Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
15. 11. 2018, 23:11

Obedy zadarmo a krízové plány školských jedální

Kapacity jedální nebudú stíhať, znenie zákona umožňuje aj vydávanie suchej stravy.
Obedy zadarmo a krízové plány školských jedální

Na ilustračnej snímke školská jedáleň. Buzica 7. mája 2018. FOTO TASR – František Iván

Vláda prišla s návrhom zákona, podľa ktorého majú mať všetky deti na základných školách, ako aj deti v poslednom ročníku materských škôl obedy plne hradené štátom od 1. januára 2019. Zákon ešte nie je schválený a zatiaľ je posunutý do druhého čítania.

Podľa Miroslava Sopka (OĽANO) by zákon mal byť v druhom čítaní najskôr 27. novembra a po jeho prípadnom schválení parlamentom ide na podpis prezidentovi, ktorý má na podpísanie 15 dní. Až potom zákon vstúpi do platnosti.

Komu obed, komu bageta

V súčasnosti na obedy chodí asi 70 percent detí na prvom stupni a len 50 percent detí na druhom stupni základných škôl.

Takže priestor na zvýšenie školského stravovania isto je. Problém je, že väčšina škôl má kapacitu jedálne a personál kuchyne prispôsobený súčasnému počtu detí. Pokiaľ zákon nie je definitívne schválený, jedálne nemôžu s určitosťou hľadať novú pracovnú silu ani nezačnú prestavovať jedálne a kuchyne v zmysle navýšenia kapacity.

To všetko sa bude realizovať najskôr od polovice decembra. To znamená, že pred Vianocami začnú stovky škôl horúčkovito hľadať nové kuchárky. Navýšenie kapacity jedálne školy takmer určite nestihnú. Otázka tiež je, kto prestavbu jedálne a kuchyne zaplatí. Mali by to robiť mestá a obce, ktoré svorne tvrdia, že s takýmto veľkým výdavkom nepočítali a do prác sa nehrnú.

Oficiálny názov zákona o „obedoch zadarmo“ znie „dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa“.

Podľa Miroslava Sopka znenie zákona umožňuje vydávanie aj suchej stravy v podobe bagiet, čo má ďaleko k výchove k zdravým stravovacím návykom. Navyše, dotáciou 1,20 eur nedokážeme pokryť diétnu stravu a o zvyšovaní kvality smerom k vyváženej a zdravej strave nemôže byť ani reči.

Pre rodičov bude zmena vyzerať tak, že deti musia prihlásiť na obedy, rovnako ich budú mať povinnosť odhlasovať pri absencii. Problém je, že už teraz, keď sú obedy platené, rodičia deti pravidelne zabúdajú odhlasovať. Tieto obedy už teraz zväčša končia v koši. Obedy zadarmo znížia pravdepodobnosť, že sa budú deti odhlasovať. Ak škola nedokáže navýšiť kapacitu jedálne, obedy budú síce zadarmo, ale nie pre všetkých.

Ako to budú školy riešiť?

Zatiaľ by systém mal byť taký, že na obedy budú chodiť všetky deti od 1. ročníka a vyššie až po naplnenie kapacity jedálne a napr. ôsmaci a deviataci obedy mať nebudú. Teda časť navarených obedov sa vyhodí (za deti, čo sa neodhlásia) a tí z vyšších ročníkov, čo by o ne záujem mali, ich nedostanú.

Ďalší nedoriešený problém je, že obed bude dotovaný sumou 1,20 eura na žiaka. Mnohé školy už dnes fungujú v režime, že si dobrovoľne spolu s rodičmi schválili vyššiu sumu za obed, aby mali deti kvalitnejšiu stravu napr. s ovocím navyše.

Nie je doriešené, či sa bude v týchto školách doplácať rozdiel alebo strava bude musieť klesnúť na nižšiu úroveň. Zatiaľ je predpoklad, že ak rodičia budú chcieť naďalej drahšie obedy nad 1,20 eura, tak si budú doplácať.

U detí v poslednom ročníku materských škôl budú obedy síce dotované, ale nie desiata a olovrant. Teda pár desiatok centov na deň rodičia budú aj tak platiť.

Radšej dobrý učiteľ

Populistický zákon je urobený narýchlo, bez prípravného obdobia pre školy, kedy by mohli urobiť stavebné úpravy a nájsť pracovné sily. Lebo v decembri na Slovensku vzniknú stovky nových pracovných miest pre kuchárky s odmenou niečo nad minimálnu mzdu. Ani školy dnes ešte nevedia, či za tie peniaze niekoho nájdu.

Postoj mnohých rodičov je taký, že načo je strava zadarmo, keď musia kupovať učebnice, pracovné zošity, majú výdavky na výlety a exkurzie či školskú družinu. Či by nebolo jednoduchšie si obedy platiť a mať dostupné všetky pomôcky či dostatok kvalifikovaných a kvalitných učiteľov.

Deti z najchudobnejších rodín majú stravu zadarmo už teraz. A všetky deti, chudobné aj tie ostatné, potrebujú najmä lepšie školstvo.

Odporúčame