Obrana tradičnej rodiny ako extrémny názor?

V sobotu sa v Bratislave bude konať 5. ročník Dúhového pride-u. Dáva si za cieľ presadzovať tzv. práva LGBTI osôb, ktoré majú byť podľa ich vyjadrení v spoločnosti diskriminované. Postoy.sk vám naopak ponúka rozhovor s človekom, ktorý bol pre obhajobu tradičnej rodiny prepustený z práce.

Na Slovensku nie sú známe prípady, kedy by boli homosexuálne alebo inak orientované LGBTI osoby postihované v zamestnaní, na úradoch alebo dokonca by bolo na nich páchané násilie z dôvodu ich orientácie. Ak by k tomu došlo, páchatelia by mali byť riadne potrestaní, keďže na ochranu osobnej bezpečnosti a cti všetkých ľudí bez rozdielu už dnes platia rovnaké zákony. 

Zdieľať

V rozhovore, ktorý vám ponúkame, poukazujeme naopak na situáciu, ku ktorej priamo speje súčasné spoločenské dianie vychádzajúce v ústrety agende LGBTI. Tí, ktorí chcú iba zachovať stáročiami overené status quo ohľadom rodiny, bývajú pokladaní za extrémistov, ktorí majú škodiť menšinám iba kvôli svojmu názoru. A sú za tento svoj názor reálne postihovaní, napr. vo svojom zamestnaní.

Rozhovor sme sa rozhodli urobiť anonymne. Dotyčný IT manažér totiž pri svojom prepustení podpísal dohodu o tom, že nebude o udalosti verejne rozprávať, priamo nemenujeme ani jednu stranu sporu. Prepustený zamestnanec je dlhoročný známy redakcie Postoy.sk, je spoľahlivý a veľmi zodpovedný človek. Ako ho poznáme, LGBTI témam sa nijako zvlášť nevenuje, iba sa na svojom pracovisku rozhodol slušným a kultivovaným spôsobom prejaviť svoj názor.

LGBTI osoby majú rovnakú ľudskú dôstojnosť ako každý človek. No požiadavky ich aktivistov nesmerujú k obhajobe základných ľudských práv, ale k nadštandardným výsadám a k zmene chápania rodiny. Medzi základné práva naopak patrí právo na slobodu slova a to je jedno z tých, ktoré sú v tejto veci porušované.

Lukáš Obšitník

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo