Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Komentáre a názory
12. 06. 2014, 17:59

František Mikloško: Jozef Jarab, novozvolený rektor Katolíckej univerzity

2. júna 2014 napísal Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku, košický arcibiskup Bernard Bober list odchádzajúcemu rektorovi KU Tadeuszovi Zasepovi. jozefjarab2.jpg Profesor Jozef Jarab Keď som ho prečítal, naplnil ma ako katolíka a Slováka pocit vďačnosti a...

František Mikloško: Jozef Jarab, novozvolený rektor Katolíckej univerzity

2. júna 2014 napísal Veľký kancelár Katolíckej univerzity v Ružomberku, košický arcibiskup Bernard Bober list odchádzajúcemu rektorovi KU Tadeuszovi Zasepovi.

Profesor Jozef Jarab

Keď som ho prečítal, naplnil ma ako katolíka a Slováka pocit vďačnosti a hrdosti. Po tomto oficiálne napísanom liste, v ktorom Veľký kancelár hodnotí a ďakuje rektorovi za jeho pôsobenie, odchod rektora sa už pohybuje, i pred históriou KU, v inej rovine. Hodno z neho niečo odcitovať:

„...po pokornom a pokojnom ukončení Vášho pôsobenia vo vedení Katolíckej univerzity chcem sa Vám ešte raz poďakovať a vyjadriť aj písomne to, čo voči Vám cítim ako moju povinnosť. Venovali ste nám šesť rokov svojho života. Pre univerzitu i pre celú slovenskú Cirkev to bol požehnaný čas.“
„Využili ste všetky Vaše schopnosti, predpoklady a konexie na to, aby ste rozširovali dobré meno univerzity v Európe i vo svete, medzi univerzitami a medzi ľuďmi na Slovensku. Vaše skúsenosti ste odovzdali mladším zamestnancom pre ich budúci ľudský i vedecký rast.“
„I keď sa nám zdá, že vyhrala sila senátu, falošná konvencia, zákulisná politika, nespravodlivosť a nepoctivosť, verím, že proces, ktorý ste s odvahou započali, vyčistí univerzitu od ducha neúprimnosti, neposlušnosti, ješitnosti, laxizmu a lakomstva. To však bude trvať roky a bude to neustále úsilie obnovy a očisty, presne tak ako v celej Cirkvi.“

"Keď som si prečítal list arcibiskupa Bobera odchádzajúcemu rektorovi Zasepovi, naplnil ma ako katolíka a Slováka pocit vďačnosti a hrdosti."

Zdieľať

A posledná veta listu: „Bolo mi cťou s Vami spolupracovať!“

Z Košíc k nám zavial iný duch. Duch katolicity a európanstva. Duch hodný metropolitu východu Slovenska.

Katolícka univerzita v Ružomberku, ktorá tu existuje už 14 rokov, musí ísť ale ďalej. 10. júna 2014 Akademický senát KU veľkou väčšinou hlasov zvolil za rektora prof. Jozefa Jaraba. Teraz ešte minister školstva SR musí kandidáta navrhnúť prezidentovi SR a ten by ho mal vymenovať.

Jozefa Jaraba poznám viac ako 30 rokov. Jeho život a pôsobenie na Spiši a Slovensku treba vidieť aj v kontexte minulej doby. Je dobre známe, že po zatknutí biskupa Jána Vojtaššáka v roku 1950 bolo spišské biskupstvo 39 rokov bez biskupa. V rokoch 1950 až 1968 bol na čele spišskej diecézy štátom dosadený kapitulný vikár Andrej Scheffer. V rokoch 1968 až 1973 bol na čele diecézy vikár Jozef Ligoš a od roku 1973 až do roku 1989 bol na čele diecézy vikár Štefan Garaj. A najmä pri Štefanovi Garajovi sa spišská diecéza stala piliérom celej Cirkvi, v zápase s ateistickou mocou na Slovensku. Bolo to vďaka tomu, že spišskí kňazi sa pevne zomkli okolo svojho vikára a boli mu oporou. Boli to najmä kňazi Ján Maga, Jozef Jarab, Peter Fidermak, Anton Oparty, Štefan Mordel a ďalší, ktorí žili v blízkosti prof. Ladislava Hanusa a tvorili jadro spomínaného diania.

Zdieľať

Tento okruh vydával od roku 1973 tiež prvý náboženský samizdat na Slovensku „Orientácia“, jeho dušou boli Maga, Jarab, Fidermak. Za 11 ročníkov vyšlo dohromady 137 čísiel orientovaných na katolícku filozofiu a teológiu. Tu, pod vedením Štefana Mordela vychádzali prvé dabované náboženské filmy na videokazetách. Keď v druhej polovici 80. rokov malo Slovensko len troch biskupov, ktorí boli už starí a chorí, okolo „tajného“ biskupa Jána Korca vzniklo tzv. „Jadro“ kňazov zo všetkých diecéz Slovenska. Boli to ľudia, ktorí boli prirodzenými autoritami vo svojich diecézach a ktorí v nich mali vytvárať duchovné smerovanie. Patrili tam kňazi Alojz Tkáč, Bartolomej Urbanec, Eduard Kojnok, Rudolf Baláž, Jozef Oprala, František Rábek, Vladimír Filo, Jozef Slamka, Jozef Sukovský a za Spiš Jozef Jarab a Ján Maga. O týchto stretnutiach bol informovaný aj pápež Ján Pavol II. Atmosféru masových pútí na Mariánskej hore v Levoči, atmosféru slávenia Zelených štvrtkov na Spišskej kapitule, o ktorých sa hovorilo po celom Slovensku, pripravovali títo ľudia.

Jozef Jarab sa po páde komunizmu v roku 1990 stal rektorom spišského seminára a v tejto funkcii zotrval až do mája 2014, keď bol zvolený za dočasného rektora KU. V roku 2002 sa stal členom Akreditačnej komisie, od roku 2013 je jej podpredsedom. V roku 2005 bol prezidentom SR vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia. Z čias, keď som bol ešte poslancom NR SR a členom výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport, viem, že Jozef Jarab požíva prirodzený rešpekt v sekulárnom akademickom svete na Slovensku.

"Jozef Jarab má vo svojich 67. rokoch za sebou výrazný životný príbeh. Predstavuje kontinuitu od slávnych čias zápasu katolíckej cirkvi za komunizmu, cez prvé desaťročia budovania slobodného náboženského a spoločenského života až po súčasnosť."

Zdieľať

Jozef Jarab má vo svojich 67. rokoch za sebou výrazný životný príbeh. Predstavuje kontinuitu od slávnych čias zápasu katolíckej cirkvi za komunizmu, cez prvé desaťročia budovania slobodného náboženského a spoločenského života na Slovensku až po súčasnosť, kedy bol zvolený na najvyšší post Katolíckej univerzity. Toto jeho zvolenie je prirodzeným zavŕšením jeho celoživotnej cesty teológa, humanistu, vyznávača a vychovávateľa. Symbolizuje tiež zavŕšenie príbehu významnej generácie kňazov zo Spiša, ktorí výrazne ovplyvňovali život na Slovensku, mnohí z nich už nie sú medzi nami. Veríme, že prof. Jozef Jarab pravdivo zvládne neľahkú situáciu, ktorá ho po udalostiach na Katolíckej univerzite čaká. Chceme ho v jeho úrade podporovať a budeme sa zaňho modliť. Vivat academia, vivant rectores!

František Mikloško
Bývalý kresťanský disident a dlhoročný poslanec NR SR. Napísal knihy Nebudete ju môcť rozvrátiť, Čas stretnutí, Desať spravodlivých a Znamenia čias, je jedným z editorov dvojzväzkového diela Zločiny komunizmu na Slovensku 1948-1989.

Foto: www.ku.sk (Anton Kulan)

Odporúčame

Ako (ne)byť sekulárny

Ako (ne)byť sekulárny

Sekularizmus je tak trochu ako počasie: všetci sa naňho sťažujú, ale nikto s ním nikdy nič nespraví. Aj keď sekularizmus kráča medzi nami ako ešte nikdy v ľudských dejinách. jkasmith2.jpg Profesor James K.A. Smith Skutočnosť je však zložitejšia, než by človek čakal l...

O nebeskom mandáte, ktorý v našich demokraciách chýba

O nebeskom mandáte, ktorý v našich demokraciách chýba

Aj keď možno nie tu, no na inom mieste som sa už jasne vyjadril, že nemám žiadny plán, ako zvrhnúť zvolenú vládu – minimálne žiadny taký, ktorý by som mohol charakterizovať ako „uskutočniteľný“. Toto je potrebné povedať hneď na začiatku. Nerád by som bol mylne pokladaný za buriča. 186681...