Kadiaľ vedie v Európe trhlina kultúrno-etických sporov

Kadiaľ vedie v Európe trhlina kultúrno-etických sporov

Slováci v mnohých ohľadoch svojho hodnotového nastavenia vybočujú zo všetkých stereotypov. Ilustračné FOTO: TASR – Martin Baumann

Veľký prieskum verejnej mienky prináša pozoruhodné dáta o hodnotách obyvateľov Slovenska aj ostatných európskych krajín.

„Východo- a Západoeurópania sa líšia v názoroch na dôležitosť náboženstva, pohľadoch na menšiny a na kľúčové spoločenské témy,“ tvrdí pozoruhodný prieskum verejnej mienky amerického Pew Research Center, ktorý bol publikovaný minulý týždeň.

Skúmal akceptáciu moslimov či židov v jednotlivých európskych krajinách, vzťah k rôznym prvkom náboženskej viery, potratom či registrovaným partnerstvám, ale tiež, čo Európania považujú za základ svojich národných identít. Už teraz je jasné, že nejde ani tak o nejakú „definitívnu momentku“ postojov Európanov ako skôr o prieskum, ktorý by mal byť vykladaný v spoločnom kontexte s tými doterajšími.

Ako dnes upozornil Denník N, napríklad postoje Slovákov k moslimom vyznievajú v tomto americkom prieskume ústretovejšie, než vykazujú naše vlastné domáce prieskumy. No diskutovať sa dá aj o postojoch verejnosti u nás k potratom.

Podľa prieskumu Pew Research Center len 23 percent Slovákov zastáva názor, že interrupcie by mali byť nezákonné, kým 70 percent si myslí, že by mali byť vo všetkých alebo vo väčšine prípadov legálne. Lenže veľa záleží na znení otázky, charaktere zberu dát (telefonický/osobný prieskum) či na veľkosti vzorky.

Podľa prieskumu, ktorý agentúra Focus uskutočnila v auguste pre Postoj (písali sme o ňom TU), je totiž 47 percent Slovákov za zachovanie súčasnej úpravy potratovej legislatívy. Za úplný zákaz potratov je 8 percent, kým 40 percent by potraty umožnilo len v závažných prípadoch (znásilnenie, poškodenie plodu, ohrozenie života matky).

Aby nedošlo k omylu, táto poznámka nemá spochybňovať výsledky prieskumu Pew Research Center, len upozorniť na možnosť určitej rôznorodosti odpovedí v závislosti od okolností prieskumu. Postoju sa totiž v lete potvrdilo, že ľudia odpovedajú trochu inak, ak sú spolu s otázkou oboznámení aj s platnou legislatívnou úpravou danej záležitosti.

Western Europe unified in support for legal abortion, Central and Eastern Europe more evenly divided

Tabuľka 1: Percentuálny podiel ľudí, ktorí si v jednotlivých európskych krajinách myslia, že potrat by nemal byť legálny vo všetkých prípadoch alebo vo väčšine prípadov (ľavý stĺpec) v porovnaní s podielom ľudí, podľa ktorých by potrat mal byť legálny vo všetkých prípadoch alebo vo väčšine prípadov (pravý stĺpec). 

Poďme však k ďalším výsledkom prieskumu Pew Research Center. Popri zákonnej úprave potratov je jednou z najhorúcejších kultúrno-etických tém otázka zväzkov osôb rovnakého pohlavia.

„Väčšina krajín stredovýchodnej Európy je proti manželským zväzkom osôb rovnakého pohlavia, kým väčšina Západoeurópanov ich podporuje,“ píše sa v prieskume. Platí to aj pre krajiny, ktoré ešte pred pár desaťročiami mohli byť pokladané na „katolícke bašty“. Zväzky osôb rovnakého pohlavia podporuje tiež po 59 percent Talianov a Portugalcov, dve tretiny Írov či tri štvrtiny Španielov.

Určitými výnimkami zo zmieneného západo-východného rozdelenia sú Česká republika a Grécko. Česko je jedinou postkomunistickou krajinou, kde väčšina ľudí (65 percent) podporuje zväzky osôb rovnakého pohlavia. Grécko sa geograficky síce nachádza v juhovýchodnej Európe, no je zároveň jediný starý člen EÚ, kde navyše nebola komunistická diktatúra a podiel odporcov zväzkov osôb rovnakého pohlavia prevažuje nad ich zástancami (70 verzus 26 percent). Zopár krajín (Slovinsko, Malta...) zase v prieskume chýba.

Kategóriou samou osebe je Slovensko. Väčšinu nemajú ani zástancovia, ani odporcovia zväzkov osôb rovnakého pohlavia. K obom názorom sa u nás kloní po 47 percent populácie.

Most Central and Eastern Europeans oppose same-sex marriage, while most Western Europeans favor it

Tabuľka 2: Percentuálny podiel odporcov zväzkov osôb rovnakého pohlavia (v ľavom stĺpci) a podiel ich zástancov (v pravom stĺpci).

Aktivisti za zavedenie zákonom uznaných zväzkov osôb rovnakého pohlavia niekedy považujú úspech tejto témy len za otázku času: „Progresívne“ naladená mládež ich predsa skôr či neskôr presadí. Téma tak prejde proste generačnou obmenou. 

No výsledky prieskumu Pew Research Center by mohli podobné nádeje schladiť. Vo väčšine krajín stredovýchodnej Európy totiž prevažujú odporcovia zväzkov osôb rovnakého pohlavia aj medzi mladými dospelými. Teda medzi ľuďmi vo veku 18 až 34 rokov.

Výnimkou je len Česká republika, kde takto zmýšľa iba 18 percent mladých dospelých – čo je podiel porovnateľný so západoeurópskymi krajinami. A Slovensko, kde je tento podiel 42 percent (v celej populácii už spomenutých 47 percent). Je to stále viac než v ktorejkoľvek západoeurópskej krajine.

Na druhej strane, na západe nášho kontinentu nikde inde okrem Talianska a Írska podiel odporcov „gay marriage“ medzi mladými dospelými nedosahuje ani 20 percent. Je otázne, čo by sa v týchto krajinách vôbec mohlo stať, aby sa spoločenská nálada zmenila.

Young adults in Central and Eastern Europe largely oppose gay marriage

Tabuľka 3: Percentuálny podiel 18- až 34-ročných v jednotlivých európskych krajinách, ktorí nesúhlasia s legalizovaním manželstiev osôb rovnakého pohlavia.

Mediálne asi najviac komentovanou časťou prieskumu Pew Research Center bola tá o ochote opýtaných z jednotlivých európskych krajín akceptovať žida alebo moslima ako člena svojej rodiny.

Aj tu platí, že príslušníci oboch náboženských skupín by boli akceptovanejší v štátoch (severo)západnej Európy. Vo všetkých skúmaných krajinách s výnimkou Bosny zároveň židia dosahujú vyšší podiel potenciálnej akceptácie v rámci rodiny ako moslimovia.

Asi najväčším prekvapením je umiestnenie Česka a Slovenska. Iba 12 percent Čechov by akceptovalo moslima ako súčasť svojej rodiny. Je to druhý najnižší podiel po Arménsku. Mierne nadpolovičná väčšina našich západných susedov by však akceptovala v rodine žida.

Pre porovnanie, moslima by akceptovalo v rodine 47 percent Slovákov, čo je skoro na úrovni západnej Európy. Žida by v rodine akceptovalo 73 percent našich opýtaných. To je dokonca väčší podiel než v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku alebo v Spojenom kráľovstve!

Western Europeans more likely than Central and Eastern Europeans to say they would accept Jews, Muslims into their family

Tabuľka 4: Percentuálny podiel obyvateľov vybraných európskych krajín, ktorí by boli ochotní akceptovať v rodine moslima (ľavý stĺpec) alebo žida (pravý stĺpec). Prehľad s odpoveďami mladých dospelých vo veku 18 až 34 rokov na rovnakú otázku TU.

Menšia mediálna pozornosť bola venovaná skupine otázok k širším okolnostiam náboženskej viery obyvateľov jednotlivých skúmaných krajín Európy či k jadru ich národnej identity. Vypichnime len niekoľko postrehov:

  • V Boha verí 69 percent Slovákov, kým 27 percent v neho neverí (viac TU).
  • Pre 23 percent Slovákov je viera veľmi dôležitá, 31 percent aspoň raz mesačne navštevuje bohoslužby a rovnaké percento sa modlí denne (viac TU).
  • V reinkarnáciu verí 31 percent Slovákov, 45 percent verí v osud, 48 percent verí v urieknutie (viac TU).
  • Že náboženstvo by malo byť oddelené od vládnej politiky, si myslí 72 percent Slovákov, čím sa zaraďujeme medzi európske krajiny s najvyšším podielom tejto požiadavky. Že vláda by mala podporovať náboženské hodnoty a presvedčenia, si myslí 24 percent Slovákov (viac TU).
  • Národnú identitu Slováci zakladajú predovšetkým na znalosti jazyka a rešpektovaní zákonov krajiny a jej inštitúcií, v európskom porovnaní je pre nich relatívne menej dôležitým zdrojom identity miesto narodenia alebo rodinné korene v danej krajine (viac TU a TU).
  • S výrokom „naši ľudia nie sú dokonalí, no naša kultúra je lepšia než iné“ súhlasilo 44 percent Slovákov. Je to menej ako v okolitých krajinách strednej Európy (s výnimkou Ukrajiny), no o čosi viac než vo viacerých západoeurópskych krajinách (viac TU).   

Prieskum Pew Research Center si tiež všimol veľké odpadnutie v Belgicku, Nórsku, Holandsku či Španielsku, kde rozdiel medzi tými, ktorí boli v kresťanskej viere vychovávaní, a tými, ktorí sa naďalej k nej aj hlásia, tvorí viac ako štvrtinu populácie.

Podiel veriacich sa znížil vo väčšine krajín Európy. Napríklad u nás bolo 84 percent opýtaných vychovávaných v kresťanskej viere, no k tej sa v súčasnosti hlási len 73 percent. To je pokles o 11 percentuálnych bodov.

Na druhej strane, v trinástich krajinách Európy si kresťanská viera zachovala svoje pozície alebo dokonca mierne posilnila. Medzi nimi napríklad v Estónsku, Srbsku a Maďarsku (o 1 percentuálny bod), v Lotyšsku (o 4 percentuálne body), v Rusku (o 8 percentuálnych bodov) a najviac na Ukrajine (až o 12 percentuálnych bodov).

Tieto príklady ukazujú, že úpadok podielu kresťanov na obyvateľstve nie je zákonitý či nevyhnutný ani v Európe. Slovenských veriacich by to malo povzbudiť.  

Large drops in Christian affiliation in Belgium, Norway, Netherlands, Spain, Sweden

Tabuľka 5: Percentuálne zmeny podielu kresťanov na populácii jednotlivých európskych krajín. V prvom stĺpci za názvom krajiny je percentuálny podiel ľudí, ktorí boli vychovávaní v kresťanskej viere. V druhom stĺpci je percentuálny podiel tých, ktorí sa stále ku kresťanstvu hlásia. V treťom stĺpci je percentuálna zmena.

Novinka z vydavateľstva

Posvätné manželstvo

Čo ak je Božím zámerom, aby sme boli v manželstve nielen šťa...

Bestseller o hodnote manželstva

O knihe
Cena u nás: 11,18 €

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo