Advent (Viliam Turčány)

Advent (Viliam Turčány)

FOTO TASR – Štefan Puškáš

Michal Chuda prináša na každú nedeľu krásne slovenské básne.

Viliam Turčány
Advent


 
1
Ľútosťou stená
tá moja duša
užalostená.

Až nebo rosou
omylo steny –
aby som povstal
omilostený?

2
Som ako veža, v ktorej zvony
až srdcemrúco mlčali.
Som ako veža, čo sa kloní

a nezvonením užiali.
Už neznejú z nej ani stony?
Rozzvoním sa zas? – Pomaly?

3
Aký len krásny hlas má
zvon nášho Dómu!
„Ježišu Kriste, spas ma,“
tak za nás všetkých srdce zvonilo mu,
    keď som šiel popri ňom v nedeľu ráno –
    a moje ozvenou prosilo: „Áno,
Ježišu Kriste, spas ma!“

Krv Kristova! Ty plazma!
Ó, transfúzia!
„Ježišu Kriste, spas ma,
spas srdce, ktoré bolesťou sa zvíja!“
    Tak som sa i ja už nad hrobom skláňal,
    aby som srdcia raz porozvyzváňal:
„Ježišu Kriste, spas ma!“

4
Matička spanilá,
Ty si ma chránila,
keď sám som sa už vzdával.
Z ciest v temnej hlbine
Ty si mi jedine
odstraňovala zával,
ťaživý, lživý zával.

I v biede zúfalej
chráň si ma naďalej
a veď von z cesty hadej!
Svit Tvojho lampáša
nech nikdy nezháša
a v srdce lej mi nádej,
blaživú, živú nádej!

5
Bývala vo mne duša velebivá,
úbohá duša, ktorá v tele býva
a dvíha bytie, v časnom tele bité,
pred najvyššie a večné Velebytie.

Ó, kiež Ho všetci, všetci velebíte!
(. . .)

7
Ľútosťou stená
i tvoja duša
užalostená?

Kiežby nám nebo
omylo steny –
aby sme vstali
omilostení!

              (Úryvok)

 Básnik, prekladateľ a literárny vedec Viliam Turčány (1928) sa vo svojej básnickej tvorbe prejavuje ako veriaci kresťanský básnik. Už ako na gymnaziálneho študenta mal naňho veľký vplyv básnik a katolícky kňaz Janko Silan. Dobre, že pred dvadsiatimi rokmi Lúč vydal Turčányho „básne mladosti“ Srdce zve a vyzváňa (editorsky pripravil, úvod a editorskú poznámku napísal Július Pašteka). Táto kniha dotvára jeho autorský i osobnostný profil a potvrdzuje jeho východiskovú duchovnú platformu.

Báseň Advent som vybral z vydania Viliam Turčány: Oheň z Neho (Slovenský spisovateľ, Bratislava 1992, edícia Nová poézia).


 

 

 

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo