Barbarstvo ducha - S.O.S 20. storočie

V dňoch 19. a 20. septembra OZ Nenápadní hrdinovia, Nadácia Konrada Adenauera a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  zorganizovali V. ročník vedecko-didaktického seminára pre učiteľov dejepisu s názvom Barbarstvo ducha – S.O.S (slovo, obraz, svedectvo) 20. storočie.

S prvým príspevkom vystúpil taliansky novinár, historik a spisovateľ Angelo Bonaguro. V príspevku Marzi, Jonáš a iní. Komiksy o období totality hovoril o novom jazyku, ktorý pomáha ľuďom komunikovať medzi sebou a zároveň pomáha stimulovať a motivovať študentov. Didaktik z Českej republiky Milan Hes predstavil Vzťah dejín a pamäti na príklade osudov ukrývaných Židov za Slovenského štátu. Vyzdvihol význam audiovizuálnych svedectiev, informácií z „prvej ruky“. Zaoberal sa tiež otázkou generačnej pamäti, zdôraznil, že je dôležitý analytický a kritický  prístup k pamäti. Spoluautorka dejepisu Mária Tonková  v príspevku Dejiny socializmu ako didaktický fenomén - súčasný stav výučby v SR a problémy opísala klesajúca funkčnosť dejepisu na Slovensku a predstavila rôzne typy didaktických hier ako aktivizujúce metódy v dejepise.

Druhý blok s názvom Pohľadom svedka doby bol venovaný reflexii predsedu Konfederácie politických väzňov Slovenska Antonovi Srholcovi. Poukázal na to, že je potrebné v interpretácii dejín priznať hrôzy každého režimu a rovnako hodnotiť zločiny Hitlera ako aj Stalina.

V sobotu ráno otvoril tretí panel Pohľadom z praxe pracovník českého ÚSTR Jaroslav Pinkas, pričom učiteľom poskytol 4 DVD didaktického materiálu a v príspevku hovoril o možnostiach jeho použitia. „Študentov treba motivovať, majú kompetencie v mediálnej sfére, dokážu lepšie čítať obraz ako text, preto treba ísť cez obraz k analýze textu,“ zdôraznil. Alica Virdzeková zo Žiliny, ktorej študentské tímy patria k najúspešnejším nielen na Slovensku, predstavila rôzne dejepisné projekty. Projekt OZ Nenápadní hrdinovia (www.november89.eu) hodnotila pozitívne aj cez jeho poukázanie na hodnoty. František Neupauer informoval o záštite prezidenta SR nad VI. ročníkom projektu Nenápadní hrdinovia a v druhej časti predstavil možnosti využitia CD Spomienky MUKL-a (spomienky politického väzňa Silvestra Krčméryho) na vyučovacej hodine.

Štvrtý panel Očami historikov a Múzea zločinov a obetí komunizmu začal Michal Babál (SK). Jedna z akcií ŠtB –  akcia „B“ očami pamätníkov a historika, ktorá sa dotkla 1 100 bytov, sa stala hlavnou témou jeho príspevku. Bol 17. november 1989 akciou demokratov, alebo akciou ŠtB? bol názov príspevku Patrika Dubovského. Priblížil vznik a činnosť ŠtB, jej praktiky, najväčšie akcie a jej snahu udržať si oslabenú moc v štáte. Dotkol sa aj opozičného a disidentské hnutia v 2. polovici 80. rokov, ako aj  priebehu novembrovej revolúcie. Marta B. Košíková priblížila činnosť Múzea zločinov a obetí komunizmu. Informovala o plánoch a konkrétnej činnosti múzea ako aj o knižnici, ktorú si účastníci mohli pozrieť. Učitelia v diskusii zvažovali spísanie memoranda či prosbopisu, v ktorom by poukázali na pálčivé problémy dotýkajúce sa vyučovania dejepisu. Upozorňovali na možnosti predchádzania extrémizmu a radikalizmu vďaka vyučovaniu dejepisu.

Prítomní na tejto akcii veľmi pozitívne zhodnotili obsahovú stránku seminára, vystúpenia jednotlivých prednášajúcich, ako aj vynikajúcu atmosféru a organizačné zabezpečenie akcie. Pozitívne hodnotili aj nočný výstup na vyhliadkovú vežu UFO nad Mostom SNP.

Na záver seminára si účastníci pozreli výstavu: GrenzFälle - Keď pred Kittsee spadla opona v rakúskom Kittsee, ktorá poskytla zaujímavé informácie o tejto oblasti, jej obyvateľoch a ich živote od 30. rokov 20. storočia až po pád železnej opony.

Alica Virdzeková, František Neupauer

Foto: OZ Nenápadní hrdinovia

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo