Mladí sa modlia za mladých

Týždeň od soboty pred Turíčnou nedeľou do nasledujúcej nedele už tradične patrí modlitebnej akcii Týždeň modlitieb mladých za mladých (T3M). Motto aktuálneho ročníka znie „Mám ťa v srdci“ a má byť pre každého mladého človeka uistením o láske, ktorú Boh k nemu prechováva.

Tento rok sa kampaň uskutoční od siedmeho do pätnásteho júna. „Termín bol zvolený práve kvôli liturgickému sláveniu zoslania Ducha Svätého, ktorý premenil zmýšľanie a konanie apoštolov a učeníkov Ježiša Krista. Podobne veríme i my, mladí, že v tomto čase môžeme v modlitbe otvoriť svoje srdcia Duchu Svätému. Ten je naším tešiteľom a hýbateľom premeny nášho vnútra,“ ozrejmil pre Postoy.sk hlavnú myšlienku akcie jej spoluorganizátor a zástupca predsedu Komisie pre mládež Bratislavskej arcidiecézy Matej Rusina.

Prvoradým cieľom tohto modlitebného týždňa je vytvoriť duchovnú atmosféru a zjednotiť čo najviac modlitebných spoločenstiev a farností v modlitbe za spoločný úmysel – aby mladí ľudia na Slovensku otvorili srdcia Božím túžbam. „Veríme, že spoločne môžeme vytvoriť duchovnú atmosféru, v ktorej mladí našej krajiny môžu viac a viac prehlbovať svoj vzťah s Bohom a v spolupráci s Duchom Svätým sa spolupodieľať na budovaní krajšej budúcnosti,“ vysvetlil Rusina. Modlitebná akcia je určená v prvom rade všetkým mladým na Slovensku, ale organizátori privítajú aj iniciatívu každého ďalšieho človeka, ktorému ležia na srdci mladí v našej krajine. „Primárne však chceme pozvať k modlitbe spoločenstvá mladých a mladých z farností. Taktiež veríme, že túžbu po stretnutí s Bohom v tomto čase pocítia aj mladí mimo farností a spoločenstiev. Kampaň pripravujeme s ambíciou zasiahnuť každého mladého človeka,“ dodal.

Do kampane sa môže zapojiť každý svojou osobnou modlitbou alebo kolektívnou modlitbou v spoločenstve. Na oficiálnej webstránke akcie www.t3m.sk sa nachádza aj mnoho iných spôsobov, ako sa na akcii aktívne zúčastniť. K dispozícii sú aj materiály pre modlitbu adorácie či ruženca a v sekcii Udalosti je možné vložiť aj konkrétne modlitebné aktivity, ktoré budete realizovať vo svojej diecéze.

„Minulý rok sme mladých pozývali do modlitby pred eucharistickou sviatosťou. Zaznamenali sme viac ako dvadsať adorácii, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 800 mladých. Tento rok viac ako 3000 mladých prejavilo záujem o zapojenie sa do kampane T3M nosením odznaku s mottom 'Mám ťa v srdci' alebo s mottom 'Modlím sa za Teba',“ uviedol Rosina a doplnil, že celkový počet zainteresovaných do kampane nie je možné presne zistiť, ale pozitívne ohlasy k nim smerujú zo všetkých kútov Slovenska.

Modlitebnú akciu Týždeň modlitieb mladých za mladých organizuje Rada pre mládež a univerzity pri KBS (RPM) v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Tento rok RPM poverila prípravou T3M Komisiu pre mládež Bratislavskej arcidiecézy, ktorá si do realizačného tímu pozvala viacero mladých z rozličných spoločenstiev v Bratislave.

Daniela Matejovičová
Autorka je študentkou žurmalistiky na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo