktorý je opäť spoluorganizátorom pochodu, si myslí, že ten aj naďalej zostane veľkým verejným apelom na spoločné vyjadrenie jednoznačného, ale zároveň pokojného postoja 'za život' organizácií a jednotlivcov.“ Želá si, aby ďalší pochod bol „povzbudením všetkých, čo sú za život, ale niekedy sa obávajú verejne sa zastať života; aby bol ocenením a vyzdvihnutím tých, ktorí aktívne pracujú za ochranu života, aby bol motiváciou k zamysleniu sa pre tých, ktorí sú ľahostajní k úcte k ľudskému životu.“

Pomáhať rodine vo všetkých sférach

V základných cieľoch NPŽ nefiguruje len samotná legislatívna ochrana každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť, ale takisto aj otázka rodiny založenej na manželstve muža a ženy, a otázka rodičovských práv na výchovu detí. „Rodina si vyžaduje podporu celej spoločnosti. Každý z nás sa musí pričiniť o zlepšenie stavu rodín. Národný pochod chce byť povzbudením pre všetkých – jednotlivcov, rodiny, komunity, verejný sektor, súkromný sektor, médiá a podobne. Každý má svoje špecifické možnosti ako môže pomáhať,“vyzýva k aktivite Michalčík. Jednou z reálnych zmien iniciovaných aj na NPŽ bolo prijatie novely ústavy Národnou radou SR v júni tohto roka, ktorá definuje manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou.

Zapojiť do príprav sa môže každý

"Je to závan normálnosti a svedectvo pre budúce generácie, že aj v tejto dobe temna žijú ľudia, ktorí v sebe majú štipku ľudskosti."

Zdieľať

Prípravy na druhý ročník NPŽ v Bratislave sa tento raz začínajú o štyri mesiace skôr, ako to bolo pri úvodnom pochode. „V roku 2014 sa budeme venovať skôr plánovacím prípravám, rozhovorom so zapojenými organizáciami a podobne,“ predstavuje očakávaný scenár Michalčík. Dobrovoľníci, ktorí sa budú chcieť do projektu zapojiť, budú tak môcť urobiť približne od začiatku nového roka. Tí, ktorí by sa však chceli aktívne zúčastňovať na realizácii akcie už teraz, by mali kontaktovať organizátorov na adrese info@pochodzazivot.sk. „Verím, že Bratislava sa nedá zahanbiť a dobrovoľníci vytvoria rovnako dobre fungujúci tím tak, ako sa to podarilo v Košiciach,“ tvrdí Michalčík. Zároveň si pochvaľuje prístup médií k vyhláseniu druhého ročníka pochodu: „Rozdiel oproti ohláseniu prvého pochodu je v tom, že teraz priniesli túto informáciu vo svojom spravodajstve viaceré médiá. Chcem im za to poďakovať, lebo úspešný prvý ročník spôsobil celonárodné povedomie o tejto akcii, a tak by bola škoda, keby o tom verejnosť neinformovali.“ Všetky ďalšie správy a aktuality budú priebežne zverejňované aj na webovej stránke www.pochodzazivot.sk.

Aký zmysel má pochodovať

„Pochody za život plnia dôležitú úlohu – upozorňujú na najkrutejšiu diskrimináciu našich čias,“ hodnotí Daniška. „Predstavte si, že by na Slovensku bolo zabitých viac ako osemtisíc ľudí ročne pre nejaké iné diskriminačné kritérium. Všetci by o tom písali a žiadali ochranu pre týchto ľudí,“ predpovedá dôsledky, no zároveň vyjadruje pohoršenie, že v prípade nenarodených detí skoro všetci mlčia. Práve v tom vidí dôležitosť pochodov: „Je to závan normálnosti a svedectvo pre budúce generácie, že aj v tejto dobe temna žijú ľudia, ktorí v sebe majú štipku ľudskosti. A keď sa nás zíde na jednom námestí 80-tisíc, verím, že to môže pomôcť pohnúť Slovensko lepším smerom,“ uzatvára.

„V pamäti človeka ale i národa časom spomienky slabnú. Preto je dobré si niektoré veci pripomínať,“ hovorí Michalčík. „Národný pochod za život v Bratislave má byť pripomienkou dôležitej témy, ktorá by nás ako spoločnosť mala páliť. To, že každý má právo na život, nestačí povedať raz, treba to opakovane do spoločnosti vnášať,“ dodáva napokon a vyjadruje očakávanie, že nasledujúci pochod bude rovnako mobilizujúcim a povzbudzujúcim celospoločenským impulzom ako bol ten prvý.

Národný pochod nebol konečnou

Prvý ročník NPŽ sa konal 22. septembra minulého roka. Ďalšie akcie, ktoré mali byť pripomenutím jeho ideí, sa však na Slovensku konali ešte viackrát po ňom. V apríli sa uskutočnil pochod pod názvom Bratislava za život, ktorý podporilo niekoľkonásobne viac ľudí ako v minulosti. „V priebehu marca a apríla zasa Fórum života zorganizovalo v krajských mestách občianske zhromaždenia s názvom Slovensko za život, na ktoré prišli tisíce ľudí za tie isté ideály, ako pri celonárodnom pochode v Košiciach,“ dopĺňa Kováčik. Tieto a mnohé iné podobné aktivity považuje za napĺňanie odkazu pochodu, ktorý nemal byť len „jednorazovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať v úsilí.“

Daniela Matejovičová
Autorka je študentkou žurnalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Foto: www.pochodzazivot.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo