Neodopriem nič duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie

Neodopriem nič duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie

Meno svätej sestry Faustíny je neodmysliteľné spojené s Božím milosrdenstvom. Kto je setra Faustína Kowalská?

Táto svätá žena sa narodila 25. augusta 1905 v malej dedinke Glogówiec ako tretie z desiatich detí. Rodičia Marianna a Stanislaus Kowalski jej dali meno Helena. O jej detstve a mladom veku sa nezachovalo veľa informácií. Vieme, že väčšinou pracovala ako pomocnica v domácnosti.

V roku 1925 vo veku 20 rokov vstúpila ako postulantka do kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. Prijatím do kláštora sa jej naplnila veľká túžba po rehoľnom živote, ktorá v nej horela už od útleho veku. Jej zamestnaním v kláštore bola prevažne práca v kuchyni, no tiež pracovala v záhrade a ako vrátnička.

V kongregácií viedla príkladný život rehoľnej sestry. Nesmierne bohatý duchovný život sa odzrkadlil v mystických zážitkoch a v milostiach, ktorými ju Pán požehnal.

V roku 1931 po prvý krát uvidela Pána Ježiša ako Božie milosrdenstvo. Pán Ježiš ju požiadal, aby dala namaľovať obraz, ktorý videla. Vo svojich mystických zážitkoch a videniach jej Ježiš zveril posolstvo šírenia viery a úcty k Božiemu milosrdenstvu. Bolo to posolstvo plánu záchrany celého ľudstva. Nebola to ľahká úloha. Pán od nej žiadal, aby bolesti a utrpenie, ktoré sa stali súčasťou jej života, obetovala za odčinenie hriechov druhých. So zvlášť  veľkou horlivosťou sa modlila za zaťatých hriešnikov, umierajúcich a za tých, ktorí stratili dôveru v Božie milosrdenstvo.

2. januára 1934 sestra Faustína navštívila maliara E. Kazimirowského, ktorý mal podľa jej opisu namaľovať obraz. V júni 1934 bol tento obraz dokončený, aj keď sestra Faustína s veľkým žiaľom povedala, že na obraze Pán Ježiš nie je taký pekný, ako ho videla.

Obraz Božieho Milosrdenstva:

V čase, keď sa obraz ešte len maľoval, otec Sopočko vyzval sestru Faustínu, aby vysvetlila význam lúčov, ktoré sú zobrazené na obraze. Sestra v modlitbe počula tieto slová: „Tie dva lúče znamenajú krv a vodu – svetlý lúč znamená vodu, ktorá ospravedlňuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom duše.“

Úzke prepojenie úcty k Najsvätejšej sviatosti oltárnej s úctou k Božiemu milosrdenstvu pochádza z videnia, v ktorom sestra Faustína počas sv. omše pri vystavovaní Oltárnej sviatosti uvidela rovnaký červený a svetlý lúč vychádzať z Najsvätejšej Oltárnej sviatosti.

V auguste roku 1934 sestra Faustína vážne ochorela na tuberkulózu. Chorobu prijala ako príležitosť a možnosť ešte viac sa obetovať a svoje utrpenie premieňala v kredity pre hriešnikov. Iba jej duchovná nadriadená a niekoľko zasvätených osôb poznalo tajomstvo a hĺbku jej utrpenia i mystických zážitkov. Sestra Faustína trpela v tichosti a neúnavne zapisovala všetky posolstvá, ktoré jej Pán Ježiš zveroval. Takto nám vo svojom denníčku zanechala úžasné mystické dielo, ktoré je návodom k oddanosti Božiemu milosrdenstvu.

Faustína Kowalská: Denníček – Božie milosrdenstvo v mojej duši

Toto dielo, ktoré prináša posolstvo milosrdnej Božej lásky pre tento svet je dostupné tiež ako audiokniha, takže Denníček sestry Faustíny si môžete aj vypočuť.

13. septembra 1935 Pán Ježiš naučil svoju snúbenicu modlitbu, ktorú poznáme ako Korunka Božieho milosrdenstva.  Sám Pán Ježiš nazval túto modlitbu modlitbou uzmierujúcou Boží hnev.

Keď sa budete modliť túto korunku, rád vám dám všetko, o čo ma budete prosiť, ak to bude v zhode s mojou vôľou. Zvláštne prisľúbenia sa týkajú hodiny smrti: milosť šťastnej a pokojnej smrti. Milosti si môžu vyprosiť nielen tí, ktorí sa sami s dôverou a vytrvalo modlia túto korunku, ale aj zomierajúci, pri ktorých sa iní budú korunku modliť. Kňazi ju budú podávať hriešnikom ako poslednú nádej. Hoci by bol hriešnik čo ako zatvrdilý, ak len raz vypovie túto korunku, dosiahne milosti z môjho nekonečného milosrdenstva. Aspoň raz! – ale v postoji zhodnom s obsahom modlitby a predovšetkým s vierou, dôverou a v pokore, s úprimnou a hlbokou ľútosťou za hriechy.“

15-tá hodina má zvláštne privilégium oproti ostatným. Náš Spasiteľ túži, aby sa každý deň uctievala hodina, v ktorej zomrel na kríži. Hodina, v ktorej sa dostalo milosti celému svetu a milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou. Je to hodina, o ktorej Ježiš prisľúbil: „vyprosíš všetko pre seba i druhých. Neodopriem nič duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie.“

Keby sme si plne uvedomovali aké milosti môžeme vyprosiť modlitbou ruženca Božieho milosrdenstva o tretej hodine popoludní, nevynechali by sme ani jedinú príležitosť, keď máme možnosť prosiť, odvolávajúc sa na bolestné umučenie Pána Ježiša.

Dobrý Boh nám ponúka milosti, prisľúbenia a žiada od nás, aby sme trošku z času, ktorý nám On dal, venovali výhradne Jemu. Prehodnoťme naše denné aktivity a skúsme si nájsť priestor pre krátku modlitbu aj počas dňa. Keď sa viac oboznámime s Ježišovými prisľúbeniami, ktoré nám dal prostredníctvom sestry Faustíny, bude tretia hodina popoludní pre nás najdôležitejším okamihom dňa, ktorému prispôsobíme všetko ostatné.

K odhodlaniu pozmeniť svoj „zabehnutý denný režim“ môže pomôcť aj inšpiratívna kniha Neobyčajne obyčajná. Je to príbeh dvoch mladých dievčat, ktoré sa len „náhodne“ dozvedeli o  sestre Faustíne. Posolstvo tejto rehoľníčky sa ich hlboko dotklo a tu sa otvára príbeh odhaľovania života a posolstiev sestry Faustíny i uvedomovania si márnivého spôsobu životu, ktorý doteraz viedli.

Jolanta Sasiedeková: Neobyčajne obyčajná

Božie milosrdenstvo je ako nevyčerpateľný zdroj životodarnej vody. Je ho dosť pre každého, kto sa chce posilniť, osviežiť, či zmyť špinu a začať nanovo žiť. Neodvracajme sa od otvorenej Otcovej dlane, ale s detskou dôverou ho prosme o milosti a dobrá potrebné pre náš život. On nám vo svojej nekonečnej dobrote môže dať viac, ako budeme prosiť.

Boh nám niekedy niečo vezme, pretože nám pripravuje niečo lepšie, čím ho viac oslávime.“

Svätá Faustína Kowalská

 

Monika Bugáňová

Viac kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk.

 

 

 

 

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo