ZPS: Podnikateľské prostredie stále sťažujú byrokracia, legislatíva a regulácia

Častá zmena zákonov upravujúcich podnikateľské prostredie, nárast byrokracie, ťažká vymožiteľnosť práva - to sú iba niektoré z množstva bariér sťažujúcich rozvoj podnikania na Slovensku. Konštatovali to vo štvrtok v Bratislave delegáti Snemu Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS).

Ako zdôraznil v hodnotiacej správe prezident ZPS Ján Oravec, v uplynulom ročnom období sa prakticky nič nezmenilo a ak, tak iba k horšiemu. Za pozitívum v aktivitách združenia považuje iniciatívu vedúcu k vytvoreniu Centra lepšej regulácie (CLR) v rámci Slovak Business Agency, ktoré posúdilo už vplyv desiatok právnych noriem  na podnikateľské prostredie, vrátane jej pripomienkovania a vyčíslenia nákladov. Za hodnotiace obdobie CLR identifikovalo z hľadiska negatívnych dosahov na malé a stredné podnikanie napríklad vyššie sociálne odvody pre lepšie zarábajúcich, vyššie zdravotné odvody pre lepšie zarábajúcich, zákaz maloobchodného predaja cez sviatky a mnohé ďalšie.
      

Delegáti po voľbách nových orgánov a prezidenta ZPS, ktorým sa opäť stal Ján Oravec, prerokovali a stanovili si priority na ďalšie obdobie. Okrem iného sa sústredia na ochranu podnikateľského stavu pred masívnym obmedzovaním podnikateľských práv a slobôd v dôsledku neustále narastajúcej regulácie, ktorá ničí podnikanie. Svoju pozornosť a aktivity zamerajú aj na obnovenie rešpektu výkonnej a zákonodarnej moci voči princípu ochrany súkromného vlastníctva, zastavenie svojvôle súdnej moci a prokuratúry pri rozhodovaní. Presadzovať budú aj zníženie miery prerozdeľovania a návrat k politike tvorby bohatstva ako základu prosperity. Podľa nich dnes nezodpovední polici rozhodujú o príliš veľkej časti hodnôt vytvorených súkromným sektorom, čo je hlavnou príčinou narastajúcej korupcie a parazitického správania.
      

Prioritou je aj postavenie záujmov domácich podnikateľov vrátane rodinných firiem do centra pozornosti vlády, zohľadňovanie ich zásadného ekonomického a sociálneho významu, presadzovanie záujmov slovenských podnikateľov v Európskej únii. Podnikatelia chcú otvárať diskusie o vážnych celospoločenských problémoch, presadzovať jasné hodnotové postoje v otázkach fungovania demokratického politického systému, demografického vývoja, migrácie, systému vzdelávania a podoby sociálneho systému.
 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo