Stratégia ľudských práv smeruje do vlády, pripomienkuje ju verejnosť

Spôsob tvorby Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv bol od začiatku terčom kritiky mimovládnych organizácií. V súčasnosti sa dokument nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní, počas ktorého sa k nemu môže vyjadriť aj verejnosť. Minister Miroslav Lajčák ho plánuje následne predložiť na definitívne schválenie vláde.

Najdôkladnejšie pripomienky prístupné na podpísanie aj pre verejnosť pripravilo päť slovenských mimovládnych organizácií:

Fórum života
Fórum kresťanských inštitúcií
Fórum pre verejné otázky
Centrum pre bioetickú reformu
Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Zdieľať

Podľa Fóra života je návrh Stratégie "ideologicky podfarbený dokument, ktorého cieľom je presadzovanie ideológie rodovej rovnosti, nadštandardných práv pre osoby LGBTI a ich financovanie z verejných zdrojov na úkor iných, omnoho dôležitejších problémov v našej krajine." Vypracovalo k nemu 22 pripomienok, v ktorých kritizuje, že základné právo na život a od neho sa odvíjajúce ďalšie univerzálne práva boli v koncepcii odsunuté do úzadia, a naopak vyzdvihnuté idey rovnosti, slobody a agendy LGBTI.

Ideologický prístup Stratégie je ilustrovaný napr. v bode 14, v ktorom Fórum života navrhuje vypustiť zo Stratégie časť, ktorá pri darovaní krvi považuje podmienku neprítomnosti homosexuálnych aktivít za diskrimináciu. Tieto aktivity sú však medicínsky považované za rizikové kvôli možnosti prenosu vírusu HIV, podobnú podmienku používa vo svojej činnosti napr. aj organizácia Červený kríž. Jej Stratégiou požadované odstránenie by teda mohlo viesť k vážnym zdravotným problémom.

Podobné výhrady podávajú aj ďalšie organizácie, spoločne požadujú, aby vláda dokument v tejto podobe odmietla. Kritizujú napr. aj to, že viaceré oblasti ako ochrana výhrady vo svedomí, ochrana života od počatia po prirodzenú smrť a ďalšie neboli do Stratégie zapracované ani po viacnásobných žiadostiach. Fórum kresťanských inštitúcií k pripomienkam vytvorilo webstránku ludskeprava2014.sk.

V stredu 18. júna vydala stanovisko k tejto téme aj Konferencia biskupov Slovenska. Kritizuje neúplnosť dokumentu a proti rodovej ideológii a možnosti zavedenia registrovaných partnerstiev cituje vyjadrenie pápeža Františka-kardinála Bergoglia: „V hre je identita a prežitie rodiny: otca, matky a detí. V hre je život mnohých detí, ktoré budú dopredu diskriminované a obrané o možnosť ľudského dozrievania, ktoré sa podľa Božej vôle má uskutočňovať s jedným otcom a s jednou matkou. V hre je úplné odmietnutie Božieho zákona, vpísaného do našich sŕdc“ (Buenos Aires, 22.6.2010). V závere vyzvala na "vzopretie sa aktivitám, ktoré šíria ideológiu rodovej rovnosti".

Na stretnutí s Miroslavom Lajčákom vyjadril výhrady k dokumentu aj predseda KDH Ján Figeľ. KDH podľa neho "očakáva vyvážený prístup k dôležitej stratégii, nepodliehajúci rodovej ideológii a pokrývajúci skutočné problémy našich občanov, bez zavádzania nadštandardov v rôznych oblastiach života."

Text navrhovanej Stratégie je dostupný tu. Dokument by po prijatí nemal podobu zákona, určoval by však smer pre nasledujúce legislatívne aktivity.

Lukáš Obšitník

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo