Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Blog
16. november 2018

Čokoľvek robíš, rob múdro, pamätaj na koniec

Evanjeliový úryvok najbližšej nedele (Mk 13,24-32) zaznieva pred poslednou nedeľou tohto liturgického roka. Je to vlastné aj istá rozlúčka s Evanjeliom podľa Marka, lebo vstupom do Adventu začneme aj nový liturgický rok, v ktorom nás bude spevádzať najmä Evanjelium podľa Lukáša.
Čokoľvek robíš, rob múdro, pamätaj na koniec

Hoci svojim obsahom dnešný úryvok hovorí o druhom príchode Božieho Syna, ponúka usmernenia pre terajší prítomný život. 

Na malom priestore niekoľkých veršov je vložené veľké množstvo starozákonných obrazov. Výrazy o zatmení slnka  a mesiaca nachádzame už v knihách proroka Izaiáša 13,10 a Joela 2,10; 3,4; 4,15. Otras nebies a zemi sa spomína v Knihe proroka Agea 2,6 a 10. Druhý príchod Božieho Syna je opísaný slovníkom Knihy proroka Daniela 7,13. 

Sme pozvaní, nie nútení

Ide o tzv. apokalyptický slovník, ktorý začína už v prorockej literatúre Starého zákona, naplno sa prejaví v starozákonnej Knihe proroka Daniela, ale má svoje pokračovanie aj v novozákonných spisoch. Nachádzame ho napríklad v obidvoch Pavlových listoch Solúnčanom, avšak novozákonnou apokalyptickou knihou „par excelence“ je Jánova apokalypsa. Apokalyptický jazyk nájdeme aj v evanjeliových textoch. Okrem tejto 13. kapitoly Markovho evanjelia je to najmä v Mt 24-25 a Lk 21.

Cieľom použitých obrazov a slovníka je Boží apel na morálne hodnoty v živote Ježišových nasledovníkov s dôrazom na vernosť a vytrvalosť pri plnení Božej vôle aj uprosted skúšok a prenasledovania. 

Možno znie prekvapivo výrok, že anjeli zhromaždia iba vyvolených. Snáď je to narážka na predurčenie? Vôbec nie! Tieto Ježišove slová je potrebné čítať v kontexte ďalších jeho výrokov v Markovom evanjelu. Pre zmenu v Mk 8,38 Pán Ježiš hovorí iba o takom, kto sa bude za neho hanbiť pred ľuďmi, „za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi“. 

Vo vzájomnom prepojení týchto výrokov rozumieme posolstvu. Tých, ktorí svojím životom nevyznávali Krista, ktorí sa rozhodli ho odmietnuť, anjeli nezhromaždia. Termín „vyvolení“ teda neznamená „vopred predurčení“, ale „pozvaní“ na základe toho, že sami sa rozhodli pre Krista. Aj my sme pozvaní, nie donútení, prijať Krista. Ako sa rozhodneme? 

Vnímavosť na prítomnosť

Kým doteraz Ježiš hovoril učeníkom skôr o budúcnosti, teraz ich učí, ako sa majú správať v prítomnosti. Robí to na príklade figovníka. Keď na jar na figovníku vychádza lístie, každý rozumný človek vie, že príde leto, hoci ho teraz ešte nevidí. Z viditeľných vecí dokážeme odvodiť aj tie veci, ktoré sú reálne, hoci ich teraz nevidíme. Buďme vnímaví na prítomnosť, v ktorej žijeme, lebo ona nám hovorí o budúcnosti, ktorá príde. 

Inzercia

Buďme vnímaví na prítomnosť, v ktorej žijeme, lebo ona nám hovorí o budúcnosti, ktorá príde. Zdieľať

V prítomnosti vidíš pominuteľnosť vecí, vnímaš, že ti roky pribúdajú, že tvoji blízki a priatelia zomierajú a vieš, že to čaká aj teba. Ako reaguješ? Tváriš sa, že sa ťa to netýka? Napínaš svaly, že sú to tmárske reči Cirkvi, ktorá nechce človeku dopriať radosť zo života? Vidíš, že do života v prítomnosti prichádzajú aj konflikty, spory neobchádzajú ani najbližších. Ako ich riešiš? Terajší život často prináša nevyhnutnosť voľby, čomu a koľko budeš venovať čas. Týka sa to vzťahov, práce, kariéry... Čomu ty venuješ svoj čas?

Ponúkam ti jednoduché starobylé pravidlo, riaď sa podľa neho a budeš spokojne vstávať do nového dňa a usínať na jeho konci. Pravidlo znie: „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem – Čokoľvek robíš, rob múdro, pamätaj na koniec.“ 

Sústreďme sa na to, čo je v našich silách  – život v zhode s Božou vôľou. Zdieľať

K múdremu rozhodovaniu a k správnemu zorientovaniu ti ponúkam Kristovo evanjelium. Jeho slová majú trvalú platnosť: Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú“ (Mk 13,31). 

Mimo dosah ktoréhokoľvek človeka

Na záver nedeľného úryvku zaznievajú prekvapivé slová. To ani Kristus nevie, kedy nastane koniec? Pán Ježiš je Boží Syn, vo večnej jednote s Otcom. Výrok chce pedagogický ukázať na niečo iné. Nejestvuje niečo ako „zaručené“ výpočty o konci sveta, kalkulácie, senzácie. Nemíňajme svoju energiu na to, že sa tým vôbec budeme zaoberať. Príchod Božieho Syna je úplne mimo dosah vplyvu kohokoľvek z ľudí, finančných  skupín, celebrít, boháčov, ktorí si snáď môžu dovoliť kúpiť mnoho vecí od jachty pri mori, vlastného ostrova až po kozmický let na Mars, ale „deň príchodu Božieho Syna“ je nad ľudské možnosti.

Preto tie radikálne slová Pána Ježiša, aby vyvrátil akékoľvek pochybnosti. Sústreďme sa na to, čo je v našich silách  – život v zhode s Božou vôľou.

Katolícky kňaz Spišskej diecézy, farár v Kežmarku a prednášajúci Sväté písmo v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.